دیه ی سقط عمدی جنین
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/10/19 | بازدید : 8721
کلید واژه ها :
پرسشیکی از دوستان ما (45 الی 60 روز) که از حاملگی همسرش می گذشت او را وادار به سقط جنین کرد اکنون هر دوی آنها پشیمان بوده و نگران کار اشتباه خود هستند آیا دیه ای بر عهده آنهاست ؟

پاسخ

سقط جنین از کارهای حرام و خلاف شرع است و دیه آن بر عهده کسی است که مستقیماً به این عمل مبادرت ورزیده است .

به هر تقدیر مقدار دیه جنین بستگی به مراحل رشد آن دارد. اگر روح در آن جنین ندمیده باشد (که این مورد ندمیده است) چون مادر این کار را کرده است باید دیه بدهد و سهمی به خود او هم نمی رسد.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت: جنین اگر:

الف – روح در آن دمیده باشد و پسر باشد 1000دینار و اگر دختر باشد 500 دینار.

ب- اگر روح در آن دمیده نشده اما خلقت آن تمام شده باشد اگر پسر باشد 100 دینار و اگر دختر 50 دینار.

ج- و اگر هنوز خلقت آن کامل نشده و گوشت استخوان او را نپوشانده است و تنها استخوانی هست 80 دینار.

د- و اگر مضغه(قطعه ای گوشت) باشد 60 دینار و اگر علقه(آویزک) و خون بسته باشد 40دینار

و: اگر نطفة تنها باشد که در رحم مستقر شده است 20 دینار خواهد بود.[1]

(دینار سکه طلا است که مثقال شرعی است و وزن مثقال شرعی دینار 6/3 گرم می باشد البته در این مورد اختلافات جزئی بین فقها وجود دارد.

به استفتائی از مقام معظم رهبری توجه فرمائید:

س:مقدار دیه جنینی که دوماه و نیم عمر دارد، در صورتی که عمدا سقط شود چقدر است و پرداخت آن برعهدهکیست؟

ج:اگر علقه باشد دیه آن چهل دینار است و اگر مضغه باشدشصت دینار است و اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد دینار است و دیه به وارث جنین بارعایت طبقات ارث پرداخت می‏شود ولی وارثی که مباشر سقط جنین بوده از آن، سهمیندارد.[2][1] تحریر الوسیله ج 2 کتاب الدیات اللواحق الاول فی الجنین.

[2] رساله اجوبه استفتائات آیت اله خامنه ای(مد ظله العالی) سؤال 1268.
ارسال نظرنویسنده: اسماعيل جانجاني
1391/2/27
اگر مطالب بيشتري باشد بهتر است