ترجمه و تحقیق بحث مطلق و مقید از کتاب (اجودالتقریرات) نوشته آیه الله حاج سیدابوالقاسم خوئی (قدس سره) / ملک پور، محمدجعفر
تاریخ درج : ‎1387/7/26 | بازدید : 1561
کلید واژه ها :
مقطع :
استاد راهنما : گوگانی، حسین
رشته گرایش : الهیات
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1374

چکيده:
این رساله شامل مطالب ذیل است: - خلاصه ای از زندگی استاد مصنف - تعریف لغوی و اصطلاحی مطلق و مقید - مقصود از جنس در تعریف مطلق - دلالت اسم جنس و نکره و بر عموم و اقسام عام - اطلاق شمولی و بدلی - تقابل بین اطلاع و تغیید - مستندات شیخ انصاری در اثبات اطلاق - شمول حکم در در عام اصولی به دلالت لفظی است - دلالت مطلق بر عموم بوسیله حکم عقل است - مقصود از لفظ مطلق چیست؟ - آیا اطلاق به واسطه وضع است یا بواسطه مقدمات حکمت؟ - مقدمه اول و دوم و سوماز مقدمات حکمت - انصراف و اقسام آن - فرق مطلق با عام - تنافی مطلق و مقید و علاج آن - شروط تنافی - تحقیق شقوق مختلف تنافی و علاج آن - مصادیق اطلاق - اطلاع و تقیید دو امر نسبی هستند - اطلاع و تقیید متلازمند - ملاک اطلاع و تقیید در مقام جعل و اثبات - اقسام اطلاق