مجلات > عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی > پیام صادق > مهر تا اسفند 1385، شماره 66، 67 و 68


جدول پایان نامه های دفاع شده

پدید آورنده : ، صفحه 54

طبق اعلام کتابخانه و اطلاع رسانی

ردیف نام خانوادگی، نام رشته تحصیلی عنوان پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور

1 علمی مقدم، مصطفی معارف اسلامی و اقتصاد ارائه چارچوبی برای تحلیل اقتصادی سینمای ایران کامران ندری میثم موسایی

2 کیوانی امینه، محمد معارف اسلامی و اقتصاد ارزیابی کار آمدی قوانین و مقررات در بازرگانی ایران پس از انقلاب اسلامی از دیدگاه نهادگرایی محمد رضا شاهرودی احمد شعبانی

3 قاسمی، علی معارف اسلامی و اقتصاد امکان پذیری استفاده از رهیافت خوشه ای در صنایع نفت و گاز ایران کامبیز طالبی مهدی صادقی

4 حاجیلو، علی معارف اسلامی و اقتصاد بررسی اقتصاد سیاست صادرات گاز طبیعی و صادرات برق گازی ایران محمد مهدی عسکری مسعود حجت

5 فلاح کوشک مهدی، محمد معارف اسلامی و اقتصاد بررسی کارایی شعب منتخب بیمه با روش تحلیلی پوششی داده ها(DEA) مهدی صادقی کامران ندری

6 خوچیان، رامین معارف اسلامی و اقتصاد پیامدهای عضویت ایران در پیمان منشور انرژی(ECT) مهدی صادقی حمید ناظمیان

7 دهقانی، بابک معارف اسلامی و اقتصاد تحلیل آسیب پذیری زیر بخشهای صنعت(در سطح کدهای چهار رقمی) از تعدیل قیمت انرژی مهدی صادقی کامران ندری

8 حسین پور، علی معارف اسلامی و اقتصاد تحلیل ضرورت ها و راهکارهای تجدید ساختار اقتصاد در صنعت برق ایران داوود منظور کاظم یاوری

9 مسیب نژاد، محمد رضا معارف اسلامی و اقتصاد تحلیل و بررسی کارایی در بخش صنعت ایران(با تاکید بر شاخص کارایی انرژی) مهدی صادقی داوود منظور

10 مریدی فریمانی، فاضل معارف اسلامی و اقتصاد حذف یارانه های انرژی و ارزیابی آثار توزیعی آن(تحلیل داده – ستانده) مهدی صاقی مهد هادی زاهدی وفا

11 ابو جعفری، روح الله معارف اسلامی واقتصاد مدل سازی نقش بانکها در تامین مالی صنایع کوچک و متوسط و ارائه الگوی مبتنی بر سرمایه گذاری ریسک پذیری مهدی صادقی کامران ندری

12 عبدالهی آرانی، مصعب معارف اسلامی و اقتصاد نقد و بررسی چهار نگرش پوزیتیو یستی در علم اقتصاد : هاروارد، LES، شیکاگو، MIT سعید زیبا کلام و محمد هادی زاهدی وفا حسین عیوضلو

13 زرین اقبال، حسن معارف اسلامی و اقتصاد نگرش اقتصادی قانون اساسی با تاکید بر نقش دولت در اقتصاد قربانعلی دری نجف آبادی حسین عیوضلو

14 عسکری، جعفر معارف اسلامی و حقوق اجازه در معامله فضولی با مطالعه تطبیقی در ایران و مصر حسین صفایی سید حسین مصطفوی

15 خلیل خلیلی، روح الله معارف اسلامی و حقوق اختیارات شورای امنیت نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی محمد علی مهدوی ثابت توکل حبیب زاده

16 دشتی، وحید معارف اسلامی و حقوق اصول و مبانی قراردادهای انتقال تکنولوژی با تکیه بر قرارداد لیسانس حسین صفایی غلامرضا گودرزی

17 کامیاب چناری، قاسم معارف اسلامی و حقوق اقرار نماینده در حقوق ایران، اسلام و حقوق فرانسه اسدالله امامی مرتضی قاسم زاده

18 فرطوسی، حسن معارف اسلامی و حقوق پذیرش به تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران و مصر نجاد علی الماسی حسین صفائی

19 حاضری، جواد معارف اسلامی و حقوق تاثیر عدم اقدام زیاندیده در کاهش خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران سید حسین صفایی حمید بهرامی احمدی

20 خزائی، علی معارف اسلامی و حقوق جنبه های اثباتی سند در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و انگلیس سعید بیگدلی علی عباس حیاتی

21 موحدی مرام، مجتبی معارف اسلامی و حقوق جنبه های حقوقی تشکیل و ثبت شرکت های تجاری در مناطق آزاد ایران با مطالعه تطبیقی ربیعا اسکینی نجاد علی الماسی

22 تحویلیان، علی معارف اسلامی و حقوق حقوق و تعهدات طرفین در قراردادهای انتقال تکنولوژی ربیعا اسکینی رامین صالح خو و غلامرضا گودرزی

23 حیدری منور، حسین معارف اسلامی و حقوق حمایت از حق اختراع ایران و معاهدات بین المللی ربیعا اسکینی سعیدحبیبا

24 حسینی، داریوش معارف اسلامی و حقوق سازمان، صلاحیت و رویه دیوان عالی کشور در امور حقوقی با نگرش انتقادی به تشکیل شعب تشخیص علی عباس حیاتی خیر اله هرمزی

25 بهروزی، ابوذر معارف اسلامی و حقوق قاعده احسان و تاثیر آن در مسؤولیت مدنی حمید بهرامی سید مصطفی مصطفوی

26 اسماعیلی،مهدی معارف اسلامی و حقوق مطالعه تطبیقی آیین دادرسی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت با دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب حبیب محمد علی زاده محسن اسماعیلی

27 نظری منتظر، علی معارف اسلامی و حقوق نظام مالی ازدواج در حقوق ایران و فرانسه و مقایسه آن با فقه امامیه حسین صفایی سید مصطفی مصطفوی

28 رحمت، محمد رضا معارف اسلامی و حقوق نقش معماری و شهر سازی در پیشگیری از وقوع جرم علی حسین نجفی ابرند آبادی حمید رضا عامری و مصطفی پودراتچی

29 جمال زاده، میثم معارف اسلامی و مدیریت ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی در قالب سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران (با تاکید بر دستیابی به فناوری پیشرفته) غلامرضا گودرزی اسماعیل مشیری

30 مدنی محمدی، حمید معارف اسلامی و مدیریت ارزیابی عملکرد شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی آنها بر اساس مدل TOPSIS قدرت الله طالب نیا رضا تهرانی

31 فرجی نیا، ابوالقاسم معارف اسلامی و مدیریت امکان سنجی استفاده تکنیک مهندسی ارزش برای نیل به تولید ناب در حوزه زنجیر تامین ایران خودرو غلامرضا گودرزی حمید فرتوک زاده

32 نصیری، محمد معارف اسلامی و مدیریت بررسی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی کشور و تعیین میزان اهمیت هر یک از آنها با رویکرد M.A.D.M محمد طالبی داوود منظور

33 سلطانی نژاد، حامد معارف اسلامی و مدیریت بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام با عقود اسلامی مهدی طالبی سید عباس موسویان

34 تقی پور، مجتبی معارف اسلامی و مدیریت بررسی فنون بیمه سرمایه گذاری های مالی و امکان سنجی کاربرد آنها در بازار سرمایه ایران با توجه به موازین فقه جعفری رضا تهرانی اصغر آقا مهدوی

35 نامداری، محسن معارف اسلامی و مدیریت بررسی و امکان سنجی ایجاد مؤسسات امین در بازار سرمایه داران ایران

(با توجه به موازین فقه شیعی) قدرت الله طالب نیا مهدی رجایی

36 مشفق، مهدی معارف اسلامی و مدیریت بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان به روش مقیاس مشاهده رفتار(bos ) بر بهبود عملکرد در دانشگاه امام صادق علیه السلام رضا سیدجوادین علی علوی

37 نجفی، مهدی معارف اسلامی و مدیریت تامین مالی از طریق تبدیل اموال عینی به اوراق بهادار : مطالعه فقهی – اقتصادی صکوک غلامرضا مصباحی مقدم محمد طالبی

38 شاه نظری، علی معارف اسلامی و مدیریت توان رقابت تولید دانه های روغنی ایران علی دیواندری علی علوی

39 ناصری نیک، رضا معارف اسلامی و مدیریت رتبه بندی فاکتورهای مهم در ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک AHP محمد طالبی اسماعیل مشیری

40 رجوعی، مرتضی معارف اسلامی و مدیریت سنجش میزان بازارگرایی و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هوشنگ اسداللهی علی رضائیان

41 خاشعی ورنامخواستی، وحید معارف اسلامی و مدیریت طراحی الگوریتم مدیریت هزینه های بنگاه اقتصادی(مورد مطالعه: گروه صنعتی ایران خودرو) علی رجب زاده غلامرضا گودرزی

42 مختاریان پور، مجید معارف اسلامی و مدیریت طراحی مدل تلفیقی حل مساله با تاکید بر هم افزایی دو رویکرد مهندسی ارزش و شش سیگما(مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو) حمید رضا فرتوک زاده مصباح الهدی باقری

43 عسکرزاده دره،غلامرضا معارف اسلامی و مدیریت مدل سازی ریاضی تعیین ترکیب بهینه پر تفوی تسهیلات اعطائی در مؤسسات مالی و اعتباری غلامرضا گودرزی رضا تهرانی

44 متقی زاده اشکذری، محسن معارف اسلامی و مدیریت نقش اخلاق در موفقیت سازمان ها با رویکرد استراتژیک (مطالعه موردی : صنعت معدن) علی رضائیان احد فرامرز قراملکی

45 محمد پور، حمید رضا الهیات، معارف اسلامی و ارشاد آیات الهی در قرآن کریم : گستره معنایی و شرایط بهره مندی عباس مصلایی پور یزدی کامران ایزدی مبارکه

46 خسروی فارسانی، عباس الهیات، معارف اسلامی و ارشاد ارزش معرفت شناختی و اخلاقی استدلال شرطی در منابع اسلامی و الهیات مسیحی رضا اکبری حسین هوشنگی

47 بهشتی نژاد، میثم الهیات، معارف اسلامی و ارشاد بازسازی نظریه ابن سینا در توجیه رضا محمد زاده حسین هوشنگی

48 حسینی، سید امرالله الهیات، معارف اسلامی و ارشاد بررسی دیدگاههای موثر در نوآوری های فقهی استاد شهید مرتضی مطهری یعقوب علی برجی سید علی حسینی

49 زینلی بهزادان، فرهاد الهیات، معارف اسلامی و ارشاد سازگاری آیات قرآن کریم(رویکردی زبان شناختی) محمود کریمی حسین هوشنگی و فرهاد ساسانی

50 حسینی، مرتضی الهیات، معارف اسلامی و ارشاد معرفت شناسی گزاره های اخلاقی (بررسی تحلیلی نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی) حسین هوشنگی رضا اکبری

51 تقدیسی، محمد مهدی الهیات، معارف اسلامی و ارشاد معنی شناسی واژه دین در قرآن کریم دکتر ایزدی مبارکی ----------

52 صراف، حمید رضا الهیات، معارف اسلامی و ارشاد مفهوم فتنه در قرآن کریم و نهج البلاغه عباس مصلایی پور کامران ایزدی مبارکه

53 دهقانی نژاد، عباس الهیات، معارف اسلامی و ارشاد مقایسه معنایی و معرفتی آراء اخلاقی قاضی عبدالجبار و دیوید راس محمد کاظم فرقانی محسن جوادی

54 حسینی، احمد الهیات، معارف اسلامی و ارشاد نظام فلسفی حکمت متعالیه از منظر جامعه شناسی معرفت رضا اکبری حسین هوشنگی

55 احمدی، مهدی الهیات، معارف اسلامی و ارشاد نقد حدیث با تکیه بر کتاب(نقد قرآن محور حدیث) محمد علی مهدوی راد مجید معارف و کامران ایزدی

56 اقارب پرست، محمدرضا معارف اسلامی و علوم سیاسی تروریسم و تحول مفهوم امنیت در روابط بین الملل فرهاد عطایی اصغر افتخاری

57 شفیعی، محمود معارف اسلامی و علوم سیاسی تعامل فرهنگ و سیاست در جمهوری اسلامی ایران* (دکتری) جلال درخشه امیر محمد حاجی یوسفی و حسام الدین آشنا

58 میرزا بابایی، حامد معارف اسلامی و علوم سیاسی جایگاه افریقای سیاه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(با تاکید بر آفریقای جنوبی) محمد حسن خانی محمد رضا حاتمی

59 الهیاری فومنی، محمد معارف اسلامی و علوم سیاسی چالش های منطقه ای و بین المللی فرا روی ایران هسته ای و راهکارهای مواجهه با آن فرهاد عطایی محمد حسن خانی