مجلات > مهدویت > امان > اردیبهشت و خرداد ماه 1389 ، شماره 23


جدول و مسابقه تستی

پدید آورنده : محمد جواد کمار

افقی

 1. روز دوازدهم اردیبهشت مصادف با شهادت این شخصیت انقلاب اسلامی است.
 2. کسی که با دیگری کار می کند. ضمیر غایب.
 3. جمع حیوان. از نام های قیامت.
 4. مغایر و مخالف. سمت و جهت. تکرار یک حرف.
 5. برادری. آفت مزرعه. عددی دو رقمی.
 6. بدن. آفرین گفتن. انسان بی رحم.
 7. نام درسی است. از غلات. از فلزات.
 8. چاقوی جنگی. زهر. جدید.
 9. رطوبت. جمع شدن. از شعرای نامی.
 10. واحد شمارش خانه. از القاب حضرت زهرا علیها السلام به معنای پاکیزه. ضمیر اشاره به دور.
 11. نوک کوه. غذای بیمار.
 12. حدیث شریفی که در آخر مفاتیح آمده. صریح و بی پرده. شهری در استان مرکزی.
 13. نام عملیات غرور آفرین رزمندگان اسلام که فتح خرمشهر دستاورد آن بود. خوب نیست.
 14. آخرت. شهادت استاد مرتضی مطهری به این روز نامگذاری شده است.
 15. پنجم جمادی الاول ولادت این بانوی بزرگ است. تکرار یک حرف.
 16. از رنگ ها. از صفات خداوند که در سوره حمد آمده.
 17. چهره و سیما. بلقیس ملکه این سرزمین بود.
 18. خرداد سالگشت فقدان این شخصیت بزرگ انقلاب اسلامی است. از القاب حضرت مهدی رحمه الله.
 19. پر حرف. تکرار حرف ششم الفبای فارسی.
 20. سوم جمادی الثانی مصادف با این مناسبت است.
 21. اراده و انگیزه داشتن. پیشوندی است. بالابر ماشین. گازی است.
 22. عددی یک رقمی. آسمان به عربی. شنوا و از صفات الهی عضوی در سر.
 23. دوا. از ایام هفته شهری در کردستان.
 24. شهری در خراسان قدیم. جایگاه سوار کردن و پیاده کردن مسافران قطار. خدمتگذار.
 25. عضوی در پا. سوره پنجاه و سوم قرآن. توانایی.
 26. همراه واج می آید. آبرو ندارد. ناله.
 27. مناسبت نامگذاری بیستم جمادی الثانی. از حیوانات. شهر مرکبات.
 28. مادر حضرت عباس علیه السلام. پدر بزرگ.
 29. رمز جدول، دو کلمة جداگانه می باشد ( کلمه اول شماره های 1 تا 4ـ کلمه دوم شماره های 5 تا 8، به دو نفر از کسانی که زیباترین جمله را با استفاده از این دو کلمه ساخته و برای ما ارسال نمایند، به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.
 30. اسامی برندگان جدول و مسابقه تستی هر شماره با یک شماره، تأخیر اعلام می شود.
 31. سؤالات مسابقة تستی از متن مجله (همین شماره) انتخاب شده است؛ برای جدول و مسابقه تستی، قرعه کشی جداگانه ای صورت می گیرد.
 32. جوایز برندگان، یک سکة زرین امان (پلاک طلایی مزین به آرم امان) + اشتراک دو سال نشریه امان یا کتب خواندنی در عرصة مهدویت.
 33. مهلت ارسال رمز جدول و پاسخ مسابقة این شماره تا تاریخ 20/ 3/89 می باشد.

عمودی

تذکر

مسابقه تستی

1. از دیدگاه امام خمینی رحمه الله، حکومت وسیله ای است برای. ...

الف. تحقق عدالت اجتماعی£                   ب. تهذیب و پرورش انسان ها£                  ج. هر دو£

2. ظهور حضرت مسیح در مکاشفه های یوحنّا در چند مرحله ذکر شده است؟

الف. سه مرحله£                                    ب. هفت مرحله£                                    ج. دوازده مرحله£

3. حضور زنان در حکومت امام زمان رحمه الله در چه عرصه ای است؟(گزینه صحیح تر)

الف. عرصه های سیاسی و اجتماعی£       ب. عرصه های فرهنگی و تربیتی£             ج. تمام عرصه ها با حفظ کرامت آنها£

4. این جمله از کیست؟ «آقای شاه آبادی، علاوه بر آن که یک فقیه مبارز و عارف کامل بودند، یک مبارز به تمام معنی هم بودند».

الف. امام خمینی£                                  ب. آخوند خراسانی          £                     ج. میرزای شیرازی£

5. کدام گزینه مقصود از حیاتی که انبیا به آن دعوت نموده اند، نمی باشد؟

الف. حیات فکری£                                   ب. حیات حیوانی£                                  ج. حیات اجتماعی£

6. رمز موفقیت مقام معظم رهبری چیست؟

الف. انجام وظیفه و تلاش£                       ب. توکل و اخلاص£                                  ج. همه موارد£

7. کدام یک جزء وظایف جناب محمد بن عثمان در دوران نیابت، محسوب نمی شود؟

الف. مسافرت به شهرهای شیعه نشین£   ب. شک زدایی از وجود مبارک امام زمان رحمه الله £ ج. مبارزه با مدعیان دروغین نیابت£

8. عوامل شکل گیری و رشد بابیت و بهائیت چه بود؟

الف. فرقه سازی توسط عوامل بیگانه£        ب. جهالت و عدم اطاعت دینی مردم£                     ج. هر دو مورد£

9. کدام گزینه صحیح است؟ میزان در اعمال. .. است.

الف. توجه به انگیزه در عمل£                    ب. گوشه گیری از جامعه£                        ج. قبول مناسب اجتماعی£

10. واژه اوتاد از وتد گرفته شده و به معنای. ... است.

الف. یار£                                   ب. میخ£                                               ج. خیمه£