مشخصات مجله


پیام زن - آذر 1385، شماره 177
تاریخ درج : 1386/10/25
بازدید : 84213

فهرست مطالب

جستجو

مجلات > خانواده و زنان > پیام زن > آذر 1385، شماره 177


نخل های زینتی

پدید آورنده : مهندس مجتبی ولی شریعت پناهی ، صفحه 119

خانه و خانه داری / باغچه سبز

سال هاست که نخل ها به عنوان درختان زینتی در پارک ها و خیابان ها کاشته می شوند. بد نیست بدانید درختان نخل انواع متعدد دارند، بعضی از آنها فقط زینتی هستند، چند نوع نخل مخصوص آپارتمان بوده و جزو گیاهان آپارتمانی به حساب می آیند. پرورش نخل های زینتی به دلیل مقاومتی که این نوع درختان در مقابل شرایط سخت محیط دارند، به سادگی امکان پذیر است. شکل برگ ها در انتخاب واریته ها نقش مهمی دارد. در بعضی از نخل ها برگ ها شانه ای و در بعضی دیگر برگ ها پهن و پنجه ای اند.

همه نخل ها از خانواده پالماسه PALMACEAهستند و به مناطق گرمسیر تعلق دارند.

ازدیاد

به طور کلی نخل ها از هر نوعی که باشند به وسیله کاشت بذر (هسته) و یا پاجوش ازدیاد می یابند. جدا کردن پاجوش آسان ترین روش برای تکثیر این گیاه است.

خاک

درختان نخل در خاک های حاصلخیز بهتر رشد می کنند. مناسب ترین بستر برای نخل، مخلوطی است از دو قسمت خاک باغچه و یک قسمت خاکبرگ.

آبیاری

خاک را معمولاً مرطوب نگه دارید. در زمستان هر هفته یک بار و در تابستان دو تا سه بار به آن آب بدهید.

انواع نخل

متداول ترین نخل در کشور ما نخل معمولی یا فونیکس PHOENI× است که هم درختی میوه دهنده است و هم همیشه سبز و زیبا. در شرایط نامطلوب میوه نمی دهد اما زیبایی خاص خود را دارد.

فونیکس

فونیکس مانند سایر گیاهان هم خانواده خود طاقت سرمای زمستان را ندارد. وقتی سرمای زمستان به منهای ده درجه سانتی گراد می رسد احتمال مرگ این درخت وجود دارد اما سرمای کمتر از صفر درجه سانتی گراد نیز موجب سرمازدگی شدید برگ ها می شود. در مناطق سرد بهتر است از کاشت نخل ها در فضای باز خودداری شود. با همه اینها اگر جوانه انتهایی نخلی در زمستان با گونی پوشانده شود، دوباره در بهار برگ های سبز خود را ظاهر نموده و سلامت خود را حفظ می کند. فونیکس برگ های شانه ای دارد و مثل یک گیاه آپارتمانی در داخل ساختمان نگهداری می شود.

نخل های زینتی

نخل بادبزنی (واشینگتونیا WASHINGTONIA) برگ های پهن و پنجه ای دارد و در اطراف برگ ها رشته های تارمانند ظاهر می شود. این نوع نخل در شرایط آب و هوایی گرم مانند سیستان و بلوچستان به طور طبیعی دشت ها و زمین های وسیعی را به خود اختصاص می دهد. در شهرهای شمالی نیز زیبایی آفرین است. در نواحی سرد مانند تهران باید در زمستان از سرما محافظت شود. هر قدر جوان تر باشد نسبت به سرما حساسیت بیشتری نشان می دهد. انواع مسن آن در پناه ساختمان ها می توانند سرمای زمستان را به آسانی تحمل کنند.

نخل های آپارتمانی

زیباترین نخل هایی که مناسب داخل ساختمان ها هستند عبارتند از نخل کنتیا KENTIA، کامه دورا CHAMAEDOREA، خامروپس اکسل سا CHAMAEROPS - E×CELSA، برای این گونه نخل ها محلی سایه آفتاب و یا سایه در نظر بگیرید و آنها را به طور مرتب آبیاری کنید.