طلاق زن و استحقاق مهریه
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/9/23 | بازدید : 7452
کلید واژه ها :
پرسشآیا اگر زنی بدون رضایت شوهرش خانه او را برای مدت چند ماه ترک کند و برنگردد، سپس تقاضای طلاق کند، حق دارد مهریه اش را بگیرد؟ اگر شوهر بر خلاف میل خود موافقت کند که او را طلاق دهد،طلاق او صحیح است؟

پاسخ

مهریه دینی است که با اجرای عقد ازدواج بر ذمه شوهر می آید و زن هر زمان می تواند آنرا مطالبه نماید. مهر با خروج بدون اذن شوهر منتفی نمی­شود و چنین زنی قبل ازدواج حق مطالبه و دریافت نصف مهریه و بعد از ازدواج حق مطالبه و دریافت تمام مهریه اش را دارد. بله وجوب نفقه زن به اطاعت او از شوهرش بستگی دارد و تا مادامی که خود را در شرایط تمکین شوهر قرار ندهد نفقه اش بر شوهر واجب نیست.[i]

طلاق اقسام مختلفی دارد که عبارتند از:

1- طلاق بائن که طلاقی است که بعد از طلاق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند، یعنی بدون عقد او را به زنی خود قبول نماید و آن بر پنج قسم است:

الف- طلاق زنی که نه سالش تمام نشده

ب- طلاق زنی که یائسه باشد.

ت- طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد.

ث- طلاق سوم زنی که او را سه دفعه طلاق داده­اند.

ج- طلاق خلع و مبارات

«اگر زنی که به شوهرش مایل نیست، مهر و یا مال دیگر خود را به او ببخشد که طلاقش دهد، آن را طلاق خلع می­نامند.»[ii]

«اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و زن مالی به مرد بدهد که او را طلاق دهد آن را طلاق مبارات گویند.»[iii]

2- طلاق رجعی: غیر از موارد بالا که ذکر شد طلاق رجعی است که بعد از طلاق تا وقتی که زن در عده است مرد می­تواند به او رجوع نماید.[iv]

بسته به صورت­های مختلف طلاق جواب مسئله در موردی که ذکر نمودید فرق می­کند که رفع و حل این گونه اختلافات مربوط به محاکم قضائی و تشخیص درست و نهایی بر عهده آنان می باشد.


[i]-توضیح المسئله امام ره، با استفاده از مسئله 2412و2413. 

[ii]-توضیح المسئله امام ره، مسئله2528.

[iii]-توضیح المسئله امام ره، مسئله2531.

[iv]-توضیح المسئله امام ره، مسئله2522.
ارسال نظر1300 عنوان مجله
000,54 عنوان شماره مجله
000,880 عنوان مقاله