تعریف شبیخون فرهنگی
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/4/6 | بازدید : 2192
کلید واژه ها :
پرسششبیخون فرهنگی چیست؟

پاسخ

یعنی دشمن یک هجوم فکری اعتقادی و اخلاقی (فرهنگی) ناگهانی و غافلگیرانه را متوجه یک ملت می کند تا باورها و اعتقادات و اخلاق آن جامعه را متلاشی کرده و یا حداقل از کار آیی لازم باز دارد. و این شبیخون شیوه های خاص کارشناسی شده خود را همراه دارد و در واقع جنگی تمام عیار نه با تسلیحات نظامی بلکه با موضوعات فرهنگی است.
ارسال نظر