معنی ولایت فقیه
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1386/12/20 | بازدید : 4218
کلید واژه ها :
پرسشولایت فقیه را بصورت مختصر توضیح دهید.

پاسخ
بنابر ادله و شواهد دینی، تشکیل حکومت اسلامی یعنی حکومتی که بر مبنای احکام خداوندی باشد لازم است؛ در رأس این حکومت باید کسی قرار بگیرد که در فهم احکام الهی صاحب نظر و متخصص بوده و دارای امتیازاتی باشد که بتواند مشکلات جامعه را حل و فصل کند؛ به این انسان ولی فقیه می گویند و این یعنی ولایت فقیه.ارسال نظرنویسنده: علي نجفي
1391/2/29
اصل پنجم قانون اساسي:در زمان غيبت حضرت ولي عصر در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت بر عهده فقيه عادل و با تقوا آگاه به زمان شجاع مدير و مدبر است كه طبق اصل 107 عهده دار آن است
1300 عنوان مجله
000,54 عنوان شماره مجله
000,880 عنوان مقاله