فهرست ترتیب نزول سوره های قرآن کریم
منبع : پایگاه حوزه، شماره 14060 | تاریخ درج : ‎1388/8/9 | بازدید : 6699
کلید واژه ها :
پرسشبا سلام فهرست ترتیب نزول سوره های قران کریم را خواستارم با تشکر

پاسخ

سلام با توجه به در خواست شما و برای راهنمایی شما عرض می کنیم چنانکه در ذیل مشاهده می فرمایید سوره مبارکه علق طبق فهرست کتاب شریف قرآن شماره 96 می باشد اما اولین سوره ای است که طبق روایت ابن عباس نازل شده است.

ترتیب سوره‏ها طبق روایت ابن عباس و تکمیل آن مطابق روایت جابر بن زید، با تصحیح از روی نسخه‏های متعدد قابل اعتماد،عبارت است از[1]:

  1 - 96 - علق

2 - 68 - قلم

3 - 73 - مزمل

4 - 74 - مدثر

5 - 1 - فاتحه

6 - 111 - مسد(تبت)

7 - 81 - تکویر

8 - 87 - اعلی

9 - 92 - لیل

10 - 89 - فجر

11 - 93 - ضحی

12 - 94 - شرح

13 - 103 - عصر

14 - 100 - عادیات

15 - 108 - کوثر

16 - 102 - تکاثر               

17 - 107 - ماعون

18 - 109 - کافرون

19 - 105 - فیل

20 - 113 - فلق

21 - 114 - ناس

22 - 112 - اخلاص

23 - 53 - نجم

24 - 80 - عبس

25 - 97 - قدر

26 - 91 - شمس

27 - 85 - بروج

28 - 95 - تین

29 - 106 - قریش

30 - 101 - قارعه

31 - 75 - قیامه

32 - 104 - همزه

33 - 77 - مرسلات

43 - 50 - ق

35 - 90 - بلد

36 - 86 - طارق

37 - 54 - قمر

38 - 38 - ص

39 - 7 - اعراف

40 - 72 - جن

41 - 36 - یس

42 - 25 - فرقان

43 - 35 - فاطر

44 - 19 - مریم

45 - 20 - طه

46 - 56 - واقعه

47 - 26 - شعراء

48 - 27 - نمل

49 - 28 - قصص

50 - 17 - اسراء

51 - 10 - یونس

52 - 11 - هود

53 - 12 - یوسف

54 - 15 - حجر

55 - 6 - انعام

56 - 37 - صافات

57 - 31 - لقمان

58 - 34 - سبا

59 - 39 - زمر

60 - 40 - غافر(مؤمن)

61 - 41 - فصلت

62 - 42 - شوری

63 - 43 - زخرف

64 - 44 - دخان

65 - 45 - جائیه

66 - 46 - احقف

67 - 51 - ذاریات

68 - 88 - غاشیه

69 - 18 - کهف

70 - 16 - نحل

71 - 71 - نوح

72 - 14 - ابراهیم

73 - 21 - انبیا

74 - 32 - مؤمنون

75 - 32 - سجده

76 - 52 - طور

77 - 67 - ملک

78 - 69 - حاقه

79 - 70 - معارج

80 - 78 - نبا

81 - 79 - نازعات

82 - 82 - انفطار

83 - 84 - انشقاق

84 - 30 - روم

85 - 29 - عنکبوت

86 - 83 - مطففین

سوره‏های - مدنی(28 - سوره)

87 - 2 - بقره

88 - 8 - انفال

89 - 3 - آل - عمران

90 - 33 - احزاب

91 - 60 - ممتحنه

92 - 4 - نساء

93 - 99 - زلزال

94 - 57 - حدید

95 - 47 - محمد

96 - 13 - رعد

97 - 55 - رحمان

98 - 76 - انسان(دهر)

99 - 65 - طلاق

100 - 98 - بینه

101 - 59 - حشر

102 - 110 - نصر

103 - 24 - نور

104 - 22 - حج

105 - 63 - منافقون

106 - 58 - مجادله

107 - 49 - حجرات

108 - 66 - تحریم

109 - 62 - جمعه

110 - 64 - تغابن

111 - 61 - صف

112 - 48 - فتح

113 - 5 - مائده

114 - 9 - توبه(برائت)

برای اطلاع بیشتر لینکی را در پایان خدمت شما معرفی می نماییم. موفق باشید.

www.hawzah.net/per/k/olm-qrn/index.htm

 [1]   . کتاب علوم قرآنی آیة الله محمد هادی معرفت، فصل دوم ترتیب نزول
ارسال نظرنویسنده: بهرام كوشا
1393/7/26
سلام علیكم ترتیب سوره البینه در قرآن مبین عدد 98 است نه 97 . لطفا اصلاح نمایید. متشكرم

پاسخ : تشكر از حسن توجه شما به این پایگاه، اشكال مورد نظر اصلاح شد.