ممتحنات و مسبحات قرآن
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/10/21 | بازدید : 3074
کلید واژه ها :
پرسشبه چه سوره هایی ممتحنات و به چه سوره هایی مسبحات گویند؟

پاسخ

ممتحنات: نزدیک به بیست‏ سوره‏اند و عبارتند از: فتح، حشر، سجده، طلاق، ن و القلم،حجرات، تبارک، تغابن، منافقون، جمعه، صف، جن، نوح، مجادله، ممتحنه و تحریم[i].

مسبحات عبارتند از : حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن[ii].[i][i]آیة الله محمد هادی معرفت، مؤسسسه فرهنگی انتشاراتی التهمید،علوم قرآنی، نام‏های گروهی سوره‏های قرآن.

[ii]تفسیر نمونه ج‏23 ص  292 .
ارسال نظرنویسنده: سجاد شریعت
1390/5/4
انشاءالله به لطف پروردگار متعال موفق و پیروز باشید