دانشنامه (55039)

گنجینه معارف : حقوق بشر در مسیحیت غربی و اسلام
من مایلم نخست یک تحلیل فلسفی و کلامی از دیدگاه اسلام و مسیحیت ارائه دهم و سپس به تحلیل حقوقی و سیاسی بپردازم. کلمه «حقوق بشر» به معنی اصطلاحی آن، حتی در سنت اندیشه و حقوق غرب هم سابقه تاریخی کهنی ندا...
تاریخ درج : 1385/5/3 | بازدید : 4470
مقالات مجلات : متکلمان مسلمان و ضرورت آشنایی با الهیات نوین مسیحی
چکیده مقاله الهیات در همه سنت های بزرگ یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام با مسأله خدا آغاز می شود و اثبات وجود خدا اولین وظیفه متکلمان الهی است. امروزه در الهیات معاصر مسیحیت در این که اولین وظیفه الهی...
تاریخ درج : 1386/7/16 | بازدید : 708