ترجمه و تحقیق بخشی از تفسیر شبر (سوره های مائده و انعام) / نادری سمیرمی٬ زهرا
تاریخ درج : ‎1389/2/24 | بازدید : 728
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : فرزانه ، بابک
رشته گرایش : الهیات و معارف اسلامی
استاد مشاور : شاکری٬ سیمیندخت
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1384

چکيده:
این رساله حاصل پژوهشهایی در زمینه ترجمه و تحقیق تفسیر سوره مبارکه مائده و انعام از کتاب «تفسیر القرآن الکریم» نوشته مرحوم سید عبدالله شبر معروف به «تفسیر الوجیز» می باشد. تفسیر وی به سبب بیان جان کلام که در عین حال احاطه و شمول معارف وسیع شریعت را دربر می گیرد و اهتمام و عنایت مفسر به روایات ائمه (ع) و احیانا استناد به آیات دیگر و شأن نزولات بعلاوه آراء وارده در زمینه های تفسیر و قرائت حائز اهمیت می باشد. جهت سهولت استفاده طالبان و حفظ امانت در ترجمه سعی بر عدم تغییر اسلوب اصل تفسیر بوده و در بیان آیات به ذکر تعلیقات، با استفاده از منابع تفسیری و روایی ، در پاورقی بسنده شده است.