دیدگاه اسلام در مورد روابط جنسی
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/10/9 | بازدید : 6950
کلید واژه ها :
پرسشچرا رابطه جنسی در ایران واقعا برای زنها ممنوع است؟ زنها باید سنگباران، اعدام و از اجتماع طرد شوند در صورتی که اینها ارمغان مردهاست. پس با مردها چکار می کنید؟

پاسخ

الف:از نظر اسلام مسائل جنسی مرد و زن یک واقعیت و از نعمت های بزرگ الهی است که باید در مسیر صحیح هدایت شود.  اسلام روابط جنسی سالم بین زن و مرد را به شکل ازدواج شرعی پذیرفته و حتی در بعضی از موارد واجب دانسته است و حرکت در این راستا را ارزشمند قلمداد کرده مثلا در متون دینی از ازدواج بعنوان حفظ نیمی از ایمان تعبیر آورده شده است.

و در مقابل روابطی که در این چارچوب و بر این اساس نباشد، به خاطر مفاسدی که بر آن بار بوده است مورد پذیرش قرار نگرفته و ممنوع شده است و برای کسانی که در خارج از محدوده ازدواج شرعی مرتکب اعمال ممنوع شوند مجازات هایی تعیین کرده است.

ب: مجازات رجم (سنگسار)اختصاصی به زنها ندارد و برای مردان هم وجود دارد و از این جهت فرقی بین زن و مرد وجود ندارد. وانگهی چرا شما زنا را ارمغان مردها می دانید و نقش زن را نادیده می گیرید و یا کم رنگ تلقی می کنید، ای بسا در مواردی عشوه گری و طنازی و ... زن باعث شده که مرد به دام این گناه بزرگ گرفتار آید و اگر نبود فتنه انگیزی زن، مرد خودبخود بدان وادی کشانده نمی شد.
ارسال نظرنویسنده: سما
1390/5/24
نمي دانم چرا هميشه صحبت از طنازيهاي زن وفتنه انگيزي اوست چرا تصور ميكنيم مردها براي زنها طناز وجذاب نيستند و به دليل شهوترانيهاي كنترل نشده شان خود و زنها را به وادي گناه مي كشانند ...
نویسنده: مهسا
1391/7/13
سلام به نظر من زن و مرد به یک اندازه مقصر هستند چرا همیشه فکر میکنید که زنها مقصرنو مردها هیچکاره در صورتی که اگه مرد واقعا مرد باشه جلو شهوت خودشو میگیره
نویسنده: ye ham Nazar
1392/2/13
واقعا زنها با طنازی شون باعث بوجود آوردن شهوت در مردان میشوند مخصوصا در جامعه امروزی که اوضاع بدتر شد و بدتر از این هم خواهد شد به نظر من تنها یک راه وجود داره تا جامعه ای سالم داشت من اعتقاد دارم اگر ما انسان ها فقط یک لحظه به یاد خدا باشیم و عشق به خدا رو از قلیمون بیرون نکنیم و همیشه به یادش باشیم دیگه این مسئله پیش نمیاد