فشار قبر با انجام دادن چه اعمالی کمتر می شود؟
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/4/10 | بازدید : 8538
کلید واژه ها :
پرسشآیا می توان با انجام دادن اعمالی فشار قبر را کمتر کرد یا از بین برد؟ آیا نماز قضای مانده فشار قبر را زیاد می کند؟

پاسخ

فشار قبر در اصل از انس و وابستگی انسان به دنیا و عدم انس به نظام جدید سرچشمه می گیرد. از اینرو به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت هر چه وابستگی به دنیا کمتر باشد و در مقابل، انسان از ایمان محکم و اعمال صالح بیشتری بهره مند باشد، فشار قبر نیز کمتر و تحمل آن آسانتر خواهد بود و به همین دلیل است که بی تردید مومنان ناب، فشار قبر نخواهند داشت بلکه قبر برای آنها باغی از باغهای بهشت خواهد بود. آنطور که از روایات استفاده می شود بعضی از معاصی به طور خاص، نقش به سزایی در تشدید فشار قبر دارند که با اجتناب از آنها می توان فشار قبر را کاهش داد: مانند تند خویی و بد اخلاقی نسبت به خانواده، سخن چینی، غیبت، دروغ ، عدم اجتناب از نجاسات (البته در حد واجب که در رساله توضیح السمائل آمده است) و...

بی تردید نماز نخواندن که از معاصی بزرگ است نیز می تواند در تشدید فشار قبر نقش داشته باشد. در مقابل، در روایات، عوامل متعددی برای کم کردن یا برطرف کردن فشار و عذاب قبر نام برده شده است. عواملی چون:

خوش اخلاقی                        

مداومت بر خواندن سوره زخرف

قرائت سوره نساء در هر جمعه

به جا آوردن نماز شب

خواندن سوره تکاثر هنگام خواب

گذاشتن دو چوب تر با میت

زیارت امام حسین (ع)

قرائت سوره یس در هر شب

مداومت بر خواندن سوره ملک، احزاب، آیة الکرسی

خواندن نماز وحشت توسط بازماندگان

روزه گرفتن چهار روز از ما رجب و دوازده روز از ماه شعبان

خواندن چهار رکعت نماز در روز جمعه بین طلوع خورشید و زوال (در هر رکعت سوره های حمد، ملک و سجده را قرائت کند).

باید توجه داشت که موارد فوق، علل ناقصه کم کردن یا رفع فشار قبر هستند و چنانکه گفته شد علت تامه و کلی همان ایمان و عمل صالح است.

در پایان ذکر این نکته نیز لازم است که برای مومن، فشار و عذابهای قبر تماما رحمت الهی است و موجب آمرزش گناهان وی می شود تا پاک و خالص وارد عرصه قیامت شود.

پیامبر اکرم (ص) در حدیثی می فرمایند: فشار قبر برای مومن، موجب آمرزش تضییع نعمت هایی است که وی در دنیا انجام داده است.ارسال نظرنویسنده: زعفراني
1390/4/30
ايافشار قبر بر ائمه واهل بيت وبستگانشان هم وارد شده اگر جواب نه هست چرارسول الله ص فرموده فاطمه جان از اينكه تو دختر من هستي از فشار قبر در امان نيستي با اين مضامين در كتاب معارف دبيرستان خواندم
1300 عنوان مجله
000,54 عنوان شماره مجله
000,880 عنوان مقاله