مجلات > عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی > پرسمان > اردیبهشت 1383، شماره 20


پرسش و پاسخ کوتاه

پدید آورنده : سید محمدتقی علوی ، صفحه 9

اگر در عقد موقت، مدت را ببخشیم، دوباره می توانیم رجوع کنیم؟ در عقد موقت پس از بخشش یا پایان مدت، رجوع ممکن نیست; اگر قصد ادامه زندگی داشته باشید، باید عقد جدید انجام گیرد .

استبرا از منی چگونه است؟

استبرا از منی، با ادرار کردن پس از خروج منی حاصل می گردد و ترشحاتی که بعد از آن خارج شود و مشکوک بین منی و سایر رطوبت ها باشد، موجب غسل نمی شود .

اگر پسر بزرگ قبل از پدر از دنیا برود، نماز قضای پدر بر عهده کیست؟

نماز قضای پدر برعهده پسر بزرگ در حال فوت پدر است (یعنی پسری که در هنگام فوت پدر، بزرگ ترین پسر باشد، نماز بر او واجب است) .

آیا می توانیم از مسجد محل برای کلاس های کشتی و ورزش استفاده نماییم؟

مسجد جای تمرین ورزش نیست و از کارهایی که با شان و منزلت مسجد منافات دارد، باید پرهیز شود .

مسح پا از روی جوراب نازک چه صورت دارد؟

در مسح باید کف دست بر روی پوست پا کشیده شود و مسح از روی جوراب صحیح نیست هر چند جوراب نازک باشد و رطوبت به پا هم برسد .

دختری که نه پدر دارد و نه جد پدری، برای ازدواج از چه کس باید اجازه بگیرد؟

در مورد سؤال اگر خودش بالغه و رشیده است، یعنی صلاح و فساد خود را تشخیص می دهد، رضایت خود او کافی است .

اگر یک سال به جایزه ای که بانک داده بگذرد و استفاده نگردد، خمس دارد یا خیر؟

بلی پرداخت خمس آن لازم است مگر آن که مقلد مرجعی باشید که می فرماید هدیه خمس ندارد .

کسی که مهریه خانمش را بدهکار است از دنیا برود، پرداخت بدهی او بر عهده کیست؟

اگر اموالی از میت باقی مانده است، باید بدهی میت را از آن بپردازند ولی چنانچه مالی نداشته باشد پرداخت مهریه همسر، بر عهده دیگری نیست . بلی اگر پس از عقد، پدر شوهر یا دیگری مهریه را ضمانت کرده باشد، باید بپردازند .

احتلام چیست و آیا ممکن است برای دختران نیز اتفاق بیفتد؟

خروج منی در حالت خواب را احتلام گویند و برای دختران هم ممکن است، اتفاق بیافتد .

شرکت های داخلی و خارجی که به فروش سکه طلا، الماس و ... اقدام می کنند و هر کسی برای آنها مشتری پیدا کند طبق جدول خاصی مبالغی به او داده می شود، از نظر شرعی چگونه است؟

بسیاری از مراجع فرموده اند: این قبیل معاملات اکل (خوردن) مال به باطل است و وجه شرعی ندارد و پولهایی که به حساب شخصی ریخته شده باید به صاحبان آن برگردانند .

پرسش کوتاه 18:

اگر در هنگام سجده، آیه سجده را بشنویم چه وظیفه ای داریم؟

پاسخ 18:

اگر در حال نماز نباشیم، باید سر از سجده برداشته و مجددا به سجده برویم .

نامه های شما رسید:

مریم ریاضی/پیام نور نجف آباد، ح . ش/ادبیات فارسی شهرکرد، حسین فرحناکی/عمران بیرجند، رباب محمدی، علیرضا مصطفایی، جلال خادمیان/علوم قرآنی شیراز، صدیقه خارستانی/الاهیات پیام نور استهبان، مختار امیری، فاطمه مزینانی/فقه و حقوق سبزوار، راضیه افضلی، نیره خاکسار بجستانی/علوم تربیتی گناباد، اویس شاکریان/مازندران، مرتضی عطایی/زمین شناسی مشهد، محمد بابایی/برق خمینی شهر، مسیح الله محمدی/زیست شیراز، علیرضا فلاح/الاهیات سمنان، محمد شیخ اسدی/آزادبم، علی قادری/ادبیات زرنق، رامین رضازاده/عمران شهیدباهنر، اعظم یزدانیان/الاهیات شهیدچمران، زهره محمدی/پرستاری اصفهان، سیدجعفر موسوی/نقشه کشی انزلی، محبوبه غلامی نژاد/بهداشت خانواده یزد، رضا یادگاری/ادبیات پیام نور، صفیه علایی/مامایی ایران، آمنه ایزدی/شهرکرد .

پرسش کوتاه 20:

اگر شخصی بعد از نماز متوجه شود که وضو یا غسلش باطل بوده است چه وظیفه ای دارد؟