مشخصات مجله


گلبرگ - خرداد 1380، شماره 16
تاریخ درج : 1386/10/10
بازدید : 318675

فهرست مطالب

جستجو

مجلات > عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی > گلبرگ > خرداد 1380، شماره 16


خیرخواهی

پدید آورنده : ، صفحه 20

انسان مسلمان خود را در غم و شادی دیگران شریک می داند؛ یعنی آن چه را برای خود می خواهد، برای دیگران نیز خواهان است و آن چه را برای خود آرزو می کند، برای دیگران نیز آرزومند است. در این حال، اگر موفقیت و کمالی نصیب دیگران شود، لذت می برد و این، اوج خیرخواهی است. مسلمانان عضو خانواده ی بزرگ اسلامی اند و باید در غم و شادی یکدیگر شریک باشند. پس بکوشیم به فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله جامه ی عمل بپوشانیم و چنین احساسی را در خویشتن خویش پدید آوریم، آن جا که می فرمایند:

اَحْبَبَ لِلنّاسِ ما تُحِبُّ لِنَفْسِکَ.

آن چه برای خود می پسندی، برای دیگران نیز بخواه.