نظریه معرفت افلاطون / سلطانی، مریم
تاریخ درج : ‎1389/4/12 | بازدید : 603
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : فتح طاهری
رشته گرایش : فلسفه غرب
استاد مشاور : عبدالرزاق حسامی فرد
دانشگاه : دانشگاه بین المللی امام خمینی
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1383

چکيده:
مباحث معرفت شناسی فلسفه ای افلاطون موضوع اصلی این رساله است که نخست در قالب مقدمه ای به بحث اجمالی در باب معرفت شناسی پرداخته و در دو بخش کلی ارائه می گردد. بخش نخست که به تفصیل نظریات افلاطون در رساله تئتتوس و سوفسطایی را مورد بررسی قرار داده است در چهار فصل ارائه میگردد. فصل اول به رد ادراک حسی به عنوان معرفت، فصل دوم رد گمان یا باور صادق به عنوان معرفت ، فصل سوم رد باور صادق موجه به عنوان معرفت پرداخته و فصل چهارم به بحث درباره ی وجود حکم کاذب در رساله ی سوفسطایی اختصاص داده شده است. بخش دوم این رساله نظریات افلاطون در باب معرفت در رساله های جمهوری و منون را در چهار فصل بدین شرح بررسی می نماید: فصل اول : بحث ایده ی خیر فصل دوم: نظریه مثل فصل سوم : انتقادات مطوحه بر نظریه مثل فصل چهارم : ‬بحث رساله ی منون