نام دیگر سوره ' انسان '
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1386/12/19 | بازدید : 3259
کلید واژه ها :
پرسشنام دیگر سوره مبارک «انسان» چیست؟

پاسخ
نام دیگر سوره «انسان» سوره «دهر» می باشد.ارسال نظرنویسنده: مریم
1391/12/18
ممنون از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتین.
نویسنده: نوروزی
1392/11/14
نام دیگر سوره ایلاف چیست ؟
نویسنده: سارا
1393/3/14
ممنون