دعا جهت برآورده شدن حاجت ازدواج
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/10/21 | بازدید : 14356
کلید واژه ها :
پرسشدختران که وقت ازدواج آنان فرا رسیده اما همسر دلخواه شان پیدا نشده آیا دعائی برای برآورده شدن حاجاتشان وجود دارد؟

پاسخ

ما جوابی را که در کتاب گوهرهای حکیمانه از آیت الله بهجت نقل گردیده برای شما ارسال می کنیم.

پرسش: ازدواج دختری میسر نمی گردد و به اصطلاح بختش باز نمی شود و از شما راهنمائی می خواهد.

پاسخ: نماز جعفر طیار بخواند و پس از آن، دعائی که در کتاب «زاد المعاد» مجلسی آمده که در این هنگام خوانده شود، بخواند و در پی آن، به سجده رود و تلاش کند که حتما گریه کند. گر چه به مقدار کم. و همین که چشمش را اشک گرفت حاجتش را از خدا بخواهد.

و این عمل را تا زمانی که حاجتش روا شود، انجام دهد و اگر نشد بداند که یا کم خوانده یا با اعتقاد کامل نخوانده است!

هم چنین بار دیگر در پاسخ به چنین پرسشی فرمودند: آیه« رَبَّنَا هَب لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَ ذُرِّیَّتِنَا قُرَّةَ أَعْینٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً[1]» را (فراوان) بخوانید[2].[1]سوره فرقان، آیه 74.

[2]گوهرهای حکیمانه، مهدی عاصمی، ص16.
ارسال نظرنویسنده: مهدی عاصمی،
1390/4/28
دختران که وقت ازدواج آنان فرا رسیده اما همسر دلخواه شان پیدا نشده آیا دعائی برای برآورده شدن حاجاتشان وجود دارد؟
1300 عنوان مجله
000,54 عنوان شماره مجله
000,880 عنوان مقاله