معرفی کتاب سفینة البحار
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/4/11 | بازدید : 3603
کلید واژه ها :
پرسشسفینه البحار چه کتابی است؟ نحوه استفاده از آن چگونه می باشد؟

پاسخ

سفینة البحار در واقع یک دائره المعارف مختصر است که در آن محدث قمی پس از مطالعه مکرر بحار الانوار علامه مجلسی که گفته اند بیست و پنج بار بوده واژه­هایی را که در این تتبع نیازمند توضیح دیده است، شرح نموده و شواهد حدیثی و ادبی درباره آن عرضه داشته است و به جاهایی که راجع به این واژه در بحار مطلبی بوده اشاره کرده و بعضی از مطالب مهم بحار را ذیل آن آورده است. بنابراین در این اثر توضیح واژه هایی را که در بحار الانوار آمده، می توان دید.

این کتاب به ترتیب الفبایی تنظیم شده و برای یافتن واژه مورد نظر می توان حرف نخست واژه را در نظر داشت و جستجو کرد تا آن را در جای خود یافت و توضیح آن را دید. انتشارات آستان قدس رضوی چاپ خوبی از کتاب را به بازار عرضه کرده است.
ارسال نظر