دخول از پشت
منبع : | تاریخ درج : ‎1388/12/17 | بازدید : 6426
کلید واژه ها :
پرسشآیا دخول از مقعد حکم زنا دارد؟

پاسخ

با توجه به کلی بودن سؤال شما باید گفت که برای پرسش شما، دو فرض وجود دارد:

1.انجام این عمل با همسر

2.انجام این عمل با غیر همسر

انجام این عمل با همسر مسلماً درحکم زنا نیست و احکام خاص خود را دارد.[1]

اما انجام آن با غیر همسر نیز از دو فرض برخوردار است:

الف. با زن اجنبی: همان طور که درموارد تحقق زنا بیان شده است، زنا همان طور که با دخول در فرج ثابت است بادخول در پشت نیز تحقق می یابد[2] و احکام زانی بر شخص بار می شود.

ب. با مرد: این عمل بسیار زشت و حرام در زبان شرع به "لواط" مشهور شده است و احکام خاص خود را دارد.[3][1]برای آگاهی از احکام آن، سؤال 1017 (سایت: 1075) را نگاه کنید.

[2] جامع المسائل، آیت ا... بهجت،ج5، ص159.

سایت اسلام کوئیستارسال نظر