مشخصات مجله


دین پژوهان - آذر و بهمن 1380، شماره 5
تاریخ درج : 1386/11/7
بازدید : 48567

فهرست مطالب

جستجو

مجلات > پژوهشی > دین پژوهان > آذر و بهمن 1380، شماره 5


کتابنامه فرهنگ و آسیب شناسی فرهنگی

پدید آورنده : تهیه و گردآوری: حسین لطیفی ، صفحه 36

1. آینده فرهنگ ها / تهران: مؤسسه فرهنگی آینده پویان، 1378.

2. در قلمرو فرهنگ / جلال ستاری، تهران: و یس، 1366.

3. نظریه علمی درباره فرهنگ / برونسیلا و مالینوفیسکی؛ ترجمه عبدالحمید زرین قلم، تهران: گام نو، چاپ اول، 1378.

4. آزادی و فرهنگ / مصطفی رحیمی، تهران: مرکز 1374.

5. گلبانگ جهان آگاهی در فرهنگ / منوچهر خدایار محبی، تهران: توس، 1378.

6. تمرین مدارا [بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ]، محمّد مختاری، تهران: دستیار، 1377.

7. فلسفه و فرهنگ / ارنست کاسیرر؛ ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران: مرکز ایران مطالعه فرهنگها، وابسته به وزارت درهنگ و آموزش عالی، 1360.

8. نویسنده: نقد و فرهنگ / جورج لوکاچ، ترجمه علی اکبر معصوم بیگی، نشر دیگر، 1379.

9. تعریف ها و مفهوم فرهنگ / داریوش آشوری ـ تهران: مرکز اسناد فرهنگ آسیا، 1357.

10. نقدی بر فرهنگ (تاراج هستی) / علی اکبر ابراهیمی ـ یزد: نیکوروش، 1370.

11. درباره فرهنگ / تامی استزنزالیوت ـ تهران: نشر مرکز، 1369.

12. فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو / محمدتقی جعفری ـ تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1373.

13. تاریخ مذکر، رساله ای در پیرامون تشتت فرهنگ حاکم و فرهنگ محکوم (مجموعه مقالات) رضا براهنی ـ تهران: نشر اول، 1363.

14. منتقدان فرهنگ / لزلی جانسون ـ تهران: طرح نو، 1378.

15. درباره فرهنگ / جلال ستاری ـ تهران: فرهنگ و هنر، 1354.

16. تاراج هستی (نقدی بر گزینه فرهنگ) / علی اکبر ابراهیمی بشکانی ـ یزد: مؤسسه لیزرتایپ، 1377.

17. فرهنگ چیست؟ فرهنگ است یا نیرنگ / احمد کسروی، بی نا، 1322.

18. نظریه فرهنگ / جهانگیر معین ـ مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین المللی، 1374.

19. فرهنگ و شبه فرهنگ / محمدعلی اسلامی ندوشن ـ تهران: انتشارات توس 1354.

20. افقهای اندیشه [مجموعه مصاحبه های فرهنگی] / به کوشش سیدمحمّد علی ابطحی ـ سروش 1378.

21. فرهنگ مسخ شده / نصرت اللّه نیکروش ـ نشر تندیس، 1379.

22. فرهنگ و رفتار اجتماعی [طرح سازماندهی فرهنگ و نظریه] / هری. س.تری یاندیس: ترجمه نصرت فتی، نشر رسانش، 1378.

1. پنج گفتار در باب تهاجم فرهنگی / غلام علی حداد عادل ـ قم: دفتر نشر برگزیده، 1378.

2. فرهنگ تهاجم، چه باید کرد / محمدرضا اسلامی ـ گرگان: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری.

3. ریشه یابی تهاجم فرهنگی / پرویز تاجداری ـ تهران: نشر آتا، 1372.

4. تهاجم و تفاوت فرهنگی / حسن بلخاری قمی ـ تهران: نشر حسن اقراء، 1378.

5. الگوی مصرف و تهاجم فرهنگی رسانه ها و فرهنگ، تبادل و تقابل فرهنگی در عصر ماهواره / ابراهیم رزاقی ـ تهران: سروش، 1376.

6. ستیز با تهاجم فرهنگی غرب / دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا ـ تهران: نشر رامین، 1375.

7. فرهنگ مهاجم، فرهنگ مولد / جلال رفیع ـ تهران: اطلاعات، 1373.

8. تهاجم فرهنگی از دیدگاه آیات، روایات فقه / حسن علی اکبری ـ تهران: سازمان تحقیقات و خودکفایی نیروی مقاومت بسیج، 1375.

9. مقابله با تهاجم فرهنگی / محمّد مدنی بجستانی ـ قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1374.

10. فرهنگ دفاع و دفاع فرهنگ ها / مهدی مطهرنیا ـ تهران: سازمان عقیدتی و سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 1378.

11. تهاجم فرهنگی / محمدتقی مصباح ـ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله ، 1376.

12. شبیخون فرهنگی / [تعاریف، مظاهر، شیوه ها، نمودها، ضرورت و راههای مقابله با آن] / منصور میرزائی ـ تبریز: احرار، 1377.

13. تقویت مبانی اعتقادی] مهمترین گام در مبارزه با تهاجم فرهنگی] / محمدعلی نیکونام ـ قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1377.

14. فرهنگ تبادل و تهاجم فرهنگی / منوچهر عدالتی، بی جا، واقفی، 1378.

15. تهاجم فرهنگی و نقش تاریخی روشنفکران / اسماعیل شفیعی سروستانی ـ تهران: کیهان، 1372.

16. گفتگوی ادیان، پذیرش یا تهاجم اسلامی / محمّد سعیدی مهر ـ تهران: مدیریت مطالعات اسلامی، معاونت پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 1378.

17. نگاهی به دفاع فرهنگی در سیره ابرار / محمّد عابدی میانجی ـ قم: نشر معروف، 1379.

18. رویارویی فرهنگی ایران و غرب در دوره معاصر / ـ تهران: سروش، 1375.

19. سراب هویت / محمدرضا باقرپور ـ قم: 1377.

20. آن سوی بحران / الوین تافلر ـ تهران: محور جامی، 1377.

21. عند ما انتقلنا من الدفاع الی الهجوم / خضر اسامی ـ بیروت: دارالرسول الاکرم صلی الله علیه و آله ، 1999.

22. بررسی شیوه های تبلیغاتی مسیحیت علیه السلام / مرتضی مطهری ـ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، اول، 1371.

23. فرهنگ و تهاجم فرهنگی / حضرت آیه اللّه خامنه ای ـ تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، چاپ چهارم، 1375.

24. خشونت و فرهنگ [اسناد محرمانه کشف حجاب]، تهران: سازمان اسناد ملی ایران، 1371.

25. فرهنگ استقلال / جواد منصوری ـ تهران: وزارت امور خارجه، 1369.

26. تاریخ تهاجم فرهنگی غرب / مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، 1373

[این مجموعه تا کنون در هفت جلد تهیه و تدوین شده است که در هر جلد به معرفی یکی از روشنفکران وابسته پرداخته است.]

27. دنیای اسلام و تهاجم فرهنگی غرب / محمدمهدی آصفی؛ ترجمه تقی متقی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1380.

[این کتاب ترجمه کتاب «الجسور الثلاثه» تألیف محمدمهدی آصفی می باشد، که توسط انتشارات مرکز الغدیر چاپ و منتشر شده است]

28. فرهنگ ستیزی در دوره رضا شاه / محمود دلفانی، تهران: سازمان اسناد ملی ایران، 1375.

فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

1. اسلام و فرهنگ قرن بیستم / موسی صدر ـ تهران: شورای فرهنگ عمومی، 1375.

2. آرمان های انسانی در فرهنگ و هنر ایران / رحمت اللّه همراز، تهران: دانشگاه ملی، 1355.

3. نقش فرهنگ و تمدن اسلامی در بیداری غرب / ذکر اللّه محمدی ـ قزوین: دانشگاه بین المللی، 1373.

4. نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامی / محمدمکی سباعی ـ تهران: سازمان مدارک فرهنگی، 1373.

5. فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی / ابراهیم امینی، قم: مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام ، بی تا.

6. فرهنگ و خط حکومت اسلامی / عبدالمجید معادیخواه ـ تهران: رواق، 1361.

7. جبهه ای نو در فرهنگ شناسی ایران / محسن مهرآبادی ـ تهران: سروش، 1373.

8. جستاری چند در فرهنگ ایران / مهرداد بهار ـ تهران: فکر روز، 1373.

9. تمدن و فرهنگ ایران از آغاز تا دوره پهلوی / تهران دانشگاه سپاهیان انقلاب، 1354.

10. درآمدی بر تأثیر فرهنگ و تمدن ایران در جهان / عباس قدیانی ـ مشهد: جاویدان خرد، 1376.

11. دورنمایی از فرهنگ ایرانی و اثر جهانی آن / سعید نفیسی ـ تهران: هیرمند، 1375.

12. سهم ارزشمند ایران در فرهنگ جهان / محمّد نوری، تهران: انجمن آثار و مفاخر، 1375.

13. زمینه فرهنگ و تمدن ایران / علیقلی بختیاری ـ تهران: پازنگ، 1368.

14. سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران / مرتضی رواندی ـ تهران: هدایت، 1369.

15. شناخت ایدئولوژی و فرهنگ معارف اسلامی / علی جاجی وند ـ تبریز: فروزش، 1378.

16. شناخت فرهنگ و معارف اسلامی / سعید سعیدی ـ تهران: پندار، 1368.

17. تأثیر اسلام در فرهنگ و هنر / تهران: پازنگ، 1374.

18. تأثیر مولانا بر فرهنگ اسلامی / افضل اقبال ـ تهران: عصائی، 1363.

19. تاریخ فرهنگ ایران / ابوالقاسم هاشمی ـ بی نا، 1367.

20. تجدد و دین زدائی در فرهنگ و هنر منورالفکری / محمّد مددپور ـ تهران: دانشگاه شاهد، 1372.

21. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / زین العابدین قربانی ـ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1356.

22. فرهنگ تمدن اسلام، بررسیهایی چند در فرهنگ و تمدن اسلامی / علی اصغر حلبی، تهران: نشر بنیاد، 1365.

23. فرهنگ اسلام در اروپا، خورشید اللّه برافراز مغرب زمین / زیگرید هونگه؛ ترجمه مرضتی رهبانی، تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362.

24. تاریخ فرهنگ ایران / عیسی صدیق ـ تهران: دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1354.

25. احیای فرهنگی در عهد آل بویه [انسان گرایی در عصر رنسانس اسلامی] / کرمر جوئل؛ ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی ـ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1375.

26. فرهنگ و تمدن مسلمانان / بارتولدو؛ ترجمه علی اکبر دیانت ـ تبریز: شفق، 1337.

27. عوامل تمدن امت اسلامی / محمّد حسینی شیرازی؛ ترجمه محمدباقر فاقی، قم: بی نا، 1403ق.

28. فاجعه تمدن و رسالت اسلام / سیدقطب؛ ترجمه علی حجتی کرمانی، تهران: انتشارات اسلامی، 1351.

29. فرهنگ ایرانی و تأثیر آن در تمدن اسلام و عرب / محمدی، محمّد ـ تهران: انجمن ایران شناسی، 1323.

30. فرهنگ ایران در سفرنامه های اروپایی دوره قاجار / مهین اوین ـ شیراز: نوید شیراز، چاپ اول، 1379.

31. فرهنگ اساطیری ـ حماسی ایران [به روایت منابع بعد از اسلام] / مهین دخت صدیقیان ـ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1375.

32. سیمای زن در فرهنگ ایران / جلال ستاری، تهران: مرکز، چاپ اول، 1373.

33. فرهنگ اسلامی در برابر فرهنگ غرب / محمدجواد سهلانی ـ تهران: دانشگاه صنعت شریف، 1376.

34. الثقافه و الثقافه الاسلامیه / سمیح بن عاطف الدین ـ بیروت: دارالکتاب اللبانی، 1979.

35. الثقافه و الغز و الثقافی فی دول الخلیج العربیه: نظره اسلامیه / محمّد عبدالعلیم مرسی ـ الریاض: مکتبه العبیکان، 1415.

36. الثقافه الاسلامیه / الکویت: مطبعه جامعه الکویت، 1409.

37. اسلام و تمدن و غرب / ابوالاعلی مودودی به ترجمه ابراهیم امینی، تهران: کانون انتشار، 1356.

38. اسلام و تمدن جدید / مصطفی زمانی ـ پیام اسلام، چاپ دوم، 1360.

39. آیین و اندیشه در دام خودکامگی / سیدمحمّد خاتمی ـ تهران: طرح نو، چاپ دوم، 1378.

40. ایران، اسلام، تجدد [مقالاتی در باب فکر و اندیشه فرهنگ اسلامی در جهان جدید] / مرتضی اسعدی ـ تهران: طرح نو، 1377.

41. فرهنگ اسلامی / محمّد محیط طباطبایی ـ تهران: بعثت، بی نا.

42. چند گفتار در فرهنگ ایران / شاهرخ مسکوب ـ تهران: زنده رود، 1371.

43. سخنرانیهای کنگره تارخی و فرهنگ ایران / کنگره تاریخ و فرهنگ ایران [نخستن کنگره(1348)]، تهران: توس، 1358.

44. سیمای فرهنگ ایرانی / عباس نامجو ـ تهران: عیلام، 1378.

45. تأثیر اندیشه های ایرانی در اعتلای فرهنگ اسلامی / محمّد رحیم معمارپور ـ تهران: بی نا، 1356.

46. آشنایی با فرهنگ اسلامی / ج. م ـ قم: بی نا، 1361.

47. نگاهی به فرهنگ ارزشها / احمد زرهانی ـ تهران: انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، 1376.

48. قرآن و بهگزینی فرهنگ ها / رقیه صادقی نیری ـ تهران: پیام آزادی، چاپ اول، 1379.

49. فرهنگ در عصر پهلوی / گروه پژوهش ـ انتشارات جهان کتاب، چاپ اول، 1379.

50. فرهنگ و تعلیم و تربیت (مجموعه در جستجوی راه از کلام امام، دفتر 22) / امام خمینی رحمه الله ـ تهران، امیرکبیر، 1364.

51. تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی / محمدمحمدی ملایری ـ تهران: توس، 1372.

52. سهم ارزشمند ایران در فرهنگ جهان / عبدالحمید نیرنوری ـ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1375.

53. فرهگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عرب / محمّد محمدی ـ تهران: توس، 1374.

54. دورنمایی از فرهنگ ایرانی و اثر جهانی آن / ذبیح اللّه صفا ـ تهران: مدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی، 1350.

55. هویت / مسعود خرم ـ تهران: حیان، 1376.

56. ما و مدرنیت / داریوش آشوری ـ تهران: صراط، 1376.

57. تاریخ روابط فرهنگی ایران / تهران: وزارت فرهنگ و هنر، حوزه معاونت روابط فرهنگی، 1356.

58. راز بقای تمدن و فرهنگ ایران (مجموعه مقالات) / حسین علی ممتحن ـ تهران: دانشگاه ملی ایران، 1355.

59. آرمان های انسانی در فرهنگ و هنر ایران / حمت اللّه مهراز ـ تهران: دانشگاه ملی ایران، 1355.

60. زمینه برخورد فرهنگ و تمدن ایران و غرب / حسین نصر، تهران: مجله یغما، 1352.

61. زمینه فرهنگ و تمدن ایران / علی قلی محمودی بختیاری ـ تهران: مدرسه عالی بازرگانی، 1353.

62. تمدن و فرهنگ ایران از آغاز تا دوره پهلوی / تهران: دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران، 1356.

63. سیری در تاریخ و فرهنگ ایران / مؤلفان حمداللّه شارقی [و دیگران] ـ اصفهان: ثقفی، 1353.

64. مذهب و مدرنیزاسیون در ایران (فرهنگ کهن و فرهنگ نو) / دکتر یحیی فوزی توسیرکانی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1379.

65. فرهنگ اسلام در اروپا / زیگرید هو نگه؛ ترجمه مرضتی رهبانی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1370.

66. تمدن و فرهنگ ایران از آغاز تا دوره پهلوی / صدرالدین شاه حسینی، تهران: دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران، 1354.

67. سهم فرهنگ و تمدن ایران در پیشرفت بشریت / محمدباقر حجتی، تهران: شورای عالی فرهنگ هنر، 1355.

68. نفوذ و فرهنگ و تمدن ایران و اسلام در سرزمین هند / مجید یکتایی، تهران: اقبال، 1353.

69. نقش و فرهنگ و تمدن اسلامی در بیداری غرب / ذکر اللّه محمّدی، قزوین: دانشگاه بین المللی، 1373.

70. فرهنگ و تمدن مسلمانان / واسیلی و لادیمیر بار تولد؛ ترجمه علی اکبر دیانت، تبریز: ابن سینا، 1375.

71. آشنایی با فرهنگ اسلامی / ج ـ معینی، بی جا و بی تا.

72. اسلام فرهنگ قرن بیستم / سیدموسی صدر؛ ترجمه علی حجتی کرمانی، تهران: مشعل دانشجو، 1368.

73. منابع فرهنگ اسلامی / محمّد شریف میان؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1379.

74. کتاب شناسی خرد و اندیشه ایران و باستان / فریده رازی، مرکز اطلاعات فرهنگی بین المللی، 1379.

75. نقش فرهنگ و تمدن اسلامی در بیداری غرب / ذکر اللّه محمدی، قزوین: دانشگاه بین المللی امام خمینی، 1373.

76. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ و تمدن اسلامی / تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ بین المللی، 1372.

77. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / زین العابدین قربانی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1354.

78. تاریخ مختصر تمدن و فرهنگ ایران قبل از اسلام / تهران: دانشگاه ملی ایران، 1355.

79. فرهنگ ایرانی و تأثیر آن در تمدن اسلام و عرب / محمّد محمدی، تهران: انجمن ایران شناسی، 1323.

80. فرهنگ و تمدن اسلامی / محمّد جواد باهنر، قم: نشر حجت، بی تا.

81. چند گفتار پیرامون فرهنگ ایرانی / علی قلی محمودی بختیاری، تهران، بی نا، 1351.

82. فرهنگ ایران باستان / ابراهیم پور داوود، تهران: دانشگاه تهران: 1355.

83. سیری در تاریخ فرهنگ ایران / حمداللّه شارقی و دیگران، اصفهان: ثقفی، 1353.

84. ایران در راهیابی / هما ناطق، پاریس: خاوران، 1990م.

85. مقدمه ای بر ساختار اجتماعی و فرهنگ ایران باستان / علاءالدین آذری، تهران: مرآتی، 1373.

انسان شناسی فرهنگی

1. مبانی انسان شناسی / محمّد صادق فربد ـ انتشارات منصوری، چاپ اول، 1372.

2. زمینه انسان شناسی / حسین ادیبی ـ تهران: انتشارات لوح، 1356.

3. انسان شناسی فرهنگی / فرانک رابرت والی لو؛ ترجمه علیرضا قنادی، همدان: انتشارات دانشگاه بو علی سینا، چاپ اول، 1378.

4. انسان شناسی فرهنگی / دانیل بیتس ـ فرد پلاک؛ ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، اول، 1375.

5. پژوهش فرهنگی / [مردم نگاری در جوامع پیچیده] / جیمز پ. اسپردلی و دیوید و. مک کوردی؛ ترجمه بیوک محمدی، موسسه مطاعلات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، 1372.

6. مردم شناسی ایران / هنری فیلد؛ ترجمه دکتر عبداللّه فریار، انتشارات کتابخانه ابن سینا، بی تا.

7. درآمدی بر انسان شناسی / کلود رپویر؛ ترجمه ناصر فکوهی، نشر نی، چاپ اول، 1379.

8. زمینه مردم شناسی / دکتر مجید کارشناس، کانون پژوهش، اول، 1376.

9. مقدمه ای بر مردم شناسی / داگلاس آلیور ـ دکتر علی برزگر، نشر مرندیز، دوم، 1373.

10. مردم شناسی / ع.ا. ترابی ـ تبریز: انتشارات چهر، چاپ چهارم، 1357.

11. تاریخ مردم شناسی / حرالد بروس؛ ترجمه علی انتظاری، جهاد دانشگاهی مشهد، 1373.

12. نقد و نظر [معرفی و نقد آثاری در ادبیات مردم شناسی] / علی بلوکباشی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، 1377.

فرهنگ و تمدن

1. تکامل فرهنگ [پیشرفت تمدن تا سقوط روم] / لسلی ا.وایت؛ ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: نشر دشتستان، چاپ اول، 1379.

2. تفکر، فرهنگ و ادب، تمدن / اسماعیل شفیعی سروستانی ـ تهران: کتاب نیستان، 1375.

3. فرهنگ شناسی، گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدن / چنگیز پهلوان، تهران: پیام امروز، 1378.

4. فرهگ و تمدن و ایدئولوژی / علی شریعتی، بی جا، بی نا.

5. قرن دیوانه [فرهنگ چیست؟ تمدن کدام است؟ و...] علی اکبر کسمایی ـ تهران: بعثت، 1354.

6. گفتگو یا پیکار تمدن ها / محمّد قطب؛ ترجمه حسن مبینی ـ ساری: مرکز انتشارات توسعه علوم، 1379.

7. تمدن و فرهنگ و تزهای مختلف در فلسفه تاریخ تمدن ها / علی شریعتی، تهران: الفتح، بی تا.

8. قرن دیوانه [بحران تمدن و فرهنگ نادانیهای دوران دانش] علی اکبر کسمایی، تهران: بعثت، 1349.

فرهنگ و غرب

1. نزاع بر سر قدرت فرهنگ در غرب / جلال ستاری ـ تهران: توس، 1261.

2. نیچه فیلسوف فرهنگ / فردریک کاپلستون ـ تهران: بی نا، 1371

3. جامعه شناسی غرب گرایی / علی محمّد نقوی ـ تهران: امیرکبیر، 1363.

4. اول اخلاق ما بعد تمدن آنها / غلام رضا سعیدی ـ کمیته علمی امام خمینی ـ مسجد امام حسن عسکری علیه السلام ، بی تا

5. درباره غرب / رضا داوری اردکانی ـ تهران: هرمس، 1379.

6. هویت [مباحثی چند پیرامون فرهنگ اسلامی ـ تأثیر غرب ـ فرهنگ ایران و تأثیر غرب و فرهنگ زدایی و...]

7. زمینه برخورد فرهنگ و تمدن ایران و غرب / سیدحسین نصر ـ تهران: توس، 1361.

8. نزاع بر سر قدرت فرهنگ در غرب / جلال ستاری، تهران: توس، 1361.

9. تاریخ فرهنگ اروپا آغاز تا زمان حاضر / عیسی صدیق، تهران: دهخدا، 1375.

10. سیری در شناخت تاریخ فرهنگ اروپا / علی بیگدلی، تهران: مرکز اطلاعات و تحقیقات فرهنگی، 1373.

استعمار فرهنگی

1. القادیانیه و الاستعمار الانجلیزی / عبداللّه سلوم اسامرائی ـ بغداد، المرکز العربی مطباعه، دارالرشید، 1981.

2.آموزش یا استعمار فرهنگی / فرهت قائم مقامی، بی جا جاویدان، 1355.

3. استعمار فرهنگی / محمّد علی جاودان ـ تهران: سازمان تبلیغاتی همگام با انقلاب اسلامی، 1358.

4. فرهنگ اسلام در برابر فرهنگ غرب / محمّد جواد سهلانی ـ تهران: دانشگاه صنعت شریف، مؤسسه انتشارات علمی، 1376.

5. نقشه های استعماری و نغمه های شوم / مصطفی زمانی ـ قم: امیر، بی تا.

6. الانترو و بولوجیا و الاستعمار / جیرار لکرک ـ بیروت: المؤسسه الجامعیه للدراسات، 1411.

7. الاستشراق رساله استعمار [تطور الصراع الغربی مع الاسلام] / محمّد بن ابراهیم الفیومی ـ القاهره: دارالفکر العربی، 1993.

8. انحطاط الجدیده الاستکبار العالمی / محمدتقی مدرسی ـ قم: الثقافی الاسلامی، 1405.

9. جغرافیای استعمارزدایی / هیلد پرایزنار ـ مشهد: نیکا، 1372.

10. اندیشه نوین اسلامی در رویارویی با استعمار غرب / سیدحسن سیدی ـ مشهد: آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1377.

11. حقه ای از تضاد جاوید میان دو فرهنگ مستکبران / حسین موسوی زنجانی، 1376.

فرهنگ ـ توسعه

1. راهبرد علمی توسعه فرهنگی / گی روشه، تهران: نی، 1370.

2. توسعه فرهنگی تجارب و خط / آگوستین ژیرار، تهران: مرکز پژوهشهای بنیادی، 1372.

3. فرهنگ و توسعه [رهیافت مردم شناسی توسعه] / نعمت اللّه فاضلی ـ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1376.

4. فرهنگ و توسعه [از پذیرش تا ارزیابی] / گزاویه دویوئی ـ مترجمان: فاطمه فراهانی، عبدالحمید زرین قلم، تهران: کمیسیون ملی یونسکو، 1374.

5. دین و فرهنگ توسعه / میثم موسایی ـ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1374.

6. فرهنگ و استقلال و توسعه / جواد منصوری ـ 1374.

7. پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی / پرویز ورجاوند ـ تهران: شرکت سهامی انتشار، 1368.

8. نابرابری و دگرگونی اجتماعی، [مجموعه مسائل فرهنگ و توسعه] / آندره. ب: ترجمه زیبا حسینی و سیروس صبوری، تهران: پژوهشکده علوم ارتباطی توسعه ایران، 1358.

9. پیشرفت و توسعه بر بنیاد و هویت فرهنگی / پرویز ورجاوند، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1368.

10. از فرهنگ تا توسعه [توسعه سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی] ناصر فکوهی، تهران: فردوس، 1379.

11. جامعه و فرهنگ، سیاست / حسن حبیبی ـ تهران: امیرکبیر، چاپ اول، 1363.

فرهنگ و سیاست

1. فرهنگ سوسیالیست و فلسفه / شهریار زرشناس، تهران: برگ، 1371.

2. فرهنگ و سیاست / برتران بدیع، تهران: مطبوعاتی کاویانی، 1376.

3. نیمه پنهان (سیمای کارگزاران فرهنگ سیاست) / تهران: کیهان، 1378.

4. سیاست و فرهنگ در مقام متحول جهانی (ژئوپلتیک) / والرستاین اسمینوئل ـ تهران: نی، 1377.

5. قدرت کلام نقش روشنفکران / ژاک لینهارت ـ بار بارمج، ترجمه منوچهر فیروز عسگری مشهد، دانشگاه فردوسی، بی تا.

6. فرهنگ و دموکراسی / گی ارمه: ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران: ققنوس، 1366.

فرهنگ و ادبیات و هنر

1. مجموعه مقالات سمینار بررسی فرهنگ و ادبیات / رشت: دانشگاه گیلان، 1375.

2. جامعه فرهنگ، ادبیات / لوسین گلدمن، ترجمه محمّد نوبنده ـ تهران: چشمه، 1376.

3. نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی / محمود روح الامینی ـ تهران: آگه، 1375.

4. حدیث دیگران در قلمرو فرهنگ، ادب و هنر / سعید شهرتاش ـ تهران: کویر، 1377.

5. فلسفه فرهنگ و هنر / محمّد جعفر لنگرودی ـ تهران: کتابخانه گنج دانش، 1370.

6. فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عرب / محمّد محمدی ـ تهران: توس، 1374.

7. آرمان های انسانی در فرهنگ و هنر ایران / حمت اللّه مهراز ـ تهران: دانشگاه ملی ایران، 1355.

فرهنگ و ایدئولوژی

1. ایدئولوژی و فرهنگ مدرن [نظریه اجتماعی انتقادی در عصر ارتباطات توده گیر] / جان بروکشاسر / تامپون ـ تهران: مؤسسه فرهنگی آینه پویان تهران، 1379.

2. فرهنگ و ائدئولوژی / علی شریعتی ـ تهران: شرکت سهامی انتشار، 1372.

3. الهیات فرهنگ / پل تیلیش؛ ترجمه مراد فرهادپور و فضل اللّه پاکزاد ـ طرح نو، 1376.

4. فرهنگ و دین [برگزیده مقالات دائره المعارف دین] تهران: طرح نو، 1374.

5. تغییرات اجتماعی / گی روشه؛ ترجمه منصور وثوقی، تهران: نشرنی، 1372.

فرهنگ و زبان

1. فرهنگ و زبان / شمس الدین رحمانی ـ تهران: برگ، 1368.

2. ده مقاله درباره زبان، فرهنگ، ترجمه / مهشید مشیوی ـ تهران: البرز، 1373.

3. زبان، اندیشه و فرهنگ /... تهران: هرمس، 1377.

4. زبان بازتاب زمان، فرهنگ و اندیشه / نادر جهانگیری ـ تهران: آگاه، 1378.

5. زبان و فرهنگ و مردم / محمود کتیرایی ـ تهران: توکا، 1357.

6. زبان و فرهنگ / لطف اللّه یار محمدی ـ بی نا، 1378.

فرهنگ و رسانه

1. رسانه ها، ارتباطات، فرهنگ و رهیافتی جهانی / ل. جمیز ـ تهران: مؤسسه ایران، 1378.

2. رسانه ها و فرهنگ / تهران: سروش، 1376.

3. رسانه و فرهنگ (مجموعه مقالات) / تهران: سروش چاپ اول، 1376.

فرهنگ و فناوری

1. تکنولوژی و فرهنگ / آرنولد، ب / تهران: مرکز، 1367.

2. تکنولوژی. نسیم فرهنگ / یوستمن نیل ـ تهران: اطلاعات، 1375.

3. تکنوپولی (تسلیم فرهنگ به تنکولوژی) / سپستن؛ ترجمه صادق طباطبایی، تهران: اطلاعات، 1375.

فرهنگ عمومی و عامیانه