مجلات > علمی، خبری > اخبار شیعیان > تیر 1387، شماره 32


اخبارعراق

پدید آورنده : ، صفحه 24

دیدار سیدعبدالعزیز حکیم با مراجع نجف و چهار شرط آیت الله سیستانی بری توافقنامه امنیتی

سیدعبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلی اسلامی عراق، با سفر به نجف اشرف ضمن زیارت بارگاه ملکوتی امیرالمومنین(ع) و دیدار با برخی از اقشار مردم، با مراجع تقلید مقیم نجف نیز پیرامون آخرین تحولات عراق به گفت وگو نشست. وی پس از دیدار با آیت الله سیستانی به خبرنگاران گفت: آیت الله سیستانی تأکید کردند توافقنامه امنیتی بلندمدت آمریکا بید متضمن 4 شرط اصلی باشد. وی افزود: ین شروط، شامل شفافیت، تضمین حاکمیت ملی عراق، اجماع ملی بر آن و ارائه آن به پارلمان ین کشور بری تصویب ین توافقنامه است. سیدعبدالعزیز حکیم تأکید کرد: بندهی توافقنامه فعلی، ناقض حاکمیت عراق است و ین کشور را از شمول بند هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج و از داریی هی عراق محافظت نمی کند. ین موضع گیری آیت الله سیستانی پس از فشارهی فزینده مردمی بر دولت عراق و صدور مواضع صریح دو تن از مراجع تقلید عراق، در مخالفت با توافقنامه امنیتی صورت گرفت. ین مراجع تقلید مخالفت خود را با هر گونه اقدام دولت عراق، بری امضی توافقنامه امنیتی با آمریکا اعلام کردند. رئیس مجلس اعلی اسلامی عراق افزود: آیت الله سیستانی همچنین بر ضرورت پیبندی به وحدت ملی و اتحاد عـراقی هـا در برابر چالش ها، تأکید کردند. همچنین وی خاطرنشان کرد: ما موضع گیری هی گروه هی مختلف عراقی و همچنین موضع گیری شوری سیاسی امنیت ملی عراق، در قبال توافقنامه بلندمدت امنیتی را به اطلاع یشان رساندیم. وی افزود: دیدگاه هی ما با دیدگاه هی سیر گروه هی عراقی یکسان است. ین دیدگاه ها بر همه عراقی ها عرضه شده است و موضع گیری عراقی ها در قبال آن به طور کلی منفی بود. ین توافقنامه در شکل کنونی خود، منجر به خدشه دار کردن حاکمیت عراق و عدم خروج عملی آن از شمول بند هفتم منشور سازمان ملل می شود و امکان محافظت از اموال کشور را فراهم نمی کند. حکیم افزود: مرجعیت عراق رهنمودهی کلی مطرح می کند و وارد جزئیات نمی شود و البته دیدگاه ما و مرجعیت در ین خصوص تا حد زیادی مطابقت دارد. جزئیات توافقنامه به دولت و طرف هی فعال در صحنه سیاسی کشور محول شده است و ما طبق نظر کلی مرجعیت عمل می کنیم.

در همین حال، شیخ محمدکاظم الحمیداوی، یکی از نمیندگان پارلمان عراق تأکید کرد: چهار شرط آیت الله سیستانی که بری امضی هرگونه توافقنامه میان آمـریـکـا و عـراق بیـد فـراهم شـود، بیـانگر موضع بیشتر احزاب سیاسی و فـراکـسیـون هی پارلمان و از اجماع ملی برخوردار است. شیخ محمد کاظم الحمیداوی گفت: ین شرط ها، اصول واقعی و مبانی اصلی بیشتر گروه هی سیاسی و به ویژه فراکسیون هی پارلمان درخصوص توافقنامه امنیتی است که قرار است با آمریکا امضا شود. وی تأکید کرد: تا زمانی که بیشتر مسائلی که آیت الله سیستانی و اکثر مراجع و بلکه همه مراجع دینی، چه سنی و چه شیعه مطرح کرده اند، تحقق نیابد، هیچ کس حتی دولت عراق نمی تواند ین توافقنامه را امضا کند. الحمیداوی گفت: عراقی ها درخصوص مخالفت با نگارش فعلی توافقنامه امنیتی تقریباً اتفاق نظر دارند؛ زیرا ین توافقنامه شامل بندهیی است که تأثیرات وخیمی بر حال و ینده عراق دارد. الحمیداوی خاطرنشان کرد: بید با بندهی توافقنامه امنیتی، با جدیت بیشتری برخورد کرده تا ین بندها به شیوه دیگری ارائه و از اجماع ملی برخوردار شود. الحمیداوی درخصوص نامه نمیندگان پارلمان عراق به کنگره آمریکا گفت: ین نامه، بیانگر حداقل دیدگاه هی تشکل هی سیاسی و نمیندگان پارلمان عراق است و نمیندگان عراقی در مخالفت با بندهی ین توافقنامه امنیتی اتفاق نظر دارند. ین نمینده پارلمان عراق گفت: آخرین گام فعالان صحنه سیاسی عـراق، ارائـه ین مسئله (توافقنامه امنیتی) به پارلمان عراق بری بررسی و تصمیم گیری درخصوص آن است.

از سوی دیگر، ویلیام دلانت، رئیس کمیته فرعی امور خارجه مجلس نمیندگان آمریکا اعلام کرد: اکثر اعضی پارلمان عراق در نامه ی به کنگره آمریکا، مخالفت کامل خود را با توافقنامه امنیتی که قرار است میان بغداد و واشنگتن امضا شود، اعلام کرده اند. نمیندگان عراقی در ین نامه مخالفت خود را با هر گونه توافق سیاسی، نظامی یا اقتصادی با آمریکا اعلام و تأکید کرده اند که هر گونه اقدام مشابهی عملی نخواهد شد؛ مگر آنکه ابعاد آن کاملاً آشکار شود و نیروهی اشغالگر آمریکیی را به خروج کامل از عراق ملزم کند تا عراقی ها فرصت بیابند مشکلاتشان را خود حل و فصل کنند.

واکنش آیت الله شیرازی به موضوع توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق

آیت الله شیرازی درخصوص موضوع امضی توافقنامه بلندمدت میان آمریکا و عراق، ابراز نگرانی کرد. یت الله محمدصادق شیرزی، با انتشار بیانیه ی اعلام کرد: هرگونه توافقنامه که به سلطه کفار بر مؤمنان یا محدود کردن حاکمیت کشور اسلامی عراق منجر شود، خلاف شرع است؛ زیرا خداوند در قرآن کریم می فرمید: »و خداوند هیچ گاه راهی بری سلطه کافران بر مؤمنان قرار نداده است«. در ادامه ین بیانیه، بر ضرورت تسریع در بازسازی زیرساخت هی کشور و فراهم کردن خدمات ضروری بری مردم و مبارزه با بیکاری، فقر، فساد اداری و مالی تأکید شده است. همچنین آیت الله شیرازی رعیت حقوق بشر، آزادی هی فردی و اجتماعی و آزادی مطبوعات را بری کامل شدن حاکمیت در عراق، ضروری برشمرد. ین مرجع تقلید شیعی همچنین بازسازی حرم مقدس امامین، عسگریین(ع) در سامرا را خواستار شد و آن را از شعائر الهی دانست.

توافقنامه امنیتی با آمریکا، ملت عراق را تحقیر می کند

آیت الله محمدتقی مدرسی، از مراجع تقلید مقیم کربلا، در دیدار جمعی از اصحاب رسانه و طلبه هی حوزه هی علمیه عراق، درخصوص توافقنامه امنیتی واشنگتن– بغداد، گفت: ین توافقنامه، فاقد نگاه فراگیر و عمیق به اوضاع عراق است و درحالی بررسی می شود که عراق تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، در سیه تهدید و غارتگری قرار دارد و اگر به همین شکل باقی بماند، با شکست روبه رو می شود. وی در ادامه، غارتگری و چپاول آمریکا را در عراق، به شمشیری بر گردن عـراقی هـا تشبیـه کرد و افزود: به نفع آمریکا نیست که به عنوان یک قدرت بزرگ،حاکمیت عراق را نقض کند؛ زیرا ین توافقنامه، ملت عراق را تحقیر و ارزش آنها را پیین می آورد و به گونه ی است که ین ملت را به سوی انقلابی علیه ین توافقنامه سوق می دهد و بالطبع حلقه جدیدی از مشکلات را درپی خواهد آورد. وی تصریح کرد: مسئله حضور آمریکا و نیروهی چند ملیتی در عراق، بید با تدبیر و دریت و با نگاهی فراگیر و عمیق حل شود.

بن بست مذاکرات توافقنامه امنیتی و تهدید آمریکا

نـوری مـالکی طی سخنانی در جمع سردبایران روزنامه هی اردن، با اشاره به توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن، اعلام کرد: ما به بن بست رسیدیم؛ زیرا در مذاکرات خود با طرف آمریکیی، به ین نتیجه رسیدیم که درخواست هی ما با طـرف آمـریـکیی، خلل زیادی به حاکمیت عراق وارد می کند و به ین علت نمی توانیم ین توافقنامه را بپذیریم. نخست وزیرعراق تأکید کرد: ما نمی توانیم به نیروهی آمریکیی حق بازداشت عراقی ها را بدهیم یا ینکه آنان مسئولیت مبارزه با تروریسم را به شکل مستقل برعهده بگیرند.

در همین حال، پارلمان عراق نیز بررسی توافقنامه مذکور را تا پیش از تصویب آن از سوی دولت و روشن شدن موضوعات مربوط به حضور نیروهی آمریکیی در عراق، رد کـرده اسـت. سخنان نوری مالکی در حالی است که هوشیار زیباری، وزیر امورخارجه عراق در گفت وگو با روزنامه الحیات، بعید ندانست که توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریکا ماه آتی میلادی به امضا برسد.

در همین حال، عقیل العیسی، کارشناس و تحلیلگر عرب زبان، درگفت وگو با پیگاه ینترنتی شباب العراق، اعلام کرد: آمریکا، دولت عراق را به پرداخت خسارات حادثه 11 سپتامبر، در صورت عدم امضی توافقنامه امنیتی، تهدید کرده است. آمریکا دولت عراق را تهدید کرده است در صورتی که توافقنامه امنیتی طولانی مدت را امضا نکند، بغداد را از ین حیث که صدام، با انفجارهی دو مرکز تجارت جهانی در ارتباط بوده، مسئول پرداخت غرامت خسارت هی وارده به ین دو مرکز تجارت جهانی خواهد دانست. ین کارشناس سیاسی در ادامه با تأکید بر ین موضوع که ینگونه تهدیدات آمریکا، قبل از هرچیزی سیاست قلدرما~ بانه است، گفت: ملت عراق و همچنین نمیندگان آنها، حق رد هر نوع توافقنامه ی که آزادی مردم و ینده آنان را مـحـدود می کند، را دارند. وی در ادامه، تصریح کرد: برخی کشورهی عربی نـمی خواهند که شیعیان عراق، در رأCس قدرت باشند، بلکه درصدد هستند تا حکومت را به دست بعثی ها بسپارند و ین موضوع خواب و راحتی آنان را ربوده و به ین علت، بدهی هی عراق را نمی بخشند و دولت عراق و حتی روند سیاسی ین کشور را به رسمیت نمی شناسند.

مخالف توافقنامه امنیتی بدون شرط خروج نظامیان آمریکیی از عراق هستیم

روزنامه مصری الاهرام در گزارشی نوشت: اکثر نمیندگان پارلمان عراق در نامه ی به کنگره آمریکا خواستار جدول روشن زمانی بری خروج نظامیان آمریکیی از کشورشان شده و تأکید کردند که امضی توافقنامه بلندمدت بین بغداد و آمریکا در گرو ین جدول زمانی در آن است. در ین نامه آمده است: اکثرنمیندگان عراق با هرگونه توافقنامه نظامی، اقتصادی، تجاری، کشاورزی، سرمیه گذاری یا سیاسی با آمـریکـا کـه همـراه بـا سازوکار روشنی که نیروهی اشغالگر آمریکا را ملزم به عقب نشینی کامل از عراق می کند، نباشد به شدت مخالف هستند.

دو نمینده عراقی که ین نامه را امضا کردند در کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمینـدگان آمریکا که ریاست آن را دیلانت برعهده دارد، حضور یافتند. ندیم الجابری، نمینده و مؤسس حزب فضیلت عراق با کاستن از اهمیت باقی ماندن نیروهی آمریکیی در عراق در زمان حاضر، ین پرسش را مطرح کرد که خطراتی که یجاب می کند نیروهی آمریکیی در آنجا باشند، چیست؟ وی افزود: دوست دارم به شما بگویم که خطراتی علیه عراق وجود ندارد و ما قادر به حل مشکلات خود هستیم. خلف العلیان، نمینده و مؤسس شوری گفت وگوی ملی عراق نیز درمجلس نمیندگان آمریکا گفت: مذاکرات دوجانبه پیرامون توافقنامه بید به تعویق بیفتد تا ینکـه نیـروهی آمریکیی بروند و دولت جدیدی در واشنگتن روی کار بیید. سخنگوی دولت عراق نیز تأکید کرده است: حاکمیت و منافع ملت عراق، خطوط قرمزی هستند که دولت عراق هرگز در مذاکرات پیرامون توافقنامه امنیتی با آمریکا از آن چشم پوشی نمی کند و بغداد هرگز توافقنامه ی را که به زیان کشورهی همسیه باشد، امضا نخواهد کرد

سنی های عراق توافقنامه امنیتی آمریکا را نخواهند پذیرفت

محمود المشهدانی، رئیس مجلس نمیندگان عراق، تصریح کرد: سنی هی ین کشور در صورت همپیمانی ترکیه و ایران بری تأمین امنیت ین کشور، توافقنامه بلندمدت امنیتی ین کشور با آمریکا را نخواهند پذیرفت. محمود المشهدانی با اشاره به ینکه هنوز به طرح امنیتی ین کشور رأCی داده نشده است، گفت: عراق، کشوری با ذخیر عظیم نفتی است که بری تأمین امنیت، ثروت و استقلال خود نیاز به یک پوشش راهبردی دارد که بتواند از نظام سیاسی کشور در صورت تجاوز دشمنان حمیت کند. وی تصریح کرد: در سال هی گذشته، ساختار امنیتی و دفاعی عراق به کلی متلا شی شده است. المشهدانی با تأکید بر ینکه اگرکشورهی عربی و غیرعربی، همچون ترکیه و ایران قادر به تضمین ین پوشش راهبردی باشند، نیازی به امضی ین توافقنامه امنیتی وجود ندارد. ین مقام عراقی با اشاره به ینکه پیشنهاد تأمین امنیت عراق را نخستین بار، رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، گفت: هنگامی که دکتر محمود احمدی نژاد ین موضوع را مطرح کرد، ما آن را در صورت ائتلاف ین کشور با ترکیه پذیرفتیم. رئیس مجلس نمیندگان عراق خاطرنشان کرد: در صورت توافق اهل تسنن و شیعه عراق، حضور مشترک ایران و ترکیه که داری ارتش هی قوی هستند، قابل قبول خواهد بود. همچنین محمود المشهدانی تصریح کرد، سفارت ایران ینک از بزرگ ترین سفارتخانه هی خارجی در بغداد است و ین در حالی است که بغداد اکنون خالی از هرگونه سفارتخانه عربی است. وی تأکیدکرد: هنگامی که عراق بتواند بر روی پی خود بیستد و هزینه هی خود را پرداخت کند، دیگر به هیچ کشوری، حتی کشورهی عربی نیازی نخواهد داشت.

توافقنامه امنیتی با آمریکا لکه ننگ است

ابراهیم جعفری، نخست وزیر سابق عراق، در یک کنفرانس مطبوعاتی با انتقاد شدید از توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا، ین توافقنامه را لکه ننگی در فریند سیاسی ین کشور دانست. وی شروط قرار داده شده در ین توافقنامه را تحقیرآمیز خواند و گفت: ین تواقفنامه، حس ملی گریی و همبستگی سیاسی را در بوته آزمیش و محک قرار می دهد. وی از حضور نیروهی اشغالگر آمریکا و خارجی در ین کشور انتقاد کرد و گفت: از حضور نیروهی خارجی در خاک عراق استقبال نمی کنیم. جعفری از دولت مالکی خواست اصلاحاتی در عراق انجام دهد و از امضاء پیمان نظامی با آمریکا خودداری کند. ابراهیم جعفری از نقش مرجعیت، به ویژه آیت الله سیستانی از مراجع شیعیان، در فرو نشاندن آتش فتنه و قرار گرفتن در کنار مردم در بحران هی سخت، به ویژه بسیج مردم ین کشور بری مشارکت در روند انتخابات و ساخت فریند سیاسی آن، تشکر و قدردانی کرد.

همچنین جعفری از تأسیس حزب سیاسی جدید خود، به نام »جریان اصلاح ملی عـراق« خبـرداد و گفـت: یـن جـریـان درصدد تشکیل دولتی است که در آن شبه نظامیان جیی ندارند. وی، گفت: حزب وی به طور مستقل از حزب الدعوه در انتخابات ینده استان ها شرکت خواهد کرد.

حضور بلندمدت اشغالگران، ناقض منافع ملی و حاکمیت عراق است

حزب الدعوه عراق با انتشار بیانیه ی، در اشاره به مذاکرات درخصوص انعقاد توافقنامه امنیتی با آمریکا، اعلام کرد: اصول ثابت منافع و حاکمیت ملی عراق، بر تلاش بری خروج نیروهی بیگانه از کشور تأکید دارد. در ین بیانیه، بر ضرورت پیبندی به آرمان ها و معیارهی ثابت ملی، در تمامی مراحل مذاکرات، با هدف تحقق منافع ملی عراق تأکید شده است. در ین بیانیه آمده است: معیارهی ثابت ملی عراق، شامل حاکمیت کامل ملت و دولت عراق، بر اراضی خویش و عدم آسیب رساندن به آن، تحقق منافع ملی عراق به دور از هیمنه بین المللی و منطقه ی، عدم استفاده از خاک عراق بری اقدامات نظامی بر ضد کشورهی همجوار از سوی نیروهی بیگانه، تلاش بری پیان بخشیدن به حضور نظامیان خارجی در عراق در اسرع وقت و فراهم نکردن پیگاه هی نظامی دائمی یا طولانی مدت بری آنهاست. در بخش دیگر بیانیه آمده است: موضوع مذاکرات کنونی آمریکا و عراق، یک موضوع ملی است که به تمامی قشرهی عراقی اختصاص دارد.

هیچ توافقنامه ی بین عراق و هر کشور بیگانه نبید منعقد شود

مرکز مطالعات و پژوهش آیت الله شیرازی عراق، طی گزارشی با اشاره به بندهی توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریکا و ارائه توصیه هیی به گروه هی سیاسی ین کشور، در ین خصوص تأکید کرد: در شریط کنونی هیچ توافقنامه ی بین عراق و هر کشور بیگانه، نبید منعقد شود. ین مرکز در گزارش خود نوشت: موضوع توافقنامه امنیتی طولانی مدت بین عراق و دولت آمریکا که قرار است در پیان ماه ژوئیه به امضا برسد، توفانی از مخالفت ها را به دنبال داشته است که نشانه هی آن به چشم می خورد. ین مرکز در گزارش خود افزود: هدف ین توافقنامه، ادامه قانونی حضور نیروهی آمریکیی و مشخص کردن اختیارات ین نیروها در عراق از یک سو و همکاری هی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، از سویی دیگر است. ین گزارش بندهی توافقنامه امنیتی را به طور خلاصه چنین اعلام کرد: 1. حضور طولانی نیروهی آمریکیی حداقل 10 سال در عراق؛ 2. اختیارات ین نیروها در دستگیری و فعالیت هی نظامی؛ 3. مصونیت ین نیروها در برابر قانون عراق؛ 4. آزادی تحرک ین نیروها در ورود و خروج از عراق؛ 5. اولویت داشتن شرکت ها و بازنشستگان آمریکیی در سرمیه گذاری در بخش هی مختلف.

مرکز مطالعات و پژوهش آیت الله شیرازی عراق، چارچوب اهداف راهبردی ین توافقنامه را چنین برشمرد: 1. تلاش نیروهی آمریکیی با همکاری عراق، بر حفظ امنیت خود از هر گونه تهدید خارجی و داخلی؛ 2. همکاری بری حفظ نظام دموکراتیک که از سال 2003، پس از اشغال عراق آن را یحاد کرد؛ 3. ادامه آموزش و مجهز کردن نیروهی نظامی و اطلاعاتی عراق؛ 4. حمیت بین المللی عراق در زمینه هی سیاسی، اقتصادی و...؛ 5. همکاری با عراق، در خصوص رهیی از تبعات باقیمانده از نظام سابق، مانند مجازات هی بین المللی.

ین مرکز در گزارش خود تأکید کرد: جدال طرفین بر سر مفاد ین توافقنامه، هنوز ادامه دارد و در صورت تیید دولت بید به تصویب مجلس برسد، ولی ین موضوع باعث نمی شود دولت در تنظیم آن کوتاهی کند؛ زیرا موضوعی حساس است که نیاز به هوشیاری و دقت دارد تا عراق دوباره به دام معاهداتی ننگین، چون »پورثموث انگلیسی« نیافتد که ملت عراق بری لغو آن، بهیی سنگین پرداخت کرد.

یـن گـزارش طی تـوصیـه هیی به دولت درخصوص ین توافقنامه نوشت: 1. گروه هی سیاسی عراق، بید توافق کنند در شریط کنونی و باحضور نیروهی آمریکیی در عراق، هیچ توافقنامه طولانی مدت بین عراق و آمریکا امکان پذیر نمی باشد؛ زیرا ممکن است ین نیروها، باعث یجاد فشار بر گروه هی مختلف شوند. 2. متوقف کردن تمامی مذاکرات درخصوص ین توافقنامه در حال حاضر و موکول کردن ین موضوع به دولت ینده که می تواند با تمرکزی بیشتر و به دور از هرگونه فشار خارجی، تصمیمی درست و مناسب بگیرد. 3. مشارکت تمامی مراجع دینی، از هرگونه فرقه و طیفه در هر توافقی که ممکن است دولت عراق در ینده منعقد کند. 4. دقت در بیانیه هی مراجع دینی و تعهد درخصوص تذکرات یشان، به عنوان رکن اساسی موفقیت روند سیاسی در کشور. 5. در صورت نیاز کشور به چنین توافقنامه هیی، بید به نظرسنجی عمومی گذاشته شود و حاکمیت عراق بید در نظر گرفته شود و هیچ اختیاراتی مافوق قانون عراقی به هیچ گروه بیگانه، نبید داده شود. 6. دادن اختیارات لازم به پارلمان عراق، در برکناری هر مسئولی که بخواهد با انعقاد چنین توافقنامه هیی، حاکمیت ملی را از بین ببرد. 7. تمامی بندهی ین توافقنامه، بید مشخص شود، به طوری که نتوان از آن سوءاستفاده هی سیاسی کرد و موارد مبهم آن بید واضح و آشکار شود. 8. ارائه چنین توافقنامه هیی به کارشناسان متخصص در حقوق و قوانین بین المللی و فراهم کردن شریط بری بررسی بیشتر مفاد آن و توجه کردن به نظرات و دیدگاه هی مختلف در مدتی طولانی.

تشکیل گروه ویژه مقتدا صدر، بری مبارزه با اشغالگران

خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد: مقتدا صدر با انتشار بیانیه ی که عبدالهادی المحمدوی، امام جمعه مسجد کوفه آن را قرائت کرد، از یجاد طرحی بری تشکیل یک گروه ویژه در ارتش المهدی، بری مبارزه با اشغالگری آمریکا خبر داد. وی خطاب به نیروهی ارتش المهدی گفت: بـرادرانـم در ارتش المهدی و تمامی عراقی هیی که شعار مقاومت سر می دهند، بید بدانند که مقاومت در انحصار گروه ویژه ی خواهد بود که از طرف ما اعلام خواهد شد. وی افزود: ما به مقاومت علیه اشغالگران تا زمان آزادی عراق یا شهادت، ادامه خواهیم داد. مقتدا صدر تأکید کرد: ین گروه، از افراد با تجربه و حرفه ی هستند که با مجوز حاکم شرع و فرماندهی عالی (جریان صدر)، فعالیت خواهد کرد و سلاح تنها در انحصار آنان خواهد بود. وی درخصوص وظیف ین گروه جدید مقاومت، افزود: گروه مقاومت اجازه ندارد از سلاح خود جز در برابر اشغالگران استفاده کند و حق استفاده از سلاح خـود علیـه هیـچ عـراقی را ندارد. مقتدا صدر در بیانیه خود خطاب به طرفدارانش گفت: توصیه هیی از طرف رهبران ین جریان اعلام خواهد شد و شما بید به ین سفارش ها عمل کنید و ین یک دستور است و هر کس از آن سرپیچی کند، از ما نیست.

موضع شیعیان عراق علیه توافقنامه امنیتی آمریکا، یکپارچه است

خبرگزاری فرانسه در گزارشی درخصوص توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا نـوشت: شیعیان عراق علیه توافقنامه امنیتی آمریکا، موضعی متحد و یکپارچه اتخاذ کرده اند. در ین گزارش آمده است: نخست وزیر عراق، فشارهی بسیار و روزافزونی را از سوی احزاب و گروه هی شیعی عراقی، علیه امضی توافقنامه امنیتی تحمل کرده است. ین فشارها بری جلوگیری از سیطره نظامی آمریکا بر ین کشور است و در حالی است که مذاکرات ین توافقنامه، از اویل ماه مارس (اسفند) آغاز شده است. خبرگزاری فرانسه نوشت: هدف ین توافقنامه، یجاد چارچوبی قانونی بری حضور نیروهی آمریکیی در عراق است؛ زیرا در تاریخ 31 دسامبر (اویل دی ماه) ینده، مدت قانونی حضور نیروهی آمریکیی در عراق پیان می یابد. بنا بر ین گزارش، اهداف و خواسته هی آمریکا به طور رسمی اعلام نشده است، ولی احزاب شیعه اعلام می کنند که واشنگتن تلاش می کند اجازه حضور نظامی دائمی در عراق را به دست بیاورد که ین امری بسیار خطرناک است؛ زیرا ین امکان وجود دارد تا عراق پیگاهی بری هدف قرار دادن کشورهی دیگر به ویژه ایران، به عنوان نخستین کشور با حکومت شیعی که آمریکا آن را از جمله کشورهی یاغی به شمار می آورد.

در ین گزارش، با اشاره به مخالفت گسترده مراجع و علما و بسیاری از شخصیت هی سیاسی و مذهبی عراق، آمده است: دولت مالکی نیز چندی پیش اعلام کرد، ین آمادگی را ندارد تا به تمام خواسته هی آمریکا پاسخ بگوید و تأکید کرد عراق هنوز به دیدگاه مشترکی با آمریکا، در مسئله توافقنامه امنیتی نرسیده است.

جریان صدر با مشروعیت بخشیدن به حضور نیروهی اشغالگر در عراق، مخالف است

حسن الزرقانی، مسئول روابط خارجی جریان صدر، در گفت وگو با شبکه خبری العالم گفت: جریان صدر، با هرگونه مذاکره آمریکا و دولت عراق و امضی توافقنامه ی که بری پیان دادن به حضور نیروهی اشغالگر در کشور باشد، مخالفتی ندارد، ولی با هرگونه توافقنامه ی که بری تداوم و مشروعیت بخشیدن به حضور نیروهی اشغالگر در عراق باشد، مخالف است. الزرقانی از شفاف نبودن مذاکرات میان دولت عراق و آمریکا انتقاد کرد و گفت: همه ناظران و سیاست مداران عراقی، بر شفاف نبودن ین مذاکرات اتفاق نظر دارند. ین مسئول جریان صدر، از موضع اخیر نوری مالکی، نخست وزیر عراق، مبنی بر اعلام به بن بست رسیدن مذاکرات توافقنامه امنیتی به دلیل نقض حاکمیت عراق، قدردانی و خاطرنشان کرد: ین موضع نوری مالکی با خواست و اراده مراجع دینی عراق، احزاب و جریان هی سیاسی، مردم عراق و کشورهی همسیه، مطابقت دارد. الزرقانی، خواستار طرح نکات و بندهی مورد اختلاف در توافقنامه امنیتی، بری افکار عمومی شد تا بتوانند با صراحت موضع خود را در ین خصوص اعلام کنند. مـسـئـول روابـط خـارجی جریان صدر، بندهی توافقنامه امنیتی را نوعی اشغالگری وحشت انگیز بری عراق دانست که به آمریکیی ها اجازه می دهد بدون توجه به دولت منتخب عراق، در کشور یکه تازی کنند. وی از دولت عراق خواست تا با توجه به خشم مردم در قبال ین توافقنامه، مواضعی آشکار و جدی اتخاذ کنند.

جریان صدر انتخابات شوراهی استانی عراق را تحریم می کند

شیخ صلاح العبیدی، سخنگوی جناح صدر در شهر نجف، گفت: گروه صدر برخلاف نحوه عمل ما در انتخابات پارلمانی، در انتخابات استانی شرکت نمی کند. وی افزود: تصمیم مقتدا صدر و افراد وابسته به جریان صدر تا ین زمان ین است ما نمی خواهیم ین اشتباه را تکرار کنیم که بخشی از تقسیمات فرقه ی باشیم. العبیدی اظهار داشت: جناح صدر به طور مستقیم در انتخابات شرکت نمی کند، اما از نامزدهی مستقل حمیت خواهد کرد.

قرار است انتخابات استانی در 18 استان عراق، در تاریخ اول اکتبر (10 مهر) برگزار شود. ین انتخابات با ارائه قدرت به شوراهی محلی، به ویژه در زمینه طرح هی اقتصادی، محک مهمی بری روند سیاسی و یجاد ثبات در کشور جنگ زده عراق محسوب می شود.

مراجع نجف از هیچ جناحی در انتخابات شوری استانی، حمیت نمی کنند

حجت الاسلام شیخ علی نجفی، فرزند آیت الله بشیر نجفی، یکی از چهار مرجع بزرگ نجف، گفت: هدف مرجعیت از ابتدا ین بوده است که تغییر و تحول به دست مردم عراق صورت گیرد، نه حاکمان. حجت الاسلام نجفی افزود: ین شهروند عراقی است که درخصوص فرد اصلح تصمیم گیری می کند و مرجعیت از منتخبین مردم، حمیت می کند. وی تصریح کرد: پذیرش مرجعیت در انتخابات گذشته، مبنی بر حمیت از فهرستی، به دلیل تجربه جدیدی بود که در ین کشور روی می داد و مردم عراق نیز توانیی آن را نداشتند که نامزد اصلح را شناسیی کنند، ولی اکنون مردم عراق از جریان ها و توانمندی هی جناح هی سیاسی مطلع هستند. وی تأکید کرد: مرجعیت، سیستم فهرست باز در انتخابات را ترجیح می دهد؛ زیرا همان طور که گفته می شود ین امر، به شهروندان قدرت آزادی عمل و دقت بیشتر در انتخاب نامزدها را می دهد. حجت الاسلام نجفی گفت: بری مرجعیت، ین مهم نیست که چه کسی در انتخابات پیروز شود، بلکه مهم است که ین مردم از طریق صندوق هی رأCی، افراد را برمی گزینند. وی از مردم عراق خواست تا در انتخابات، حضوری گسترده داشته باشند؛ زیرا به عقیده» وی، شرکت نکردن در انتخابات، باعث روی کار آمدن افرادی نالیق می شود.

همچنین شیخ عبدالمهدی الکربلیی، نمینده آیت الله سیستانی در کربلا، اعلام کرد: مرجعیت موضعی بی طرف در قبال همه جریان ها خواهد داشت و از هیچ گروه، جریان یا شخصی حمیت نمی کند و موضعی برابر و بی طرفانه در قبال جریان هی سیاسی ین کشور خواهد داشت و گروه و جریانی را بر گروه و دیگری ترجیح نخواهد داد.

قرار است ین انتخابات اول اکتبر در عراق برگزار شود.

رایزنی حکیم درخصوص برخی پرونده هی سیاسی با مقامات یران

مجلس اعلی اسلامی عراق، با انتشار بیانیه ی و اعلام خبر سفر سیدعبدالعزیز حکیم به تهران، هدف از ین سفر را انجام معینات دوره ی پزشکی عنوان کرد. در یـن بیـانیـه همچنیـن آمـده اسـت: سید عبدالعزیز حکیم در ین سفر، برخی پرونده هی سیاسی موجود در صحنه سیاسی عراق را با مقامات ایرانی، مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در ین بیانیه، به ماهیت ین پرونده ها، اشاره ی نشد.

در همین حال، سیدمحسن حکیم از رضیت بخش بودن نتیجه معینات پزشکی وی خبر داد و گفت: بر اساس معینات و آزمیشات به عمل آمده، هیچ آثاری از بیماری و تورم هی سابق در وی وجود ندارد. وی با تأکید بر ینکه نتیجه معینات بسیار خوب و مثبت بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر حال آقی حکیم خوب و هیچ مشکلی وجود ندارد.

سیدعبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلی اسلامی عراق، به دنبال معینات پزشکی در آمریکا و اطمینان یافتن از ابتلا به سرطان ریه، در اویل خردادماه سال 1386، در یکی از بیمارستان هی تهران بستری و در دوره هی متوالی اقدام به درمان کرد و بعد از بهبودی کامل به عراق بازگشت. وی بنا به توصیه پزشکان، در مقاطع زمانی بری انجام معینات پزشکی به تهران سفر می کند.

افتتاح پیگاه اطلاعاتی آمریکا در کربلا

نیروهی اشغالگر آمریکا، به بهانه افتتاح دفتر بازسازی در کربلا، پیگاه امنیتی اطلاعاتی خود را در مهمترین شهر شیعیان عراق تأسیس کردند. ریان کراکر، سفیر آمریکا در عراق با افتتاح ین دفتر، آن را دفتر بازسازی و سازندگی نام داد تا بر روی مأموریت جدید امنیتی، اطلاعاتی و نظامی خود سرپوش نهد. ین دفتر در منطقه ابراهیمیه، در جنوب شرقی کربلا در منطقه ی زراعتی با باغ هیی فراوان قرار دارد. ین در حالی است که بری حمیت از ساختمان ین طرح و کارکنان آن اقداماتی ویژه اتخاذ و زمین هی اطراف ین ساختمان، بری یجاد منطقه ی حفاظتی خریداری شده است.

خبر افتتاح کنسولگری آمریکا با واکنش شدید ساکنان کربلا روبه رو شد و شهروندان ین شهر، آن را پیگاهی بری مزدوران دستگاه امنیتی آمریکا (سیا) دانستند. گروهی از حوزوی هی شهر کربلا، ین اقدام را تجاوزی آشکار و آلوده کردن سرزمین مقدس کربلا خواندند. البته نام گذاری ین کنسولگری به عنوان دفتر بازسازی و سازندگی نیرنگی بیش نیست و هدف نیروهی آمریکیی از تأسیس آن، کنترل اطلاعاتی و امنیتی بر یکی از مهم ترین شهرهی مقدس شیعیان است. گروهی از علمی دینی از آیت الله سیستانی و دیگر مراجع شیعیان عراق خواستند بری جلوگیری از سیطره امنیتی اطلاعاتی آمریکا در شهر امام حسین(ع)، اقداماتی سریع اجرا کنند.

افشی دروغگویی بوش درخصوص عراق

روزنامه نیویورک تیمز، چاپ آمریکا فاش کرد: گزارش 170 صفحه ی سنا اثبات کرد بوش، چنی و سیر مقامات دولت بوش، درخصوص علت حمله به عراق دروغ گفتند و مردم آمریکا و جهان را فریب دادند. ین روزنامه فاش کرد: نتیج بررسی کمیته ی از دموکرات ها و برخی جمهوری خواهان سنی آمریکا حاکی از آن است بوش و دستایرانش قبل از تهاجم و اشغال با نادیده گرفتن حقیق به منظور جلب افکار عمومی بری جنگ در ین کشور، در انعکاس اطلاعات جاسوسی و بیان برخی اطلاعات جاسوسی غلو کرده اند. ین روزنامه تصریح کرد: نبود توافق میان جـاسـوسـان درخـصوص ارتباط صدام با القاعده و اطلاعات مربوط به برنامه سلاح هی عراقی، در صدر ین موارد بوده است. نیویورک تیمز افزود: ین گزارش که با تأخیر زیاد و پس از سال ها بحث میان اعضی کمیته، سرانجام منتشر شد، به عنوان نقطه پیانی بر پنج سال بررسی کمیته انتخابی سنا، درخصوص جنگ عراق تلقی می شود که حاصل آن به تهاجم نظامی آمریکا به عراق منتهی شد. ین گزارش، گسترده ترین تحقیقی است که بر اساس بررسی جزئیات اظهارات بوش و مقامات دولت وی، در برابر افکار عمومی انجام شده است که در آن تلاش دروغین و هدفمند دولت بوش، مبنی بر ارائه» تصویر ترسناک و نادرست از دولت عراق، بری توجیه حمله به ین کشور به اثبات رسیده است. ین روزنامه چاپ آمریکا اعلام کرد: گزارش کمیته بررسی سنی آمریکا نشان داد بوش، چنی و مقامات دولت بوش، درخصوص عراق گزافه گویی کرده و سبب انحراف افکار عمومی آمریکا بری تهاجم بـه عراق شدند. نیویورک تیمز افزود: محتوی ین گزارش، از سوی 8 عضو دموکرات و 2 عضو جمهوری خواه کمیته تحقیق، به طور کامل تیید شده است و المپیک اسنو، سناتور یالت میین و چاک هاگل، سناتور یالت نبراسکاد و عضو جمهوری خواه سنی آمریکا هستند که برصحت ین گزارش تأکید کرده اند. ین روزنامه فاش کرد: گزارش سنا، جزئیات جدیدی درخصوص اطلاعات جاسوسی افشا می کند که سیاستگذاران بری یجاد زمینه هی لازم، بری جنگ روی آن عمل کرده اند که از جمله آن گزارش دونالد رامسفلد، وزیر دفاع وقت آمریکا در سال 2002 در برابر کمیته نیروهی مسلح سنا بود که وی اعلام کرد: مشکل عراق به تنهیی و با حمله هویی حل نخواهد شد؛ زیرا سلاح هی شیمییی و میکروبی عراق چنان در عمق زمین دفن شده اند که نمی توان آنها را با بمباران از بین برد. درحالی که دو ماه بعد شوری اطلاعات ملی در گزارشی به رونالد رامسفلد اطلاع داده بود، ذخائر زیرزمینی سلاح هی شیمییی و میکروبی عراق که توسط آژانس هی اطلاعاتی آمریکا شناسیی شده اند، با بمباران هویی به سادگی قابل از بین رفتن هستند؛ زیرا زرادخانه عراق عمقی نیست.

ین روزنامه یادآور شد: رون ویدن، سناتور یالت اورگان اعلام کرد: سنا هیچگاه از مضمون ین گزارش شوری اطلاعات ملی، آگاه نشد و دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید هم گزارش را دیدگاهی انتخابی خواند و ادعا کرد: سخنان بوش و اعضی دولتش بر اساس همان اطلاعات نادرستی بیان شده است که مشابه آن به کمیته خدمات اطلاعات خارجی کنگره نیز ارائه شده بود.

برگزاری نخستین همیش سران قبیل و عشایر عراق

نخستین همیش »سران قبیل و عشیر استان هی عراق«، با شعار »سران قبیل عراق، طنین انداز وحدت ملی«، در کاظمین برگزار شد. آیت الله سیدحسین صدر، از شخصیت هی دینی کاظمین، در ین همیش که بیش از هزار تن از سران قبیل مختلف عراقی در آن حضور داشتند، بر ضرورت خروج نیروهی اشغالگر از عراق تأکید کرد و گفت: سران قبیل و عشیر استان هی مختلف عراق، در پی عراق یکپارچه هستند. آیت الله سیدحسین صدر، رئیس ین اجلاس، همچنین بر احترام به حقوق همه اقوام عراقی تأکید کرد و افزود: سرنوشت عراق، با سپردن امور عراق به مردم ین کشور، افقی مطلوب را پیش رو قرار می دهد. وی حفظ وحدت ملی و تداوم آشتی ملی را در شریط کنونی، امری امهم دانست و گفت: قبیل عراقی آمادگی دارند در تقویت امنیت ملی عراق، حضوری پررنگ تر داشته باشند. شیخ فرید شعلان، از سران قبیل تشیع جنوب عراق نیز در ین همیش، با تأکید بر حمیت از دولت عراق تصریح کرد: در ین همیش شرکت کردیم تا پیه هی اصلی وحدت و حاکمیت ملی، بین اقوام مختلف عراق را بنا کنیم. شیخ صالح خضر گوران، رئیس یکی از قبیل بزرگ کرد عراق هم در ین همیش، با اشاره به جان باختن تعداد زیادی از مردم عراق در 5 سال گذشته، گفت: قبیل عراق با یکپارچگی و وحدت خـود و همچنین با رفع مشکلات مردم، می توانند در عراق آرام سهیم باشند. عبدالستار احمد، از سران سنی قبیل موصل نیز بر نقش همسیگان عراق، در اسـتقرار حکومت یکپارچه عراقی تأکید کرد و افزود: اگر بخواهیم اشغالگران آمریکیی را در اسرع وقت از عراق اخراج کنیم، نیازمند وحدت ملی هستیم.

خواست خطیب جمعه مسجد براثی بغداد درخصوص بازگرداندن رانده شدگان به مناطق خود

امام جمعه مسجد براثی بغداد، از همه عراقی ها خواست بری بازگرداندن آن دسته از خانواده هی شیعه و سنی عراقی که به علت ناآرامی ها، مناطق مورد سکونت خود را ترک کرده اند، تلاش کنند. شیخ جلال الدین صغیر، امام جمعه و خطیب شیعی مسجد براثا، در جمع ده ها نمازگزار گفت: بازگشت رانده شدگان به مناطقشان، پیشرفت جدی نداشته است. شیخ جلال الدین الصغیر، نمینده پارلمان عراق افزود: ما بید اعتراف کنیم که مرحله سیاهی بر عراقی ها، سپری شده و مسخره است که گفته شود در عراق، رانده شدگان شیعه و سنی وجود ندارد. وی تصریح کرد: پس از توافق سیاسی بین شماری از نیروهی سیاسی سنی و شیعه، درخصوص پیان دادن به ین موضوع، بین ائمه جمعه تأثیرگذار سنی و شیعی توافق شده است که در خطبه هی نماز، از مشکل خانواده هی رانده شده سخن بگویند. وی ابراز امیدواری کـرد: شبکه هی ماهواره ی عراقی در برنامه هی مختلف خود، پیرامون ین موضوع، موضع گیری مثبتی داشته باشند و دولت نیز بری حل ین مشکل تلاش کند تا همه رانده شدگان به خانه هیشان بازگردند.

بمباران آمریکا، بخش هیی از شهرک صدر را به وایرانه تبدیل کرده است

بمباران هی گسترده بالگردها و هواپیماهی آمریکیی، بخش هیی از شهرک شیعه نشین و فقیر صدر، در شرق بغداد را به وایرانه تبدیل کرده است. منطقه مسکونی ورودی شهرک صدر، به دلیل بمباران ها و ویران شدن ده ها منزل، تقریباً خالی از سکنه شده است. نیروهی آمریکیی همزمان با توسعه دیوار حیل بتونی، ین مناطق را به طور کامل از دیگر مناطق شهرک صدر جدا کرده اند، به طوری که ورود و خروج به ین مناطق کاملاً ممنوع شده است. ده ها منزل، آپارتمان، مغازه و انبار مواد غذیی و مصرفی در میدان خمسه و خمسین و بازار مرکزی جمیله، بر اثر بمباران نیروهی آمریکیی منهدم شده و هنوز برخی از مغازه ها در آتش می سوزند. بازار مرکزی جمیله که تا چندی قبل یکی از شلوغ ترین مناطق بغداد بود و صدها تن کالا و مواد مصرفی در آن جابه جا می شد، اکنون به حالت نیمه تعطیل درآمده است. بسیاری از اهالی که قصد عبور از منطقه خمسه و خمسین را داشتند، با یک دیوار بتونی حدود سه متری مواجه شدند که ین منطقه را به طور کامل بسته است. شاهدان عینی گفتند که هر کس قصد عبور از ین دیوار را داشته باشد هدف آتش تک تایراندازهی آمریکیی قرار می گیرد که روی پشت بام خانه ها، در آن سوی دیوار موضع گرفته اند. همچنین نیروهی مشترک آمریکیی و عراقی، راه فرعی حبیبیه، در جنوب شهرک صدر را به روی عابران بستند. راه هی حبیبیه و طالبیه، دو راه فرعی ورود و خروج به شهرک صدر هستند. بسته شدن راه حبیبیه باعث شد که شهروندان شهرک صدر، از تنها راه فرعی باقیمانده، یعنی طالبیه در شمال شهرک صدر بری عبور استفاده کنند. امری که باعث ازدحام شدید در ین مسیر انحرافی شد و ین در حالی است که بسیاری از اهالی ترجیح دادند به دلیل مشقت خروج و ورود به شهرک صدر، در منازل خود باقی بمانند. از سوی دیگر، حملات هویی نیروهیی آمریکیی نیز علیه اهالی شهرک صدر ادامه یافت. دو بالگرد جنگی آپاچی آمریکا بر روی شهرک شعله، در شمال شهرک صدر مشاهده شدند که اقدام به گلوله باران برخی از مناطق ین شهرک کردند. هنوز گزارشی از تلفات جدید حملات آمریکا منتشر نشده است. از طرفی، همسو با شدت گرفتن حملات هویی آمریکا، گروه هی مسلح، بمبگذاری تعداد بیشتری از خیابان هی شهرک صدر را از سر گرفتند. در حال حاضر، می توان گفت که تمامی خیابان هی شهرک صدر بمبگذاری شده اند تا در صورت ورود نیروهی مشترک عراقی و آمریکیی به داخل شهرک، آنها را منفجر کنند. شهرک صدر بیش از یک ماه است که شاهد درگیری مسلحانه بین گروه هی مسلح با نیروهی مشترک عراقی و آمریکیی است.

اشغالگران بدتر از صدام هستند

روزنامه آمریکیی »واشنگتن یندیپندنت« در گزارشی نوشت: دو تن از نمیندگان شیعه و سنی پارلمان عراق، به منظور درخواست بری خروج نیروهی آمریکا از کشورشان و ابراز مخالفت با توافقنامه امنیتی بغداد– واشنگتن، به آمریکا سفر کردند. بنا به نوشته ین روزنامه یک هیأت دو نفره از پارلمان عراق، با پیامی ساده خطاب به سران آمریکیی عنوان کردند: از عراق خارج شوید. آنچه شما پشت سر خود بر جا گذاشته ید، خشونتی نبود که از آن هراس دارید، و آرامش و وحدتی هم نیست که به دنبال آن هستید. پروفسور ندیم الجابری، عضو حزب فضیلت شیعه عراق و یکی از نمیندگان عراقی گفت: هرج و مرج و آشفتگی در عراق، مربوط به حضور اشغالگری است نه خروج از عراق. ین روزنامه آمریکیی در ادامه نوشت: دیدگاه هی مشابهی نیز از سوی شیخ خلاف العلیان، عضو برجسته حزب شوری گفت وگوی ملی، از استان الانبار عنوان شد. وی با اشاره به سرنگونی صدام حسین، رئیس جمهور سابق معدوم عراق، گفت: آمریکا از دست یک نفر خلاص شد و صدها نـفر را به ین کشور آورد که بدتر از صدام حسین هستند. به نوشته واشنگتن یندیپندنت هدف از ین سفر که کمیته» »خدمت دوستان آمریکا« آن را ترتیب داد، درخواست از کنگره آمریکا بری توقف امضی توافقنامه بین جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا و نوری مالکی، نخست وزیر عراق، مبنی بر حضور نامحدود نیروهی آمریکا در عراق است. واشنگتن یندیپندنت نوشت: نامه ی که از سوی 31 نمینده پارلمان عراق به بیل دلهاونت، نمینده جمهوری خواه و رئیس کمیته فرعی امور خارجه مجلس نمیندگان، ارائه شده است، توافقنامه امنیتی را برخلاف قانون اساسی و غیرقانونی خوانده است. امضاکنندگان ین نامه، شامل گروه هی مختلف عراقی اعم از: سنی، شیعه و کردها هستند. در نامه مذکور آمده است: ما میل هـسـتیم به اطلاع شما برسانیم که اکثریت نمیندگان عراقی، شدیداً هرگونه توافقنامه نظامی — امنیتی، اقتصادی، تجاری، کشاورزی، سرمیه گذاری یا سیاسی با آمریکا را رد کرده است؛ زیرا سازوکار مشخصی که نیروهی نظامی اشغالگر را ملزم به خروج از عراق کند، در آن نیامده است. ین روزنامه آمریکیی در ادامه نوشت: ندیم جابری اعلام کرد که 144 تن از نمیندگان پارلمان عراق از نامه مذکور حمیت کردند. بر همین اساس شیخ العلیان نیز تصریح کرد: تصور نمی کنم کسی که کشورش را دوست دارد، بپذیرد اشغالگران خارجی، بدون هیچ دلیلی در عراق بمانند. ما خواهان خروج تمام نیروها به صورت فوری نیستیم، اما خواستار مذاکره درخصوص یک جدول زمانی هستیم.

اجلاس استکهلم و موضوع بخشش بدهی هی عراق

نشست یک روزه پی گیری پیمان بین المللی عراق، با حضور 600 شخصیت سیاسی و اقتصادی و نمیندگان 80 کشور جهان در استکهلم، پیتخت سوئد به کار خود پیان داد. اجلاس استکهلم که در واقع اولین نشست پی گیری اهداف سند موسوم به پیمان بین المللی عراق است که در سال گذشته در شرم الشیخ به امضاء رسید، با هدف تشویق کشورها بری مشارکت بیشتر در پیمان بازسازی عراق، حمیت از اقدامات دولت نوری مالکی در راستی استقرار ثبات و امنیت، تحقق آشتی ملی و بازسازی عراق و تلاش بری رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ین کشور طی پنج سال ینده، برگزار شد. مسئولان بلندپیه بیش از 60 کشور و سازمان، در اجلاس بین المللی در سوم ماه مه سال 2007 میلادی، در تفرجگاه شرم الشیخ مصر، پیمان بین المللی عراق را تصویب کردند. ین پیمان برنامه ی پنج ساله، درخصوص افزیش امنیت و بازسازی اقتصادی عراق است. در بیانیه پیانی اجلاس استکهلم، از دستاوردهی دولت عراق در زمینه تأمین امنیت، مبارزه با خشونت و فرقه گریی، برقراری ثبات و یجاد نظم عمومی قدردانی شده است. همچنین در ین بیانیه، از پیشرفت هی اقتصادی و سیاسی عراق، به عنوان یک دستاورد قابل توجه، ستیش شد و دولت عراق به انجام اقداماتی بری یجاد محیطی امن بری تجارت و پیشرفت اقتصادی ین کشور، ترغیب شده است. در ین بیانیه، از تأمین حقوق زنان، اقلیت ها و دیگر گروه هی آسیب پذیر، به عنوان 2 اولویت هیی که دولت عراق در تحقق آن بید بکوشد، نام برده شده است.

نـوری مـالـکی، نخست وزیر عراق، در اجلاس استکهلم خواستار بخشودگی بدهی هی عراق و لغو تحریم هی مربوط به رژیم صدام حسین شد. وی ین بدهی ها و مجازات هی بین المللی را مانع بازسازی و توسعه کشورش خواند و تأکید کرد: کشور عراق فقیر نیست و فقط خواستار همکاری مجامع بین المللی است. مبلغ خسارات ناشی از تهاجم عراق به کویت در سال 1990، ده ها میلیارد دلار برآورد شده است و عراق بید پنج درصد از درآمد نفتش را بری جبران ین خسارت ها، به صندوقی که شوری امنیت سازمان ملل متحد یجاد کرده است، واریز کند. مجموع بدهی هی دولت بالغ بر 140 میلیارد دلار است که از ین مبلغ 10 میلیارد دلار مربوط به عربستان و اندکی کم تر از آن نیز بری کویت است. ین بدهی ها با احتساب سود، بسیار زیادتر خواهد شد. مالکی در استکهلم در مقابل یکصد هیأت حاضر در همیش تأکید کرد: ین بار سنگین بید از دوش عراق برداشته شود. ما از کشورهی دوست انتظار داریم بدهی هی عراق را که دولت ین کشور را زیر فشار قرار می دهد، لغو کنند. بغداد ماه گذشته نیز کشورهی عرب حوزه خلیج فارس را به لغو خسارات ناشی از حمله عراق به کویت فراخوانده بود، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. نکته بارز اجلاس، ین بود که کویت و عربستان سعودی، مسئولان سطح اول خود را به کنفرانس استکهلم اعزام نکردند. وزیر مشاور در امور خارجه، به نمیندگی از عربستان سعودی و معاون وزیر امور هیأت دولت، به نمیندگی از کویت در ین اجلاس شرکت کردند. ین در حالی است که عراق بیشترین بدهی ها را به ین دو کشور دارد. نخست وزیر عراق در پیان کنفرانس استکهلم نیز در یک کنفرانس خبری، گفت: انتظار داشتیم که مسئولان تراز اول، به نمیندگی از کشورهی عربی در ین کنفرانس شرکت کنند. نزار مدنی، نمینده عربستان در کنفرانس استکهلم در سخنرانی خود، گفت: دولت عربستان تمیل دارد موضوع کاهش بدهی هی عراق به ریاض را که بر مبنی آمار سازمان پژوهش کنگره آمریکا، به 25 میلیارد دلار می رسد، بررسی کند.

عراق معتقد است که بدهی هیش به عربستان سعودی، 15 میلیارد دلار است، اما عربستان سعودی می گوید که ین بدهی ها با احتساب سود آنها طی ین سال ها به 40 میلیارد دلار می رسد. سازمان پژوهش هی وابسته به کنگره آمریکا در گزارشی که ین ماه منتشر کرده است و برخی از خبرگزاری ها آن را منعکس کرده اند، اعلام کرده است: کشورهی حوزه خلیج فارس که از عراق در جریان جنگ هشت ساله با ایران حمیت کرده اند، در مقابل لغو بدهی هی ین کشور مقاومت می کنند. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، 5/66 میلیارد دلار از مجموع 2/120 میلیارد دلار بدهی هی عراق، لغو شده اند. بیش از نیمی از ین بدهی ها، به کشورهی حوزه خلیج فارس می باشند. کویت می گوید حاضر است کاهش غرامت ها را بررسی کند، اما تصمیم نهیی در دست شوری امنیت سازمان ملل است که طرح غرامت ها را ارائه داده است.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل نیز از پیشرفت ملموس در حرکت به سوی اهداف اقتصادی، سیاسی و امنیتی که کنفرانس سال گذشته شرم الشیخ آنها را ترسیم کرده است، تمجید کرد. وی در ین خصوص گفت: اگر بخواهیم یک کلمه بری توصیف وضعیت امروز عراق، به کار ببریم، بید بگوییم: امید.

کاندولیزا ریس، وزیر امور خارجه آمریکا نیز از کشورهی همجوار عراق خواست روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را با ین کشور بهبود بخشند. ریس به پیشرفت اقتصادی و سیاسی در عراق اشاره کرد و گفت: ین پیشرفت هی مثبت سیاسی و اقتصادی، از طریق پیشرفت بهبود وضعیت امنیتی به وجود آمده است، اما چالش هی جدی در ین مورد وجود دارند.

منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، از سیاست هی اشتباه اشغالگران در عراق انتقاد کرد و گفت: آنها مسئول بحران اوضاع در ین کشور هستند. متکی گفت: ایران 10 میلیون دلار، به صندوق بازسازی عراق پرداخت کرده و قراردادی را درخصوص دادن وام هیی که در طول 40 سال بازپس داده شوند، با ین کشور امضا کرده است. وی افزود: ایران، از اولین کشورهیی است که تسهیلاتی ین چنینی به عراق داده است و ین دلیلی است بر سیاست ایران بری بهبود روابط اقتصادی خود با ین کشور.

اجـلاس استکهلم در حالی برگزار شد که فضی داخلی عراق که چندی است تحت الشعاع موضوع توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق قراردارد، به شدت ملتهب است. پس از آنکه خبرهیی مبنی بر امضی یک پیمان نامه امنیتی میان عراق و آمریکا منتشر شد، علاوه بر مقام هی دینی، بسیاری از سیاست مداران عراقی هم به مخالفت با آن پرداخته اند و آن را به ضرر کشور خود می دانند. از جمله بندهی حساس و سؤال برانگیز توافقنامه، یجاد پیگاه هی نظامی دائمی آمریکیی ها در عراق، اعطی مصونیت قضیی (معروف به کاپیتولاسیون) به نیروهی آمریکیی مستقر در عراق است که ین مسئله باعث یجاد اعتراضات گسترده در عراق شده است. به اعتقاد ناظران، طرح توافقنامه درازمدت عملاً با شکست مواجه شده است و دولت عراق، هیچ راهی جز کنار گذاشتن و یا تعویق مذاکرات در مورد آن را ندارد.