داستان حضرت سلیمان(ع) در قرآن و عهدین / اسمعیلی، حسن
تاریخ درج : ‎1387/12/21 | بازدید : 1124
کلید واژه ها :
مقطع :
استاد راهنما : رضوانی، محمد مهدی
رشته گرایش : علوم قرآنی
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه شیراز
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1385

چکيده:
این تحقیق شامل چهار فصل می باشد: فصل اول: شامل کلیات است، و اینکه قصه چیست و چه ویژگی هایی دارد و هدف از ذکر قصه در قرآن چه می باشد و در نهایت تفاوت بین قصه ها در قرآن و عهدین می باشد. فصل دوم: شامل ویژگی های اخلاقی و رفتاری حضرت سلیمان(ع) مانند: ادب و حکمت آن حضرت و همچنین زهد و سلوک آن می باشد. و از دیکر مطالبی که در این فصل گنجانده شده، مباحثی درباره ولادت و وفات حضرت سلیمان(ع) می باشد. فصل سوم: شامل وقایع و حوادث زندگی حضرت سلیمان(ع) مانند: مناظرات آن حضرت با مورچه و سیمرغ و ویژگی های عصر حضرت سلیمان(ع)، حضرت سلیمان و داستان رژه اسبان، حضرت سلیمان(ع) و ساحران بابل، و همچنین مباحثی در مورد بنای بیت المقدس می باشد. فصل چهارم: شامل داستان حضرت سلیمان و ملکه سباء و در نهایت ایمان آوردن ملکه سباء می باشد. دراین فصل این مطالب نیز گنجانده شده: موقعیت جغرافیایی کشور سباء، غایب شدن هدهد، نامه حضرت سلیمان(ع) به ملکه سباء، اندیشه عالی ملکه سباء، عدم تأثیر حضرت سلیمان نسبت به مال، و اعجاز حضرت سلیمان(ع) می باشد.