دانشنامه (55039)

مقالات مجلات : روز محیط زیست
سفارش قرآن به پاکیزگیاز ویژگی های آیین مقدس اسلام، توجه دادن انسان ها به مسئله مهم پاکیزگی و نیز تأکید بر حفاظت محیط زیست از آلودگی هاست. وقتی در قرآن کریم می خوانیم که «خداوند پاکیزگان را دوست دارد...
تاریخ درج : 1386/10/10 | بازدید : 18097
مقالات مجلات : روز جهانی محیط زیست
سه شنبه15 خرداد 138619 جمادی الاولی 14285 . jun . 2007چکیده محیط زیست، مجموعه ای از انواع حیات در کره زمین است که در شبکه ای پیچیده و کاملاً وابسته به هم گرد آمده اند. حفظ این مجموعه برای بقای زندگی ...
تاریخ درج : 1386/9/6 | بازدید : 2372
مقالات مجلات : روز جهانی محیط زیست
آدمیان، مهم ترین دشمنان محیط زیستطبیعت، بسان مادری مهربان انسان را در دامن خود می پروراند و سخاوتمندانه، همه منابع و سرمایه های خود را به پای او می ریزد. تاکنون همه موجودات روی زمین کوشیده اند تا به ...
تاریخ درج : 1386/7/29 | بازدید : 2217
مقالات مجلات : زندگی سبز(روز جهانی محیط زیست)
نعمت های خداامروز توی کلاس نقاشی، معلم به بچه ها گفته بود: بچه ها! موضوع نقاشی امروز، نعمت های خداست. نمی دونید بچه ها چه نقاشی های زیبایی کشیدند، ولی یکی از دانش آموزان، آسمانی آبی، کوه، درخت، پرند...
تاریخ درج : 1386/7/29 | بازدید : 2894
مقالات مجلات : آسمان آبی (روز هوای پاک)
زیاده روی های انسانخداوند، آفرینش انسان را به گونه ای قرار داده که برای زیستن، به تمامی آفریده های او نیاز دارد. از جمله این آفریده ها، هوای پاک و نیاز انسان به آن است تا بدین وسیله به حیات خود ادامه...
تاریخ درج : 1386/7/5 | بازدید : 11668
مقالات مجلات : آمایش پیام های محیط زیستی
علم محیط زیست علمی میان رشته و براساس نیازهای نوین کره زمین است. کاهش منابع طبیعی، افزایش آلاینده ها، از بین رفتن لایه ازن، ازدیاد جمعیت و ... محیط زیست را ـ ظرف رشد و کمال انسان ها ـ به مخاطره کش...
تاریخ درج : 1387/6/17 | بازدید : 3274