عوامل استحکام خانواده / سکینه غلامی ودادی
تاریخ درج : ‎1391/1/23 | بازدید : 418
کلید واژه ها : عوامل- استحکام- خانواده
مقطع :
استاد راهنما : موسوی جاجرمی سیدمرتضی
رشته گرایش :
استاد مشاور : مرادی زهرا
دانشگاه : حوزه علمیه خراسان
استاد ناظر :
واحد : مدرسه علمیه الزهراء(س) - بجنورد
تاريخ دفاع :

چکيده:
تحقیق پایانی موجود با موضوع عوامل استحکام خانواده در 6 فصل به نگارش در آمده است. فصل اول: در این فصل به اهمیت ازدواج در اسلام، نیاز به ازدواج امر تکوینی، وظایف و کارکردهای خانواده در اسلام پرداخته شده است. فصل دوم: به حقوق متقابل خانواده در اسلام ، بعد از بیان مقدمه ای در ارتباط با خانواده و عوامل مهم در خانواده اشاره شده است. بنابراین در نظام خانه و روابط مرد با همسرش دو مسئله مهم وجود دارد: مسئله اول: قوانین حاکم بین آن دو، حقوق زن بر مرد، و حقوق مرد بر زن، و مسئله دوم: که مهمتر و لطیف تر است تفاهم و مهربانی صفاو صمیمیت است و در این فصل به حقوق والدین بر فرزندان و بالعکس حقوق فرزندان بر والدین اشاره شده است. فصل سوم: به حجاب و پاکدامنی پرداخته شده است، شک نیست که هر چیزی که موجب تحکیم پیوند خانوادگی و سبب صمیمیت رابطه زوجین گردد برای کانون خانواده مفید است و در ایجاد آن باید حداکثر کوشش مبذول شود و بالعکس، هر چیزی که باعث سستی رابط زوجین و دلسردی آنان گردد به حال زندگی خانوادگی زیانمند است و باید با آن مبارزه کرد و در این فصل به پوشش زن در اسلام، حریم عفاف، جلوه های عفاف زن و .. پرداخته شده است. فصل چهارم: در این فصل به موجبات سعادت خانواده اشاره شده است. سعادت محصول اعمال و اخلاق و عقاید انسان است عقاید حقه، اخلاق حسنه، اعمال صالحه، موجب به وجود آمدن سعادت می شود. سعادت به معنای خوشبختی در دنیا و آخرت است، رضای حق و بعثت ابد ثمره سعادت است این حقیقت یعنی سعادت را واجب است خانواده های عزیز مسلمان و مومن به آن توجه داشته باشند و در این فصل به موجبات سعادت خانواده که عبارتند از: انصاف، مدارا و نرمخویی، نصیحت و .. می باشد به طور اجمال اشاره شده است. فصل پنجم: به معنویت در خانواده اشاره شده است در این فصل به حقیقت به تقوا، اخلاق در خانواده، تأثیر تقوا در استحکام خانواده و ... در قالب آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفته است. آثار تقوا و پرهیزگاری در رفتارانسان آشکار می شود، زن دیندار به همان اندازه که در فکر و عقیده با شوهر متدین خود هماهنگ است در عمل نیز با او همگامی می باشد ، هماهنگی در التزام به دستورهای دینی همچون رعایت حجاب، پرهیز از معاشرت های آلوده و خود داری از مصرف مال حرام ، متعهد به رعایت اخلاق اسلامی انجام عبادت دینی و غیره که در زندگی پیش می آید، نشان دهنده تفاهم و هماهنگی زن و شوهر است . اما اگر زن و شوهر از نظر عقیده و دینداری در دو قطب مخالف باشند از کوچک ترین مسائل زندگی تا مهم ترین آنها راز شروع مراسم عقد و عروسی تا پایان زندگی مشترک درگیری در زندگی آنها وجود خواهد داشت که همگی از بی تقوایی همسر و رعایت نکردن معیار دینداری در گزینش همسرناشی می شود. فصل ششم : فصل آخر با عنوان اخلاق در خانواده است که در این فصل به آن پرداخته شده است. در این فصل به ارزش اخلاق حسنه پرداخته شده است زن و شوهر به خاطر خود و سعادت فرزنداششان ، لازم است یک سلسله مسائل اخلاقی را که قرآن مجید و روایات بر آن تأکید فراوان دارند رعایت نمایند. حسن خلق باید خود را در رفتار انسان نشان دهد و مهم ترین جایی که نمودار می شود، خانواده است. در این فصل به برخی از جلوه های رفتاری حسن خلق اشاره شده است که عبارتند از: احترام و تکریم متقابل ، کاستن از توقعات و ... که در این فصل به طور مفصل مورد بررسی قرار می گیرد.