بررسی و مقایسه آراء تربیتی فردوسی و سنایی / رجایی مقدم٬ طاهره
تاریخ درج : ‎1389/2/7 | بازدید : 629
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : گل بابا سعیدی
رشته گرایش : تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
استاد مشاور : احمد خیالی خطیبی
دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی
استاد ناظر :
واحد : تهران مرکزی
تاريخ دفاع : 1384

چکيده:
چکیده: ‫هدف پژوهش شناسایی و دستیابی به آراء تربیتی فردوسی و سنایی و نیز مقایسه ای بین نظرات تربیتی این دو ادیب و حکیم می باشد. بدین منظور تمامی آثار سنایی به خصوص حدیقه الحقیقه و آثاری که درباره سنایی تالیف شده و نیز شاهنامه فردوسی و آثاری که درباره فردوسی و شاهنامه تالیف شده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیلی می باشد. نتیجه کلی هر دو ادیب و حکیم اصول تربیتی خاص خود را معرفی کرده شیوه آن را ذکر نموده اند. فردوسی از راه دعوت و ذکر افعال و صفات پسندیده و سنایی از راه مذمت و دوری از صفات ناپسند٬ نکات تربیتی مورد نظر خود را بیان نموده اند.