عوامل استحکام خانواده از نگاه اسلام / فاطمه نجارنوقابی
تاریخ درج : ‎1391/1/23 | بازدید : 508
کلید واژه ها : استحکام- خانواده
مقطع :
استاد راهنما : زنجانی طبسی محمدجواد
رشته گرایش :
استاد مشاور : فلاحت عفت
دانشگاه : حوزه علمیه خراسان
استاد ناظر :
واحد : مدرسه علمیه الزهراء(س) - قاین
تاريخ دفاع :

چکيده:
موضوع رساله عوامل استحکام خانواده از نگاه اسلام می باشد هدف از انجام این تحقیق بررسی آن دسته از عواملی است که از نگاه اسلام موجب استحکام و تقویت پیوند خانوادگی می گردد. این تحقیق در سه بخش کلیات، عوامل استحکام خانواده قبل از ازدواج و عوامل استحکام خانواده بعد از ازدواج تدوین یافته است. منظور از عوامل قبل ازدواج، مواردی هستند که باید قبل از ازدواج رعایت شود مثل پاک ماندن از آلودگی جنسی، انتخاب همسر با توجه به معیارهای صحیح و... ؛ چرا که عدم رعایت آن ها، پس از ازدواج باعث بروز مشکلاتی برای و خانواده می شود. منظور از عوامل بعد از ازدواج، نکاتی است که پس از ازدواج باید به آن ها توجه شود و به مرحله عمل بیاید مثل شناخت تفاوت های زن و مرد، شناخت حقوق و وظایف خانواده، شناخت مهارت های زندگی و ... . منابع مورد استفاده در تحقیق، قرآن، کتب روایی، رساله های عملیه و متون اسلامی است و روش آن، براساس راهکارها کتابخانه ای است و نتایج حاصل از آن اینکه استحکام خانواده تنها در بعد از ازدواج خلاصه نمی گردد، بلکه ریشه در قبل از ازدواج دارد؛ جامعه متعالی و پویا در سایه خانواده های مستحکم و پویا به وجود خواهد آمد و این مهم، میسر نخواهد شد مگر با تلاش و دلسوزی تک تک اعضای خانواده. واژه های کلیدی این رساله: عوامل: سبب ها و باعث ها. استحکام: استواری و محکمی. خانواده: تبار و اهل خانه. اسلام: پذیرفتن شریعت محمدبن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم