وقت نماز مغرب و عشاء
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/5/28 | بازدید : 14599
کلید واژه ها :
پرسشوقت نماز مغرب و عشاء تا چه ساعتی می باشد و هرکدام در چه ساعتی قضاء می شوند؟

پاسخ

نماز مغرب و عشا هر کدام وقت مخصوص و مشترکی دارند: وقت مخصوص نماز مغرب از اول مغرب است تا وقتی که از مغرب به اندازه خواندن سه رکعت نماز بگذرد و وقت مخصوص نماز عشا موقعی است که به اندازه خواندن نماز عشا به نصف شب مانده باشد که اگر کسی تا این موقع نماز مغرب را عمدا نخواند، باید اول نماز عشا و بعد از آن نماز مغرب را بخواند. و بین وقت مخصوص نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشا، وقت مشترک نماز مغرب و عشا است، که اگر کسی در این وقت اشتباها نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعداز نماز ملتفت‏شود،نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن بجا آورد.[i]

 

آخر وقت نماز عشا نصف شب است. و احتیاط واجب آن است که برای نماز مغرب و عشا و مانند اینها، شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب کرد، و برای نماز شب و مانند آن تا اول آفتاب حساب نمایند.[ii]

 

(امام خمینی،اراکی،گلپایگانی،صافی،فاضل،مکارم:تقریبا یازده ساعت و ربع بعد از ظهر شرعی، آخروقت نماز مغرب و عشا است.

خوئی وتبریزی: دوازده ساعت بعد از ظهر شرعی، آخر وقت نماز مغرب و عشا است.)[iii]

 

اگر از روی معصیت‏یا به واسطه عذری نماز مغرب یا نماز عشا را تا نصف شب نخواند، بنابر احتیاط واجب باید تا قبل از اذان صبح بدون اینکه نیت ادا و قضا کند، بجا آورد.[iv][i] توضیح­المسائل مراجع ج1 مسئله736.

[ii]توضیح­المسائل مراجع ج1 مسئله739.

[iii]توضیح­المسائل مراجع ج1 پاورقی مربوط به مسئله739.

[iv]توضیح­المسائل مراجع ج1 مسئله740.
ارسال نظرنویسنده: غزل رییسی
1391/8/23
بسیارعالی
نویسنده: محمد
1392/10/12
ممنون