متن دعای کیف ادعوک ... در کجا آمده است؟
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/6/6 | بازدید : 4261
کلید واژه ها :
پرسشآیا کسی می تواند دعای الهی کیف ادعوک ... را برای من ارسال کند؟

پاسخ

دعای کیف ادعوک ... در کتاب مفاتیح الجنان در قسمت حرز حضرت امام زین العابدین و بنام دعای مقاتل بن سلیمان در ص 217 به چاپ اسوه آمده است.

 و به این گونه است:

الهی کیف ادعوک و انا انا و کیف اقطع رجائی منک و انت انت، الهی اذا لم اسئلک فتعطینی فمن ذا الذی اسئله فیعطینی، الهی اذا لم ادعوک فتستجیب لی فمن ذا الذی ادعوه فیستجیب لی، الهی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیه فیرحمنی، الهی فکما فلقت البحر لموسی علیه السلام و نجیته اسئلک ان تصلی علی محمد و آله و ان تنجینی مما انا فیه و تفرج عنی فرجا عاجلا غیر اجل بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین.
ارسال نظر