دانشنامه (55039)

مقالات مجلات : زیارت عاشورا موضوع درس خارج حوزه علمیه/گفت وگوی خیمه با عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص زیارت عاشورا
استاد محمد عندلیب همدانی در سال 1339 در شهر همدان در یک خانوادة علمی و مذهبی متولد شد.وی در کنار پدری روحانی و اهل علم پرورش یافت و با راهنمایی های وی در سال 1354 وارد حوزة علمیه همدان شد و پس از آن ...
تاریخ درج : 1388/1/16 | بازدید : 2507
پرسش و پاسخ : سندیت زیارت عاشورا و لعن بر دشمنان
مدتی است که شنیده ام زیارت عاشورا سندیت ندارد چون امامان هیچ گاه کسی را نفرین نکرده اند و ما هم که پیرو آنان هستیم نبادید نفرین کنیم در حالی که در زیارت عاشورا لعن و نفرین زیاد دارد.با توجه به متن شما...
تاریخ درج : 1388/8/4 | بازدید : 3486
مقالات مجلات : مأخذ شناسی زیارت عاشورا
مقدمه زیارت بیعت است. پیوستن به دریاست. زیارت الگویابی، قهرمان جویی و آرمان خواهی است. زیارت مفاهیم زیبای ذهنی را در عینیت دیدن و ارتباط با امام و همدم او گردیدن است؛ یعنی همنشینی با صاحب ولایت م...
تاریخ درج : 1387/3/26 | بازدید : 4551
پرسش و پاسخ : سند و متن زیارت عاشوراء
آیا سند و متن زیارت عاشورا صحیح است؟ سند زیارت عاشوراء: این زیارت را شیخ طوسی(ره) در کتاب مصباح المتهجد ص773 با این سند نقل نموده است: "محمد بن اسماعیل بن بزیع عن صالح بن عقبه عن اب...
تاریخ درج : 1385/6/5 | بازدید : 3059