انواع غسل
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/10/12 | بازدید : 8498
کلید واژه ها :
پرسشمن اطلاعاتی درباره انواع غسل می خواستم

پاسخ

غسل­های واجب هفت[i] تا است:

1- غسل جنابت

2- غسل حیض

3- غسل نفاس.  

4- غسل استحاضه.  

5- غسل مس میت.

6- غسل میت.

7 - غسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب می شود


[i]توضیح المسائل امام قدس سره قبل از مسئله 345
ارسال نظر