مجازات شهادت دروغ، چیست؟
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/9/14 | بازدید : 2055
کلید واژه ها :
پرسشمجازات شهادت به دروغ دادن چیست؟

پاسخ

یکی از گناهان بزرگی که در اسلام از آن بشدت نهی شده است، شهادت دروغ یا شهادت به ناحق است و برای آن مجازات های سنگینی تعیین شده است.

 بطور کلی می توان مجازات شهادت به دروغ را به دو قسم تقسیم نمود:

 1. مجازات های عمومی که اگر ثابت شود شخصی به دروغ شهادت داده است، به دستور حاکم شرع او را در شهر و محله اش می گردانند و اعلام می کنند که این فرد به دروغ شهادت داده و شهادت او دیگر قبول نمی شود و به حاکم شرع اجازه داده تا به مقداری که لازم می بینید، او را تعزیر نماید.

2. مجازات اختصاصی که بستگی به مورد شهادت دارد و اگر شهادت کذب او معتمداً باعث خسارت شده است، باید خسارت جبران گردد یعنی اگر خسارت مالی باشد؛ باید ارزش خسارت وارده را بپردازد.

و اگر خسارت جانی و بدنی باشد؛ باید قصاص شود یا دیه بپردازد. مثلاً اگر در اثر شهادت او کسی را اعدام کرده اند؛ بازماندگان می توانند درخواست قصاص یا دیه نمایند.ارسال نظر