حکم زنای زن شوهردار با پسر مجرد
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1386/12/23 | بازدید : 18978
کلید واژه ها :
پرسشاگر زن شوهردار با پسر مجردی رابطه جنسی داشته باشد حکم زن و حکم پسر از نظر اسلام چیست؟

پاسخ
زنای مرد یا زن همسردار، زنای محصنه بوده و در این مورد چنانچه شرایط دیگر احصان آن زن فراهم باشد [مثلاً شوهر در دسترس او بوده است، شوهر او ناتوان جنسی نبوده است، با میل و رضایت او زنا صورت گرفته است و....] و این زنا در دادگاه اسلامی اثبات شود (چهار شاهد عادل آن را به عینه ملاحظه و مشاهده کرده باشند و یا خود چهار بار اعتراف کند) آن زن سنگسار می شود و آن پسر در صورت اعتراف (با شرائط خاص) و یا گواهی گواهان معتبر، صد ضربه شلاق خواهد خورد. همچنین این دو نفر نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند و ازدواج ایشان با یکدیگر حرمت ابد دارد.ارسال نظر