مجلات > خانواده و زنان > پیام زن > اسفند 1380، شماره 120


نمایه مسایل زنان و خانواده در مطبوعات

پدید آورنده : محبوبه ابریشم ، صفحه 92

پاییز1380

مسایل زنان و خانواده و به تبع آن کودک و جوان، یکی از موضوعات عمده ای است که هر روز در سطح رسانه ها از جمله مطبوعات، از زوایای مختلف مطرح می شود . این مسایل که در قالب مقاله، گزارش و گفتگو و غیر آن انتشار می یابد علاوه بر عموم خوانندگان، می تواند برای پژوهشگران مفید باشد و کمتر پژوهشگری است که در بررسی مسایل زنان و خانواده نیازمند مراجعه به مباحث مطرح شده نباشد. علاوه اینکه تنها مرور اجمالی بر عناوین مسایل یاد شده، تصویری اجمالی از این موضوع را به دست می دهد و جهت گیری و فضای کلی مباحث زنان و خانواده را می نمایاند. در پایان هر فصل، نمایه ای از موضوعات یاد شده که مربوط به محدوده زمانی فصل قبلی می باشد در سه محور: 1ـ زنان و دختران، 2ـ خانواده، و 3ـ کودک و جوان تقدیم می شود. طبیعی است که این نمایه هرچند بخش وسیعی از مطبوعات را شامل می شود ولی همه آنها را در بر نمی گیرد. همین مقدار می تواند نکات یاد شده را برآورده سازد.

> دختران ـ زنان

زنان گناهکار ـ مرد بی گناه!، شادی صدر، زنان، مهرماه 80.

سن مناسب برای ازدواج دختران جهان، زنان، مهرماه 80.

طرحهای زنان با دورنمایی نامعلوم، زهرا ابراهیمی، زنان، مهرماه 80.

چرا زنان کمتر روزنامه می خوانند، زنان، مهرماه 80.

سخنان رییس جمهور در جمع زنان پیشکسوت در امر آموزش، خبرنامه زنان، ش17، مهرماه 80.

زنان نشریات زنان را معرفی می کند، زنان، مهرماه 80.

پیکرهایی چون شبح در چشم اندازی ویران، گلی کمالی، زنان، مهرماه 80.

رشته مطالعات زنان تعلیق واقعیت یا تعیین موقعیت زنان ایران، دکتر ناهید مطیع، زنان، مهرماه 80.

دختربچه دیروز دختر امروز ـ زن فردا، ترجمه: رزا افتخاری، زنان، مهرماه 80.

سیمای زن در ادبیات داستانی مدرن ایران، محمدرفیع محمودیان، زنان، مهرماه 80.

نظرخواهی از دختران جوان در باره پدیده مد، سروش بانوان، ش15، مهرماه 80.

زنان در سایر نقاط جهان، اخبار زنان، ش40، مهرماه 80.

با زنان در دنیای ادب و هنر، سروش بانوان، ش15، مهرماه 80.

آیا خداوند کامل، زنان را ناقص آفریده است، سروش بانوان، ش15، مهرماه 80.

اخبار علمی زنان، اخبار زنان، ش40، مهرماه 80.

زنان در ایران اظهارات مسؤولان و صاحب نظران در مورد زنان، اخبار زنان، ش40، مهرماه 80.

بررسی نقش زنان در دفاع مقدس، جام جم، 1/7/80.

زنان خیابانی ساماندهی می شوند (گفتگو)، دکتر هادی معتمدی، تپش جام جم، 4/7/80.

دختران خاکستر (گزارش)، محمد گلزاری، همشهری، 8/7/80.

فرار در عصر قحطی عاطفه ها، همبستگی، 10/7/80.

فرار دختری با یک ساک آبی، جام جم، 11/7/80.

آتش نشان زن، رؤیا ملکی، حیات نو، 12/7/80.

فرار به کدامین سوی؟ (گفتگو)، سرهنگ عبداللّه حیدری، تپش جام جم، 18/7/80.

در جستجوی دختران خیابانی، جام جم، 18/7/80.

زنان و نگرش مدرن، جلال بشارتی، حیات نو، 22/7/80.

زنان و فعالیت سیاسی، حیات نو، 22/7/80.

مشکلات زنان در جامعه، انتخاب، 22/7/80.

دختران جوان تهرانی حضور در مشارکتهای اجتماعی، زینب رحمتی، انتخاب، 30/7/80.

علل و انگیزه های جرایم زنان زندانی، اصلاح و تربیت، ش81 ـ 80، آبان ماه 80.

جریان شناسی دفاع از حقوق زنان، ابراهیم شفیعی سروستانی، زنان و تازه های اندیشه، ش3، آبان ماه 80.

فرهنگها، خرده فرهنگها و قرائتهای مختلف از مسایل زنان (گفتگو)، دکتر عماد افروغ، زنان و تازه های اندیشه، ش3، آبان ماه 80.

زنان و میل به خودآرایی، زنان و تازه های اندیشه، ش3، آبان ماه 80.

جنایت علیه زنان با عنوان شرف و حیثیت، زنان و تازه های اندیشه، ش3، آبان ماه 80.

زنان خیابانی و دختران فراری، زنان و تازه های اندیشه، ش3، آبان ماه 80.

حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی، زنان و تازه های اندیشه، ش3، آبان ماه 80.

اخبار زنان، زنان و تازه های اندیشه، ش3، آبان ماه 80.

زنان، ارقام و آرمانهای جهانی، زنان و تازه های اندیشه، ش2، آبان ماه 80.

خواسته های فراکسیون زنان در دیدار با سران کشور، زهرا ابراهیمی، زنان، ش81، آبان ماه 80.

زنان از حواس پنجگانه نصیب کمتری دارند، شادی صدر، زنان، ش81، آبان ماه 80.

ماجراهای تأسیس رشته مطالعات زنان (گفتگو)، زنان، ش81، آبان ماه 80.

زنان، غایب در ذهن طرفین جنگ، زنان، ش81، آبان ماه 80.

زنان افغان زیر برقع زیر آتش، هنگامه شهیدن، زنان، ش81، آبان ماه 80.

زنان در ایران، اخبار زنان، ش41، آبان ماه 80.

زنان در سایر نقاط جهان، اخبار زنان، ش41، آبان ماه 80.

سه زن روی داربستهای ساختمانی (گزارش)، نسرین ظهیری، نوروز، 3/8/80.

زنان خیابانی، انتخاب، 3/8/80.

گام بلند ورزش بانوان، مهین گرجی، جام جم، 3/8/80.

مشکلات زنان مطلقه در جامعه، رسالت، 3/8/80.

زنان روی ناوهای هواپیمابر، رضا اسدی، ایران، 4/8/80.

دختران و پسران تفاوت و شباهتها (گزارش)، گالیا توانگر، کیهان، 5/8/80.

نقش ورزش در تحکیم و توسعه روابط اجتماعی زنان، دکتر داود داودی، زن روز، ش1822، 5 آبان ماه 80.

زنان همراه با امام زمان(عج)، زن روز، ش1822، 5 آبان ماه 80.

تأملی بر دستمایه های زنان در روند داستان نویسی امروز ایران، ایران، 7/8/80.

زن مطلقه در انزوای مطلق!، رسالت، 9/8/80.

ورزش دختران در مدارس سراب یا واقعیت!، محمد امیری، همشهری، 15/8/80.

عوامل خودکشی زنان و دختران، جام جم، 16/8/80.

رویکرد جامعه شناختی به مسأله اشتغال زنان، بهرام باقری، کارشناس ارشد جامعه شناسی، همشهری، 20/8/80.

زنان سرپرست خانوار در زاهدان خواستار توجه بیشتر مسؤولان هستند (گزارش)، رسالت، 20/8/80.

هر زن یک اسطوره است، صدای عدالت، 21/8/80.

حرفهایی که زنان هرگز به زبان نمی آورند، بانو جام جم، 27/8/80.

زمان و نقش زنان در گذر آن، انتخاب، 29/8/80.

زنان غمگین شهر، جام جم، 30/8/80.

اظهارات مسؤولان و صاحب نظران در مورد زنان، اخبار زنان، ش42، آذرماه 80.

فعالیتهای زنان در شهرها و روستاها، اخبار زنان، ش42، آذرماه 80.

مشکلات زنان در شهرها و روستاها، اخبار زنان، ش42، آذرماه 80.

اخبار علمی زنان، اخبار زنان، ش42، آذرماه 80.

خشونت علیه زنان، اخبار زنان، ش42، آذرماه 80.

زنان در کشورهای آسیایی و آفریقایی، اخبار زنان، ش42، آذرماه 80.

زنان در کشورهای اروپایی و آمریکایی، اخبار زنان، ش42، آذرماه 80.

موفقیت زن باعث تحرک در خانواده می شود (گفتگو)، فاطمه راکعی، سروش بانوان، ش17، آذرماه 80.

پدیده حجاب و بدحجابی در جامعه، سروش بانوان، ش17، آذرماه 80.

وضعیت دانشجویان دختر شهرستانی در تهران، سروش بانوان، ش17، آذرماه 80.

زنان بدون مرد (گزارش)، نوشین طریقی، زنان، ش82، آذرماه 80.

جایگاه ویژه «آزادی» فقط برای زنان ایرلندی، مهین گرجی، زنان، ش82، آذرماه 80.

سفر به اردوگاه دختران (گزارش)، لیلا قبادی، زنان، ش82، آذرماه 80.

طرح حضور مشاور زن در دادگاه خانواده تصویب شد، زهرا ابراهیمی، زنان، ش82، آذرماه 80.

روشنفکری و مسأله زنان، دکتر جلال توکلیان، زنان، ش82، آذرماه 80.

برخوردهای غلط والدین علت اصلی فرار دختران است، صدای عدالت، 2/9/80.

دختران دیروز دختران امروز، نوروز، 3/9/80.

حق شرعی و قانونی زنان ـ شیوه های وصول مهریه به نرخ روز، محسن هاشمی، جام جم، 4/9/80.

فقر اقتصادی و فرهنگی؛ عامل مرگ و میر زنان، جام جم، 4/9/80.

استرس و نحوه مقابله زنان شاغل با آن، انتخاب، 5/9/80.

دختران فراری قربانیان ضعف مدیریت اجتماعی، ایران، 8/9/80.

دختران فراری به کجا می گریزند؟، همشهری، 9/9/80.

فرهنگ و هویت زنان در جهان مسلمانان، همشهری، 11/9/80.

حقوق زنان و بازنگری در روابط اجتماعی، همشهری، 12/9/80.

تعریف جدید از زن مسلمان، همشهری، 13/9/80.

برابری در حقوق، شغل و موقعیت اجتماعی نیاز امروز زن ایرانی، مریم نوربخش ماسوله، نوروز، 15/9/80.

اشتغال زنان کمک مالی یا تنوع زندگی، همشهری، 18/9/80.

زنان در راهروهای دادگاه چه می گویند، نوروز، 22/9/80.

مشکلات زنان کارمند و پیامدهای آن، جام جم، 26/9/80.

نسیم دگرگونی برای زنان شهرهای کوچک، فاطمه امیری، ایران، 28/9/80.

> خانواده

خانواده، بهمن امامی، همسر، ش29، مهرماه 80.

ارتباط با زندگی، امیر سیدجوادی، سروش بانوان، ش15، مهرماه 80.

نگرشی نو به حرفه خانه داری، حیات نو، 2/7/80.

اختلافات خانوادگی چگونه ایجاد می شود؟ الهام مؤدب، همشهری، 3/7/80.

بچه ها را برای مدرسه آماده کنیم، ملیحه خلخال، زن روز، ش1818، 7 مهرماه 80.

چگونه در ابتدای سال تحصیلی کودک خود را از نگرانی برهانیم!، همشهری، 12/7/80.

ازدواج ناموفق یا طلاق موفق، حیات نو، 14/7/80.

راستگویی را به کودکان یاد بدهیم، زن روز، ش1819، 14 مهرماه 80.

حس همکاری را در فرزند خود تقویت کنید، کیهان، 16/7/80.

فرار از دوزخ زندگی مقصر کیست؟، تپش جام جم، 18/7/80.

چگونه روابطی صمیمانه برقرار کنیم؟، مترجم: محمدامیر هاشمیان، همشهری، 22/7/80.

تأمین مسکن خانوارها (گفتگو)، دکتر مینو رفیعی، انتخاب، 22/7/80.

دادگاه خانواده، کیهان، 24/7/80.

چرا فرزندان با ازدواج مجدد پدر یا مادر خود مخالفت می کنند؟، جام جم، 22/7/80.

دلایل شکست ازدواج جوانان در دهه اخیر، دکتر محمدتقی جغتایی، تپش، جام جم، 25/7/80.

غم انگیزترین لحظه های زندگی مشترک، کیهان، 25/7/80.

طغیان علیه خانواده ها، تپش جام جم، 25/7/80.

تنبیه بدنی ممنوع، ترجمه: معصومه رضایی، همشهری، 26/7/80.

دادگاههای خانواده (گزارش)، پرستو قادری، کیهان، 26/7/80.

اختلافات زناشویی ـ سیلی های بیجا، دکتر عبدالحمید حسین نیا، همشهری، 29/7/80.

شیوه های نادرست تربیتی در بروز لجبازی کودکان، جام جم، 29/7/80.

هفت گام برای داشتن فرزندان داناتر، انتخاب، 29/7/80.

رابطه خوب چگونه؟، مترجم: سودابه قیصری، آفتاب یزد، 29/7/80.

خانواده تک والدینی، زنان و تازه های اندیشه، ش3، آبان ماه 80.

چگونه می توان زندگی زناشویی گرمی داشت، دکتر پرویز طالقانی، زنان، ش81، آبان ماه 80.

چگونه مواظب رفتارمان باشیم، حدیث زندگی، ش1، آبان ماه 80.

نقش خودباوری در زندگی، سروش بانوان، ش16، آبان ماه 80.

صبر با غم آشتی با شادی، اژدر شهابی، آفتاب یزد، 1/8/80.

ستونهای مستحکم شادی و نشاط در زندگی، همشهری، 3/8/80.

وضعیت نگهداری کودکان بعد از طلاق ـ او قربانی کوچکی است پناهش دهید!، بیتا مهدوی، انتخاب، 3/8/80.

5 قاعده برای بهداشت روانی فرزندان، برات خسروی، همشهری، 5/8/80.

موانع ازدواج، فریبا بیژنی، زن روز، ش1822، 5 آبان ماه 80.

تضعیف ارزشهای معنوی ـ تقویت زمینه بزهکاری است، زن روز، ش1822، 5 آبان ماه 80.

خانواده در دوران اسلامی (گزارش)، زن روز، ش1822، 5 آبان ماه 80.

آیا زن و مرد با هم تفاوت دارند؟، ترجمه: مهندس مهرک فیض، همشهری، 6/8/80.

یک بهانه کوچک برای خندیدن، جام جم، 6/8/80.

خانواده آیت خداست، کیهان، 7/8/80.

شادی مثل زندگی، دکتر یحیی یثربی، نوروز، 8/8/80.

چگونه شاد زیستن را به فرزندانمان منتقل کنیم؟، ترجمه: محمد گل صنم لو، همشهری، 12/8/80.

صداقت و عشق، لازمه زندگی بادوام، زن روز، ش1823، 12 آبان ماه 80.

حضانت طفل و عدم صلاحیت اخلاقی مادر، زن روز، ش1823، 12 آبان ماه 80.

نگاهی به پدیده فرزندخواندگی و مشکلات زوجهای نابارور، مترجم: لیلا طالقانی، جام جم، 13/8/80.

عقاید قدیمی در باره ازدواج، راه زندگی، ش112، 15 آبان ماه 80.

جهیزیه، مشکل ساز برای خانواده پردردسر برای قضاوت، تپش جام جم، 16/8/80.

خانواده سمبل امنیت و آرامش، زن روز، ش1824، 19 آبان ماه 80.

نفقه از طرح دعوی تا اجرای حکم، زن روز، ش1824، 19 آبان ماه 80.

به کودکان باج ندهید، ترجمه: معصومه پیروزبخت، همشهری، 19/8/80.

درباره کابوسهای شبانه فرزندتان چه می دانید؟!، مترجم: رضا اسدی، ایران، 20/8/80.

آرامش و ثبات خانواده، ضامن سلامت روانی کودکان، مترجم: لیلا طالقانی، جام جم، 20/8/80.

چطور باید بچه را ساکت کرد؛ بیتا بیانی، کیهان، 21/8/80.

شبه خانواده، جمال کاتبی، همشهری، 22/8/80.

همسرانمان را بهتر درک کنیم، صدای عدالت، 25/8/80.

چگونه اضطراب، افسردگی و پرخاشگری را درمان کنیم، صدای عدالت، 25/8/80.

ویژگی ازدواج در ایران، زن روز، ش1825، 26 آبان ماه 80.

ازدواج کنید! با چه شرایطی، زن روز، ش1825، 26 آبان ماه 80.

گاهی با فرزندانتان خلوت کنید، جام جم، 27/8/80.

چرا خودکشی (گفتگو)، دکتر پژومند، نوروز، 28/8/80.

ماهواره؛ خانواده ها نگران، جوانان بی خیال ... (گفتگو)، کیهان، 29/8/80.

بگذارید بچه ها با خیال راحت به مدرسه بروند، جام جم، 30/8/80.

خانه داری: زن یا مرد؟، زنان، ش82، آذرماه 80.

چگونه از خود انسان برتری بسازیم؟، همشهری، 1/9/80.

همسرگزینی، زن روز، ش1826، 3 آذرماه 80.

برخورد والدین با «نه» گفتن کودکان، ترجمه: عاطفه صادقی، همشهری، 3/9/80.

داوری در طلاق، علیرضا فایضی مهابادی، زن روز، ش1826، 3 آذرماه 80.

روش موفقیت آمیز برای تربیت فرزندان، مترجم: لیلا طالقانی، جام جم، 4/9/80.

راهروهای بن بست در دادگاه خانواده، محمدرضا عزیزی، جام جم، 5/9/80.

خودکشی، بابک نصیری، ایران، 5/9/80.

ازدواج و بازتاب آن در قباله نویسی، دکتر کیانوش کیانی، همشهری، 6/9/80.

افزایش سن ازدواج، فاطمه یوسفی، انتخاب، 6/9/80.

وسواس مشکل بزرگ خانواده، لیلا مرادخانی، کیهان، 8/9/80.

کتک نزنید ـ حرف بزنید، ترجمه: کتایون منیری، صدای عدالت، 10/9/80.

خشونت قانون تلخ زندگی، ترجمه: داریوش پورمخدوم، صدای عدالت، 10/9/80.

چگونه غذا خوردن موجب آرامش یا کشمکش در خانواده می شود؟، همشهری، 10/9/80.

آنچه لازم است مادران در باره پسرانشان بدانند، زن روز، ش1827، 10 آذرماه 80.

وکالت زن در طلاق به استناد عقیم بودن زوج، رقیه بیات، زن روز، ش1827، 10 آذرماه 80.

در موقع عصبانیت همسرم چه کنم؟، زن روز، ش1827، 10 آذرماه 80.

شما خانواده خود را چقدر می شناسید ـ یک آزمون بیست سؤالی برای پدر و مادرها، جام جم، 11/9/80.

افزایش سن ازدواج در کشور (گزارش)، فاطمه یوسفی، رسالت، 11/9/80.

پدر، مادر، مرده اند ... نگاهی به پدیده «طلاق»، صدای عدالت، 12/9/80.

خانواده های بدسرپرست و بزهکاری فرزندان، ایران، 12/9/80.

خوشبختی را به خانه بیاوریم، زن روز، ش1828، 17 آذرماه 80.

خانواده موفق، منصوره آرام فرد، زن روز، ش1828، 17 آذرماه 80.

اقتدار؛ ضامن سلامتی و پویایی خانواده، جام جم، 18/9/80.

خانواده و رشد مشارکت اجتماعی فرزندان، همشهری، 24/9/80.

ازدواجهای دانشجویی، ایران، 24/9/80.

تقلید ـ تحکیم موقعیت در بین خانواده و دوستان، زن روز، ش1829، 24 آذرماه 80.

حق طلاق مردان حربه ای سهمناک علیه زنان، همشهری، 27/9/80.

وقتی خانواده های فرودست نان شب ندارند (گزارش)، کیهان، 27/9/80.

> کودک ـ جوان

بیداری وجدان در کودک ناسازگار، همسر، ش29، مهرماه 80.

روابط مطلوب و نامطلوب حاکم بر جوانان در جامعه کنونی (گزارش)، همسر، ش29، مهرماه 80.

کودکان در زنجیر، پیام یونسکو، ش372، مهرماه 80.

کودکان در جهان، اخبار زنان، ش40، مهرماه 80.

اگر وزارت آموزش و پرورش منحل شود ...؟، همشهری، 1/7/80.

بررسی پدیده اعتیاد و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن (گزارش)، صدای عدالت، 2/7/80.

دغدغه سازمان ملی جوانان شکاف در کجاست؟، نوروز، 2/7/80.

مدارس شلوغ گرایش به بزهکاری را افزایش می دهد، فاطمه امیری، ایران، 3/7/80.

نه، اینجا مدرسه نیست!، بیتا مهدوی، انتخاب، 2/7/80.

دغدغه های روز اول دانشگاه خوابم یا بیدارم؟!، آیدین ابراهیم پور، نوروز، 4/7/80.

شور جوانان وطن (گزارش)، خلیل اسفندیاری، رسالت، 4/7/80.

جای من کجاست ...؟ محبوب اخباری ممقانی، همشهری، 5/7/80.

با بچه های کانون اصلاح و تربیت «یک اتفاق»، مرضیه مهدوی، همشهری، 5/7/80.

از خون جوانان وطن لاله دمیده آن روزها را فراموش نکنیم (گزارش)، فریبا خانی ـ علی کهن نسب، همبستگی، 5/7/80.

به نام «آزادی» و به کام «بی بند و باری»!، عباسعلی کامرانیان، زن روز، ش1818، 7 مهرماه 80.

آموزش و پرورش باید و نبایدهای سال جدید تحصیلی، انتخاب، 7/7/80.

چگونه کودکان را برای رفتن به مدرسه آماده کنیم؟، ترجمه: شمس الدین کهانی، همشهری، 7/7/80.

چرا اینقدر به کودکان بی اعتمادیم (گفتگو)، حسین ابراهیمی، جام جم، 7/7/80.

وضعیت دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید، فاطمه شعبانی، کیهان، 7/7/80.

کودکانی که کودکی را تجربه نکرده اند (گزارش)، مهری افروزمنش، همبستگی، 8/7/80.

نقش مدارس در جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان، نفیسه رفیعی، آفتاب یزد، 8/7/80.

آموزش و پرورش در بستر تاریخ، احمد اسلامی، همبستگی، 10/7/80.

قمقمه های کودکان در قصه خیالی آب بهداشتی، پاکسیما مجوزی، انتخاب، 10/7/80.

جوانان افسرده یک دروغ یا یک واقعیت، ندا سلیمانی، نوروز، 11/7/80.

چگونه کودکان خود را با محیط مدرسه آشنا کنیم، مترجم: لیلا طالقانی، جام جم، 11/7/80.

آغاز سال تحصیلی 81 ـ 80 مشکلات خوابگاههای دانشجویی همچنان باقی است، آفتاب یزد، 12/7/80.

بسیج؛ حضور در عرصه جهاد سبز سازندگی (گزارش)، خلیل اسفندیاری، رسالت، 12/7/80.

مدرسه ـ ترس و شادی، دکتر پرویز رزاقی، ایران، 12/7/80.

حقوق کودکی، اکرم حسینی، زن روز، ش1819، 14 مهرماه 80.

من هستم، مژگان پروینیان، زن روز، ش1819، 14 مهرماه 80.

یک کارنامه با معدل صفر (گزارش)، مهری حقانی، ایران، 15/7/80.

کودکان نمی توانند صبر کنند ... (گزارش)، محمد محمدی، همبستگی، 16/7/80.

کودکان زیر سه سال (گفتگو)، فریبا کلهر، انتخاب، 16/7/80.

نقش بازی در آموزش یادگیری کودکان، رضا موزونی، همشهری، 17/7/80.

گفتگو و همدلی نیاز اصلی دانش آموزان دبیرستانی است، انور اسماعیل پوری، همشهری، 17/7/80.

مدرسه دختران و پسران افغانی، مترجم: رضا اسدی، ایران، 17/7/80.

وضعیت مدارس غیر انتفاعی (گزارش)، کیهان، 18/7/80.

با بچه های کانون اصلاح و تربیت، مرضیه مهدوی، همشهری، 18/7/80.

با کتابهای درسی مهربان باشید، جام جم، 18/7/80.

کودک در آیینه قانون، سیدمحمد زمان دریاباری، ایران، 18/7/80.

کودکان فقیر طعمه خیابانهای فقر، انتخاب، 18/7/80.

مسؤولان! مشکلات جوانان را دریابید، پرتو، 18/7/80.

دانش آموزان با رنگهای شاد غریبه اند، پریسا عظیمی، ایران، 19/7/80.

پانزده توصیه برای موفقیت دانش آموزان، کیهان، 19/7/80.

وضعیت کودکان افغانی، این کودکان قبلاً می خندیدند (گزارش)، ایران، 20/7/80.

سازگاری کودکان امروز با تکنولوژی، حجت اللّه مهربانی، همشهری، 21/7/80.

علاقه و توجه دانش آموزان نسبت به مطبوعات و محتوای آن (گزارش)، فاطمه شعبانی، کیهان، 21/7/80.

باورهای مذهبی از انحرافات نوجوانان پیشگیری می کند، دکتر بهروز خلیلی، کیهان، 22/7/80.

وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان، آفتاب یزد، 22/7/80.

نقش زندان در تشدید جرائم جوانان، جواد منظمی تبار، همشهری، 24/7/80.

اهمیت ویژه آموزش و تربیت معلم در آلمان، دکتر محمود مهرمحمدی، ایران، 25/7/80.

مدارس چندنوبته، عامل افت تحصیلی دانش آموزان، جام جم، 25/7/80.

آموزشگاههای کنکور؛ تجارتخانه یا مرکز آموزش؟، پریسا عظیمی، ایران، 26/7/80.

نظارت بر برنامه های مدارس، مرتضی مجدفر، همشهری، 28/7/80.

جوانان ما را متهم نکنید! (گفتگو)، فاطمه راکعی، نوروز، 28/7/80.

جوانان را باور کنیم، فرداد محمدی، آفتاب یزد، 29/7/80.

دانشگاه؛ قدمهای کوتاه به سوی هدفهای بزرگ، مهرداد ناظری، ایران، 30/7/80.

جوانی یک جریان اجتماعی است (گفتگو)، دکتر محمدسعید ذکایی، همشهری، 30/7/80.

کودک آزاری، حمید مجدی فرود، اصلاح و تربیت، ش81 ـ 80، آبان ماه 80.

چگونه کودکان را بخشنده و سخاوتمند بار آوریم؟، مترجم: شقایق قندهاری، سروش بانوان، ش16، آبان ماه 80.

بررسی جنبه های حقوقی و قانونی جرم اعتیاد و شیوه برخورد قانونگذار با اعتیاد، اصلاح و تربیت، ش81 ـ 80، آبان ماه 80.

جمال و جوانی، معصومه علیزاده، حدیث زندگی، ش1، آبان ماه 80.

نقش تبلیغات تلویزیونی بر رفتار کودکانه، اصلاح و تربیت، ش81 ـ 80، آبان ماه 80.

جوانان و زمینه های مشارکت (گفتگو)، دکتر محمدسعید ذکایی، همشهری، 1/8/80.

بررسی نظام آموزشی در مدارس کشور، مهری حقانی، ایران، 1/8/80.

تولید کتابهای درسی در مرحله برزخی است (گفتگو)، دکتر حسن ملکی، کیهان، 1/8/80.

کودکان مراکز شبانه روز نیاز نه به غذا بلکه به عاطفه!، زهره هدایتی، همشهری، 1/8/80.

دانش آموزان را بر سر شوق آوریم، فریده فرخی، همشهری، 3/8/80.

نهادهای دانش آموزی قدمهای نخست مشارکت مدنی، پریسا عظیمی، ایران، 5/8/80.

آموزش و پرورش بیمار، دکتر امان قرائی مقدم، حیات نو، 6/8/80.

زمان کودکی و زمانه کودکی، مهدی اردکانی، جام جم، 8/8/80.

یادگیری به جای نمره، جام جم، 9/8/80.

اصلاحات در آموزش و پرورش، نوروز، 9/8/80.

راههای جلوگیری از گرایش نوجوانان به اعتیاد، زن روز، ش1823، 12 آبان ماه 80.

جوانان ایران، بیمها و امیدها ... (گزارش)، پروین حاجی پور، همشهری، 13/8/80.

نوجوانان در گذرگاه بزهکاری، جام جم، 14/8/80.

کمبود امکانات ورزشی در مدارس، جام جم، 16/8/80.

جوانان در سایه و روشنهای یک تحقیق، فرزاد مدنی، نوروز، 16/8/80.

اضطرار خاموش، ترجمه: داریوش پورمخدوم، صدای عدالت، 17/8/80.

جوانان در تکاپوی فراگیری شاد زیستن (گزارش)، مهرداد ناظری، ایران، 19/8/80.

انفجار نوجوانی (گزارش)، محمدرضا مودودی، آفتاب یزد، 19/8/80.

آموزش یا پرورش؟، حسن زارعیان، همشهری، 19/8/80.

اصلاحات، جوانان و کاهش گسست بین نسلی، دکتر هادی خانیکی، نوروز، 19/8/80.

بزهکاری، دروغ، توجیه!، زن روز، ش1824، 19 آبان ماه 80.

حکمهای جدید راهی برای اصلاح کودکان، آفتاب یزد، 20/8/80.

راههایی برای دوست یابی، همشهری، 21/8/80.

فلسفه وجودی کانون پرورش گم شده است، نسرین ظهیری، نوروز، 21/8/80.

اشکها و لبخندها برای کودکان خیابانی، صدای عدالت، 22/8/80.

آسیب شناسی تربیت دینی دانش آموزان، احمدرضا بسیج، کیهان، 22/8/80.

بچه ها، کتابهای غیر درسی بخوانند یا نخوانند؟، جام جم، 23/8/80.

تحقیر، زمینه ساز بزهکاری نوجوانان، حسین علیزاده، کارشناس کودک و خانواده، همشهری، 24/8/80.

کودکان خود را با مهدکودک آشنا کنید، ترجمه: کتایون منیری، صدای عدالت، 24/8/80.

بررسی ماهیت، ابعاد و چگونگی شکل گیری مسأله جوانان، نوروز، 26/8/80.

چگونگی پیشگیری از انحرافات اجتماعی، زن روز، ش1825، 26 آبان ماه 80.

فرصت تصمیم گیری به نوجوانان بدهید، مترجم: معصومه.ح ـ نوری، همشهری، 27/8/80.

نگاهی علمی به دوره نوجوانی، رسالت، 27/8/80.

مهدکودکهای سیار در جنوب شهر تهران (گزارش)، فاطمه رحمتی، صدای عدالت، 27/8/80.

جوانان و کتاب، نوروز، 28/8/80.

هم اندیشی منطقی با جوانان در باره لباس، حسین مهدی زاده، پرتو، 30/8/80.

نقش شیوه های نادرست تربیتی در بروز لجبازی در کودکان، زنان، ش82، آذرماه 80.

لجبازی کودکان چرا؟، صدای عدالت، 2/9/80.

فقط می چشیم، سیراب نمی شویم، دکتر محمدرضا سرکار آرانی، همشهری، 3/9/80.

بچه های بزهکار بیرون مدرسه، پشت میله های سرد (گزارش)، مهدی ابراهیمی، ایران، 3/9/80.

گزارشی از یک روز تعطیل با بچه های خیابانی، صدای عدالت، 3/9/80.

«بازی» زبان بیان کودکان، انتخاب، 4/9/80.

صدور احکام جایگزین برای کودکان بزهکار، همشهری، 5/9/80.

جوانان چه نشریه ای می خوانند؟، ندا سلیمانی، نوروز، 5/9/80.

تاریخچه جنبش دانشجویی در ایران، محمد عادل پناهی، صدای عدالت، 5/9/80.

تکلیف شب، ترجمه: الهام مقدس، ایران، 6/9/80.

نقش هدایت تحصیلی در تعیین رشته تحصیلی، فاطمه رضاخانی، جام جم، 7/9/80.

جوان کیست؟، نوروز، 7/9/80.

سه راه حل؛ برای پیشگیری از کودک آزاری در جامعه (گزارش)، محمد ضرغامی، ایران، 8/9/80.

مرگ سفید (گزارش)، سعیده اسلامیه، همشهری، 9/9/80.

لزوم آموزش فراگیری حقوق کودک، دکتر فاطمه قاسم زاده، صدای عدالت، 11/9/80.

گنجهای دوران کودکی، سحر کمالی نفر، کیهان، 12/9/80.

بزهکاری چیست؟، همشهری، 13/9/80.

امور پرورشی؛ ادغام ساختار، حذف یا تعمیم، همشهری، 13/9/80.

جوان و بازگشت به خدا، کیهان، 13/9/80.

چگونه رفتارهای نامطلوب کودکان را اصلاح کنیم، کیهان، 15/9/80.

بازاندیشی در آفات و عملکرد جنبش دانشجویی، همشهری، 15/9/80.

جوانان دین گریز نیستند، همشهری، 16/9/80.

آرزو بر جوانان عیب است!، صولت فروتن، جام جم، 17/9/80.

کودک آزاری، زخمی بر دل جامعه، زن روز، ش1828، 17 آذرماه 80.

انجمن معتادان گمنام (گزارش)، انتخاب، 18/9/80.

علوم انسانی در دانشگاهها؛ ضعیف و ناکارآمد (گزارش)، ایران، 18/9/80.

امتحانات دونوبته سرآغاز تحول در نظام ارزشیابی، سیدحبیب مکتبی، همشهری، 21/9/80.

گزارشی از وضعیت اشتغال برای جمعیت جوانان کشور، کیهان، 21/9/80.

خودنمایی و خودآرایی در جوانان، محمدرضا محمدی، پرتو، 21/9/80.

آموزش و پرورش و نقش تربیتی معلمان، شکوه تقدیسان، همشهری، 24/9/80.

تأملی در پدیده فرار نوجوانان از خانه، ایران، 25/9/80.

وضع کودکان خیابانی در قم، صدای عدالت، 26/9/80.

کودکان استثنایی؛ انسانهای فراموش شده (گزارش)، مژگان سمائی، آفتاب یزد، 26/9/80.

اطفال بزهکار قربانی هستند، همشهری، 28/9/80.

نمایه مسایل زنان و خانواده در مطبوعات

پاییز 1380محبوبه ابریشم