مشخصات مجله


بشارت - آذر و دی 1388 - شماره 74
تاریخ درج : 1390/9/22
بازدید : 23186

فهرست مطالب

جستجو

مجلات > قرآن و حدیث > بشارت > آذر و دی 1388 - شماره 74


سوالات

پدید آورنده : مجله ، صفحه 76

«بشارت» در هر شماره با برگزاری مسابقه تلاش می­کند خوانندگان را به فهم دقیق­تر معانی قرآنی تشویق کند. بخشی از پرسش­ها در رابطه با قرآن کریم و بخش دیگر پیرامون مطالب مجله مطرح شده است.

هزینه جایزه های این شماره از سوی جناب آقای محمد علی رامین معاونت محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأمین شده است .

پرسش­های مربوط به قرآن کریم ازآیه 1 تا 50 «سورە الرحمن» تهیه شده است.

جایزه­ها: الف) اشتراک 4 شماره بشارت با پست سفارشی به 20 نفر.

ب) ربع سکه بهار آزادی به 20 نفر.

شرایط شرکت کنندگان:

1.فقط اصل پاسخ­نامه پذیرفته می­شود.

2.سن شرکت کنندگان بین پانزده تا سی سال می­باشد.

3.اسامی برندگان شماره 74 در شماره 76 اعلام می­شود.

4.مهلت ارسال پاسخ­نامه تا تاریخ 30/1/1389 می­باشد.

5.پاسخ­نامه­های دارای یک گزینه غلط نیز در قرعه کشی شرکت داده می­شوند.

سوالات قرآنی

1.کلمه الرحمن به چه معناست؟

الف)مهربان

ب)باسخاوت

ج)بخشنده

د)آمرزنده

2 . خداوند بعد از آفرینش انسان چه چیزی به او آموخت؟

الف)قرآن

ب)بیان

ج)احکام

د)هر سه مورد

3. با توجه به آیه چه چیزهایی برای خداوند سجده می­کند.

الف)زمین و آسمان

ب)انس و جن

ج)خورشید و ماه

د)گیاه و درخت

4. هدف از قرار دادن میزان و قانون در آسمانها چیست؟

الف)تا در میزان طغیان نکند و از مسیر عدالت منحرف نشود.

ب)برای اینکه شما در آفرینش آسمانها تفکر کنید.

ج)برای شما که در کار خود رعایت اعتدال کنید.

د)هیچ کدام

5. با توجه به آیات 10 تا 12 خداوند چه نعمتهائی را در زمین آفریده است؟

الف)میوه­ها، نخل­های پرشکوفه، دانه­های با ساقه و برگ، گیاهان خوشبو

ب)گندم زارها، میوه­ها، باغ­ها، چشمه ساره

ج)کوه­ها، دانه­های با ساقه و برگ، گندم زارها، چشمه سارها

د)درختان سیب، نخل­های پرشکوفه، باغ­های انگور، دریاه

6. خداوند به ترتیب انسان و جن را با توجه به آیه از چه آفرید؟

الف)آب ـ خاک

ب) گل خشکیده ـ شعله های آتش

ج) نطفه ـ آتش

د) آب ـ لجن

7. آیه شریفه ﴿فبای الا ربکما تکذبان﴾ در سوره الرحمن چند بار تکرار شده است؟

الف) 29بار

ب) 30 بار

ج) 31بار

د) 32بار

8. میان دو دریا در آیه19 چه چیز است که با هم آمیخته نمی­شود؟

الف)کوه

ب) سد خاکی

ج) جزیره

د) برزخ

9. کشتی­ها به چه چیزی تشبیه شده­اند؟

الف) نهنگ

ب)کوه

ج)ابر

د) همه موارد

10. معنای آیه شریفه ﴿کل من علیها فان﴾ چیست؟

الف)همه موجودات فانی می­شوند.

ب)فرشتگان عاقبت می­میرند.

ج) همه کسانیکه روی زمین هستند فانی می­شوند.

د) هر کس در زمین و آسمان است فانی می­شود.

11.چه کسانی از خداوند تفاضا می­کنند؟

الف)انسانه

ب) فرشتگان

ج) پیامبران

د) تمام کسانی که در آسمان و زمین هستند.

12. منظور از ثقلان در آیه31 چه کسانی هستند؟

الف) انس و جن

ب) انسان و فرشتگان

ج) جن و حیوانات

د) شیطان و جن

13. انس و جن با چه می­تواند از مرز آسمانها و زمین بگذرد؟

الف) با قدرت روحی

ب) نیروئی فوق العاده

ج)توان جسمی فوق العاده

د) موارد الف و ج

14. آسمان شکافته شده در آیه 37 به چه تشبیه شده است؟

الف)به ابرهای روان

ب) به موج های دری

ج) روغن مذاب گلگون

د)زمین صاف و هموار

15.معنای آیه شریفه ﴿فبای الا ربکما تکذبان﴾ چیست؟

الف)کدامین نعمتهای پروردگار را انکار می­کنید (خطاب به انس و جن)

ب)کدامین نعمتهای پروردگار را انکار می­کنید (خطاب به شیاطین و جن)

ج) کدامین نعمتهای پروردگار را انکار می­کنید (خطاب به حیوان و انسان)

د)کدامین نعمتهای پروردگار را انکار می­کنید (خطاب به شیاطین و انسان)

16. مجرمان به چه راهی شناخته می­شوند؟

الف)اعمالشان

ب)چهره هایشان

ج)کردارشان

د)خصلتهای بدشان

17. مجرمان چه چیزی را انکار می­کردند؟

الف)وجود قیامت

ب)بهشت

ج)دورزخ

د) مردن

18. مجرمان بین چه چیزهائی در رفت و آمدند؟

الف)میان دوزخ و آب داغ و سوزان

ب) میان پل صراط و میزان اعمال

ج)میان بهشت و جهنم

ج) میان جهنم و قبر

19.خداوند برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد چه پاداشی دارد؟

الف)شفاعت ائمه

ب)آسان گرفتن حساب

ج) نهرهای بهشت

د) 2 باغ بهشتی

20. آن دو باغ بهشت دارای چه اوصافی است؟

الف)دارای وسعت و درختان بسیار

ب)انواع نعمتها و درختان پر طراوت و دو چشمه سار همیشه جاری

ج)درختان و نهرهای جاری

د) چشمه­های بسیار و نهرهای روان

21.عرب در زمان پیامبر به چه چیزی مباهات و فخر فروشی می کرد؟

الف) قوم و قبیله

ب)زمین و باغ

ج)گاو و گوسفند

د)کثرت نفرات و اشراف قوم

22. خداوند متعال به کدام یک از پیامبران قدرت درک حکومت آسمان ها و زمین را عنایت کرده است؟

الف)ابراهیم خلیل

ب)یونس

ج)هود

د)یوسف

23.نام اصلی دعای کمیل چه بوده و چه کسی به کمیل آن را آموخته است؟

الف)دعای نوح ـ امام حسن

ب)دعای موسی ـ امام سجاد

ج)دعای خضر ـ امام علی

د)دعای موسی ـ امام صادق

24. از قول امام صادق(ع) جان ایمان چه چیزهائی است؟

الف)روزه داری ـ صدقه دادن

ب)نماز اول وقت ـ کمک به پدر و مادر

ج)نماز شب خواندن ـ روزه دار افطار دادن

د)نماز شب خواندن ـ روزه را افطار دادن،ملاقات برادران رفتن

25.چه چیزهائی بر پیامبر واجب بود و بر دیگران مستحب؟

الف)نماز شب ـ مسواک،سحرخیزی

ب)روزه داری نماز شب،نماز اول وقت

ج)مسواک روزه داری احسان به والدین

د) نماز،روزه داری،مسواک

26. در متن شب ظلمانی و صبح روشن به ترتیب به چه تعابیری آمده است؟

الف) راه مقصود ـ کوکب هدایت

ب) اماره ـ مطمئنه

ج) تاریک ـ سپید

د)تیره ـ نور

27. دعا هنگام خروج از منزل از کدام معصوم و در کدام کتاب آمده است؟

الف)پیامبر(ص) ـ اصول کافی

ب)امام سجاد(ع) ـ صحیفه سجادیه

ج) امام علی(ع)نهج البلاغه

د)امام صادق(ع) ـ اصول کافی

28.سرمداران پیمان شکنی شورش جمل چه کسانی بودند؟

الف)عایشه،طلحه،زبیر

ب)عایشه،عمر،زبیر

ج)عثمان،عمر،زبیر

د)عایشه،عثمان،زبیر

29.حمزه عموی پیامبر توسط چه کسی و به دستور چه کسی به شهادت رسید؟

الف)شمر ـ یزید

ب)وحشی ـ هند

ج)عمرو عاص ـ معاویه

د)وحشی ـ معاویه

30.اسحاق به چه معناست و ابراهیم و ساره در چه سن صاحب اسحاق شدند؟

الف)گشاده رو، 25و50

ب)زیبا،75و70

ج)بزرگ،60و65

د)خنده، 100و90