امامت از دیدگاه عقل و نقل / اخروی ، نرجس
تاریخ درج : ‎1388/8/11 | بازدید : 460
کلید واژه ها : امامت ، عقل ، احادیث ، ولایت ، رهبری ، اسلام ، صفات امام
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : موسی ملایری
رشته گرایش : الهیات و معارف اسلامی
استاد مشاور : عزیزالله افشار کرمانی
دانشگاه : دانشگاه تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1382

چکيده:
هدف پژوهش : بررسی ضرورت و جایگاه امامت از دیدگاه عقل و نقل است روش نمونه گیری : مطالعه کتب مختلف در زمینه مطلب مورد نظر و خلاصه کردن برخی از مطالب و یا استفاده از متن اصلی کتب است روش پژوهش : کتابخانه ای است ابزار اندازه گیری : عقل و نقل و احادیث و آیات قرآن کریم و رجوع به تفاسیری در خصوص آن است نتیجه کلی : هرچه بیشتر تفحص دراین زمینه بیانگر این است که اولا حق مطلب را نمی توان ادانمود و ثانیا با درک مطالب بیشتر به دقایق و ظرائف مهمی دراین باب می توان دست یافت و تا اندازه ای ناگفتنی های لازم برانسان مکشوف میشود