مشخصات مجله


پیام زن - اسفند 1388 - شماره 216
تاریخ درج : 1389/2/25
بازدید : 63628

فهرست مطالب

جستجو

مجلات > خانواده و زنان > پیام زن > اسفند 1388 - شماره 216


تقویت خاک باغچه

پدید آورنده : مجتبی ولی شریعت پناهی ، صفحه 42

ایا استفاده از کود حیوانی در باغچه ضرورت دارد؟

ایا می شود کود شیمیایی را جایگزین کود حیوانی کرد؟

برای جلوگیری از بوی بد کود حیوانی و کم شدن حشراتی که تخم آنها همراه با کود به باغچه می اید، چه تدبیری اندیشه شده است؟

اینها سؤالاتی است که برای افرادی که می خواهند خاک باغچه را تقویت کنند، پیش می اید. در این شماره به این سؤالات پاسخ می دهیم.

کود حیوانی بهتر است یا کود شیمیایی:

درواقع هر دوی اینها می توانند در زمان مناسب مورد استفاده قرار گیرند. در خاک های ماسه ای که خیلی سبک هستند و یا خاک های رسی که بیش از اندازه سنگینند، استفاده از کود حیوانی توصیه می شود.

اگر مقدار زیادی کود حیوانی به خاک های کهنه و فرسوده اضافه کنیم خاک اصلاح گشته، کیفیت مناسبی پیدا می کند.

از همهی اینها گذشته، برای جلوگیری از فرسودگی زمین و تقویت خاک، لازم است هر سال مقداری کود آلی (حیوانی یا خاکبرگ) همراه با کود شیمیایی به زمین اضافه شود.

در مورد مقدار کود حیوانی هیچ محدودیت خاصی وجود ندارد . هر قدر برآیتان مقدور بود سفارش بدهید تا آن را به زمین بیفزایند.

شرایط مرغوبیت کود حیوانی:

کود حیوانی باشد؛ کاملاً پوسیده، پوک و نرم باشد.

در صورتی که کود حیوانی به صورت تازه مورد استفاده قرار بگیرد، نه تنها بوی بد ایجاد می کند بلکه تخم حشرات و بذر علف های هرز را با خود به زمین می آورد. از سویی دیگر مدت زیادی طول میکشد تا کاملاً پوسیده و برای جذب ریشه آماده شود. بدون بو و تیرهرنگ بودن کود نشانهی مرغوبیت آن است.

انواع کودهای حیوانی و خصوصیات آنها:

عموماً کودهای حیوانی به چهار نوع گاوی، گوسفندی، اسبی و مرغی تقسیم می شوند.

کود اصلی، فاقد بذر علف هرز است و به آسانی ساختمان خاک را تغییر میدهد و موجب بهبود کیفیت خاک می شود. اما از نظر مواد غذایی ضعیف تر از سایر کودهاست.

برای پوشاندن روی بذرهای کاشته شده مخصوصاً در چمن کاری، استفاده از کود اصلی توصیه می شود.

کود گاوی گرم تر از کود گوسفندی است اما کود گوسفندی مواد غذایی زیادتری دارد.

کود مرغی نسبت به سایر کودها بیشترین مواد غذایی را دارد اما باید با سایر کودها مخلوط شود و در فصول سرد استفاده شود.

موارد استفاده از کود حیوانی:

1. زمانی که خاک فقیر و فرسوده است.

2. برای بهبود کیفیت خاک های سنگین.

3. اصلاح خاک های سبک.

4. تقویت گیاهان باغچه ای.

زمان استفاده از کود حیوانی:

بهترین زمان برای استفاده از کود حیوانی اواخر پاییز، اواخر زمستان و اوایل بهار است.

اگر در پاییز از کود حیوانی استفاده شود - با توجه به برف و باران های زمستانه - بهتر می پوسد و راحت تر در دسترس ریشه قرار می گیرد.

روش کودپاشی:

ابتدا باید کود را به طور یکنواخت در سطح خاک پخش کنند. سپس به وسیلهی بیل یا بیلچه با خاک مخلوط و کاملاً زیر و رو شود. در آخر، زمین را کاملاً صاف و مسطح نموده، گیاهان را به صورت بذر یا نشاء می کارند. اگر در اواخر پاییز کودپاشی کنیم می توانیم بعد از بیل زدن، زمین را تا اواخر زمستان به حال خود رها کنیم تا تهویهی کامل انجام شود.

در هر حال برای تقویت گل ها و گیاهان باغچه، کودپاشی حداقل یکبار در سال توصیه می شود.