مشخصات مجله


نامه جامعه - آبان 1388 - شماره 62
تاریخ درج : 1390/7/26
بازدید : 26547

فهرست مطالب

جستجو

مجلات > عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی > نامه جامعه > آبان 1388 - شماره 62


معرفی کتاب

پدید آورنده : نامه جامعه ، صفحه 41

نام کتاب: خدایا چه بخورم؟

تألیف: زبیده خدایی

چاپ: نهضت

چاپ اول: 1387

تعداد صفحه: 295

انسان معاصر بیش از هر زمانی دغدغه سلامتی جسم و جان خود را دارد، چرا که تغییر و تحول و دخل و تصرف هایی که در خوردنی ها و آشامیدنی ها به وجود آورده، سبب بسیاری از بیماری ها و ناتوانی ها جسمی او شده، که هم به خاطر دور شدن انسان از طبیعت و سنت است. از سویی عوارض درمان با داروهای شیمیایی نوعی بی اعتمادی را برایش ایجاد کرده که همین امر باعث تمایل افراد به غذاهای طبیعی و همچنین درمان های سنتی شده است. خانم زبیده خدایی که توفیق شاگردی حجة الاسلام آل اسحاق را داشته، براساس همین نیاز کتابی در موضوعاتی همچون: نشاط آفرین های طبیعی و کم هزینه، روش های شفابخش اما فراموش شده گذشتگان، راهکارهای درمانی موفق و تجربی با گیاهان دارویی برای تشکیل دردهای دوران عادت ماهانه و بی نظمی آن و دغدغه های دوران یائسگی، درمان بحران های دوران بارداری و ویار، بی اشتهایی و همچنین کم خونی و درمان آن نگاشته است. مطالب کتاب در پنج فصل با عنوان خوردنی های همیشه سرافراز پیرامون خاصیت میوه های که در قرآن نام آن ها برده شده، خون مایع حیات و عافیت، رابطه شادی و شادکامی با تغذیه، نیازمندی های ریحانة خانه ها و شفابخش های ارزشمند اسلامی و سنّتی تهیه و تنظیم شده است.

نام کتاب: پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (دو جلدی)

مؤلف: علی اکبر ولایتی

ناشر: مرکز جاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

این کتاب که بنا به درخواست مرکز برنامه ریزی و تدوین متون درسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بر عهده نویسنده محترم نهاده شده، بر پایه بازبینی و رفع کاستی های مجلدات چهارگانه کتاب پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران می باشد که مورد توجه و استقبال زیاد خوانندگان، اصحاب فرهنگ و اندیشه قرار گرفته بود و اکنون در دو جلد نوشته شده است.

مؤلف در مقدمه جلد اول می نویسد: از زمان های دور، یکی از دغدغه های همیشگی ام، به عنوان یک مسلمان ایرانی، هویّت فرهنگی و تمدنی اسلام و ایران بود. از این رو، هر کجا دنبال گمشدة خویش بودم. به تدریج دریافتم، با سوء نیّت بیگانگان و رخوت خودی ها، ظلمی عظیم که امّت و ملّت ما و فرهنگ و تمدنش شده است.

از یک سو، بیگانگان فضایل مسلمین را انکار و از سوی دیگر مسلمان در ثبت و ضبط و عرضة دستاوردهای علمی و فرهنگی خویش شامح کردند و نتیجه این باور غلط جهانی حتی در بین مسلمانان و ایرانیان به وجود آمد که فرنگیان تافته ای جدا بافته در خلقت اند. ما نیز سعی بیهوده نکنیم و سرنوشت محتوم خود را به عنوان انسان های درجة چندم با همة تبعات سیاسی و فرهنگی آن بپذیریم.

تا اینکه بانگ بیداری مشرق و مسلمانان را سر دادند و در برابر برتری طلبی های فرهنگی و تمدنی فرنگیان به طبل بیدار باش مشرق زمین و مسلمانان کوفتند.

در جلد اول پیدایش و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی، در هفت بخش شامل کلیات، زمینه های شکل گیری تمدن اسلامی، شکوفایی علوم در تمدن اسلامی، علوم اسلامی، بخش پنجم: سازمان های اداری و اجتماعی در تمدن اسلامی، هنر در تمدن اسلامی و تأثیر تمدن اسلامی در تمدن غرب و 660 صفحه بررسی شده است.

جلد دوم نیز در پنج بخش شامل: عوامل مؤثر در رکود تمدن اسلامی، شکوفایی دوبارة تمدن اسلامی، حملة استعمار غرب به جهان اسلام، تاریخ دویست سالة بیداری اسلامی و نقد تمدن غرب و در 474 صفحه از کودتا تا بیداری اسلامی تمدن اسلامی را بررسی کرده است.