نقاشی از سر مبارک امام حسین(ع)
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/11/1 | بازدید : 7939
کلید واژه ها :
پرسشنقاشی سر مبارک امام حسین (ع) توسط شخص مسیحی که در موزه ی لوور پاریس نگهداری می شود صحت دارد ؟

پاسخ

نسبت دادن چنین تصاویر و نقاشی هایی به ائمه اهل البیت(ع) و حضرت سیدالشهداء( صلوات الله علیه) جایز نیست البته بی احترامی هم جایز نیست.

قرائن تاریخی و روایی که دلالت بر این تصویر و صحت آن یا مطابقت آن داشته باشد نیست و نوعاً این تصاویر با برداشتی خیال پردازانه ترسیم می شوند.
ارسال نظر