محارم زن
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/9/23 | بازدید : 8836
کلید واژه ها :
پرسشمحارم زن چه کسانی هستند؟ و او نسبت به چه کسانی باید حجابش را رعایت کند؟

پاسخ

محارم یک زن: پدر و پدربزرگ و هرچه به بالا برود (مثل پدر پدربزرگ و...)، برادر، عمو، دایی، پدر شوهر و هرچه به بالا برود (مثل پدر بزرگ شوهر و پدر پدر بزرگ و ...) برادرزاده و خواهر زاده ، برادر رضاعی ـ با شرایط شرعی ـ و فرزندان و داماد، می باشند و اما برادر شوهر و پسر عمو و پسر دایی و شوهر مادری که آن شوهر هنوز با مادرش همبستر نشده است[i] و پسر عمه، محارم او حساب نمی شوند چنانچه غیر از شوهر کسی دیگری غیر آنچه شمرده شد نمی تواند جزء محارم او باشد.

 در نزد محارم، می تواند بدون حجاب حاضر شود و البته جاهایی که معمولا زنها می پوشانند، بپوشاند ولی لازم نیست سر و گردن و پا را از آنان بپوشاند اگر چه در همه حال، جز برای شوهر، واجب است که عورت خود را بپوشد.


[i]توضیح المسائل مراجع ج2، 394، مساله 2386.
ارسال نظرنویسنده: ساغر
1390/4/28
یعنی دایی و عموی شوهر هم محرم نیستن؟