مجلات > پیام حوزه > زمستان 1374، شماره 8


نگاهی دوباره به شهرک مهدیه (مجتمع مسکونی طلاب)

پدید آورنده : عباس فیروزی ، صفحه 23

درآمد

در پیش شماره پیام حوزه گزارشی در باره شهرک مهدیه منتشر کردیم . (1) در آن گزارش در گفتگویی با مدیر عامل شهرک به طور اجمالی با چگونگی آغاز این حرکت بزرگ، طرحها و اقدامات اولیه و زیربنایی، موانع و مشکلات و چگونگی ساخت و ساز منازل مسکونی آشنا شدیم و دانستیم که به همت اعضای شورای مدیریت سابق بویژه آیة الله محقق دامت برکاته این کار عظیم آغاز شد و در ادامه، کارها به هیات امنایی واگذار شد . اما امروز پس از گذشت سه سال از آن زمان، مقررات و آیین نامه های اسکان در شهرک تصویب شده (2) و با به

وجود آمدن دفتر اسکان در مدیریت حوزه در چند مرحله عده ای از طلاب واجد شرایط معرفی شده و در آنجا سکونت یافته اند . در این شماره ضمن بررسی وضعیت اسکان، در گفتگویی با مدیر عامل و گروهی از ساکنان، از پیشرفتها و چگونگی فعالیتهای سه ساله و مسائل و مشکلات شهرک مهدیه آگاه می شویم .

در ابتدا و به منظور آشنایی بیشتر با چگونگی تاسیس و فعالیت گردانندگان امور شهرک، به مفاد دو اساسنامه آن اشاره ای می کنیم:

اساسنامه سابق

اولین اساسنامه در بیست وچهار ماده و توسط هیات مؤسس در تیرماه سال 71 تنظیم شد و به ثبت رسید . در مواد یکم تا هفتم اساسنامه، هدف، ایجاد و نگهداری مجتمع مسکونی حوزه علمیه تعیین شده و کلیه اموال شهرک، متعلق به حوزه علمیه قم بوده و نقل و انتقال آن (به استثنای بخشی از آن که برای امور اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین اجناس و مصالح خارج از رده و ماشین آلات فرسوده) ممنوع شده بود . همچنین در مواد هشتم تا شانزدهم، وظایف و اختیارات هیات امنا در زمینه تامین سرمایه و بودجه، انتخاب اعضای گروههای اداره کننده شهرک، تصویب بودجه و چارچوب تشکیلات و شرح وظایف واحدها، انتخاب هیات مدیره، رئیس، نایب رئیس، منشی و دبیر هیات امنا و چگونگی تشکیل و رسمیت جلسات هیات امنا مورد توجه قرار گرفته بود . در مواد هفدهم تا بیست و دوم، گروه اقتصادی و گروه مجری طرح در نظر گرفته شده و وظایف آنها تعیین شده است .

هیات محترم مؤسس همزمان با تصویب اساسنامه، گروهی متشکل از یازده نفر را به عنوان هیات امنا برگزید و آن هیات نیز چند روز بعد سیزده نفر را به عنوان هیئت مدیره به مدت پنج سال انتخاب کرد و امور را به آنها محول کرد . شایان ذکر است که هیات مدیره از کلیه اعضای هیات مؤسس که عضو هیات امنا هم بودند و چند نفر دیگر تشکیل شده بود . (3)

اساسنامه کنونی (4)

هیات امنا و مؤسس، به استناد تبصره یکم ماده شانزدهم اساسنامه پیشین، در مرداد ماه سال 73 اساسنامه جدیدی را در چهار فصل و سی و هشت ماده تنظیم کرد و به ثبت رسانید . در این اساسنامه به صورت دقیقتری اهداف و وظایف و اختیارات هیات امنا و هیات مدیره مشخص شده و اعضای هیات مدیره به تعداد حداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر کاهش یافته و امور اجرایی به طور کلی به هیات مدیره واگذار شده است .

به دنبال تصویب این اساسنامه، هیات امنا، پنج نفر اعضای اصلی و دو نفر اعضای علی البدل هیات مدیره را به مدت دو سال انتخاب کرد . هیات مدیره نیز در اولین جلسه خود، رئیس، نایب رئیس و مدیر عامل هیات را تعیین کرد . (5)

آیین نامه کیفیت استفاده طلاب از خانه های شهرک مهدیه

در اوایل سال 72 و به دنبال بازدید رئیس شورای عالی حوزه علمیه از شهرک مهدیه، طی نامه ای از سوی رئیس هیات امنا، «آیین نامه کیفیت استفاده طلاب از خانه های سازمانی شهرک مهدیه » که هیات امنا تنظیم کرده بود، برای ایشان ارسال شد . در این نامه تاکید شده بود که اسکان افراد تنها با معرفی مدیریت حوزه خواهد بود و چنانچه شورای عالی در باره این آیین نامه نظری داشته باشد، به آن عمل می شود .

متن آیین نامه

1) منحصرا افراد واجد شرایط نظام آموزشی حوزه علمیه قم در این مجموعه اسکان می یابند .

2) طلاب از طرف مدیریت حوزه علمیه قم برای اسکان به مدیریت شهرک معرفی می شوند .

3) طلاب ساکن طبق برنامه تحصیلی حوزه، هر سال باید تاییدیه پیشرفت تحصیلی از مدیریت حوزه ارائه نمایند .

4) در صورتی که طلبه ای مشکلاتی داشت که قادر به پیشرفت متناسب با برنامه حوزه نبود، تشخیص مؤجه بودن عذر او به عهده مدیریت حوزه است .

5) با توجه به نظام تحصیلی موجود حوزه، حداکثر مدت اسکان پانزده سال است و این مدت به تناسب میزان تحصیلی او در حین اسکان در شهرک متغیر خواهد بود .

6) شرایط واگذاری مسکن - پس از واجد بودن امور سابق الذکر - که داوطلب ضمن عقد لازم شرعی موظف به رعایت آنها می گردد عبارتند از:

الف) کلیه وسائل منزل طی صورت جلسه ای صحیح و سالم تحویل داوطلب می گردد و او موظف به نگهداری کامل و تعمیر بموقع آنها است .

ب) متقاضی در ابتدای هر سال تحصیلی موظف است از مدیریت حوزه گواهی پیشرفت تحصیلی متناسب و در صورت عدم پیشرفت متناسب، گواهی موجه بودن عذر خود را ارائه نماید .

ج) داوطلب یک دهم درآمد ماهانه خود را جهت تضمین قرار داد، تحویل صندوق شهرک داده رسید دریافت می کند و هیات مدیره را مجاز به هر گونه دخل و تصرف در آن می نماید .

د) مدیریت شهرک پس از انقضای مدت حضور داوطلب در منزل - به هر دلیل - در هنگام

تحویل گرفتن مسکن، در صورتی که داوطلب کلیه تعهدات خود - موضوع بند الف - را انجام داده باشد، تمام مبلغ دریافتی - موضوع بند ج - را یکجا در برابر اخذ رسید، تحویل داوطلب می دهد .

ه) اگر احیانا داوطلب به تعهدات خود عمل نکرده باشد، مدیریت شهرک هزینه های آن را برآورده نموده مجاز است از محل وجه تضمینی کسر و مابقی را مسترد دارد . اگر وجه الضمان کفاف نداد، داوطلب موظف به تامین باقی آن است .

و) داوطلب در همه احوال ملتزم به مقررات و آیین نامه های داخلی شهرک که از طرف هیات مدیره شهرک ابلاغ می گردد، خواهد بود .

ز) هزینه های بهره برداری از مسکن، مانند آب، برق، تلفن، گاز و . . . به عهده بهره بردار خواهد بود .

7) داوطلب نباید در شهرستان قم و یا اطراف آن، منزل در اختیار داشته باشد .

8) حق تقدم در اسکان با طلاب شهرستان یا استانی است که توسط علما و نیکوکاران آن شهرستان و استان، هزینه مسکن مورد بهره برداری را تامین نموده اند .

سکونت طلاب در شهرک مهدیه

شورای عالی حوزه نیز در آبان ماه سال 72 شرایط واگذاری خانه های شهرک مهدیه را از تصویب گذراند و با تهیه آیین نامه اجرایی آن توسط مدیریت حوزه و تشکیل دفتر اسکان، با صدور اطلاعیه ای ثبت نام از داوطلبان آغاز شد .

اولین مرحله ثبت نام در اواخر اسفند ماه 72 شروع شد و تا اردیبهشت سال بعد ادامه یافت . در این مرحله تعداد 806 نفر از طلاب محترم که متقاضی سکونت در مجتمع مسکونی طلاب بودند ثبت نام کردند .

دفتر اسکان پس از بررسی وضعیت متقاضیان، از بین آنان تعداد 186 نفر را که بالاترین امتیاز را کسب کرده بودند را جهت تعیین واحد مسکونی معرفی کرد و آنان با وضعیت شهرک مهدیه در محل آشنا شدند و همگی پس از آگاهی از وضعیت شهرک برغم دوری راه و کمبود امکانات خدماتی، مشتاقانه در آنجا سکونت یافتند .

پس از آنکه تعداد دیگری از منازل برای سکونت آماده شد، دومین مرحله ثبت نام آغاز گردید و تعداد 833 نفر ثبت نام کردند . در این مرحله پس از بررسی وضعیت و امتیازات عده ای که از مرحله قبل مانده و گروهی که جدیدا ثبت نام کرده بودند، تعداد 64 نفر از طلاب محترم به شهرک مهدیه معرفی شدند . هم اکنون نیز عده زیادی از طلاب محترم در انتظار هستند، تا پس از آماده سازی دیگر منازل، بتدریج و براساس امتیازاتشان در مهدیه اسکان یابند .

در حال حاضر امتیاز آخرین فردی که در آنجا سکونت یافته است 12 است . (6) و امتیاز آخرین فردی که در مرحله اول در شهرک مهدیه ساکن شده 7 است . این موضوع نشانگر آن است که میزان استقبال برای اسکان در شهرک مهدیه افزایش چشمگیری داشته است به گونه ای که معرفی شدگان مرحله دوم امتیازشان حدود دو برابر معرفی شدگان مرحله اول است . از بین ساکنان شهرک مهدیه تاکنون تنها دو نفر به دلیل قبول مسؤولیت در خارج از شهرستان قم و یک نفر به دلیل خرید منزل مسکونی از ادامه سکونت منصرف شده اند .

مشکلات شهرک مهدیه

چنانکه در گزارش پیش آورده شد، شهرک مهدیه مجموعه ای است که در آن طراحی احداث دوازده هزار واحد مسکونی، مراکز فرهنگی، آموزشی و خدماتی برای حوزه علمیه قم شده است . این طرح عظیم به دنبال آن است تا در جهت سیاستهای زعمای حوزه، منازل مسکونی و خدمات جانبی را در اختیار طلاب محترم - که از محرومترین و قانعترین اقشار جامعه هستند - قرار دهد تا با فراغت خاطر بیشتری به تحصیل بپردازند . بی تردید انجام دادن چنین طرح عظیمی جز با استفاده از امکانات

ملی و کلان کشور عملی نخواهد بود . متاسفانه برغم عنایات ریاست محترم جمهوری و دستورها و تعهدهای وزرای محترم در وزارتخانه هایی که به گونه ای مسائل خدماتی و تامین امکانات شهرک مهدیه به عهده آنهاست، موانع متعددی در حین اجرا ایجاد شده و می شود که علاوه بر کندی کارها، مشکلاتی را نیز برای شهرک به دنبال داشته است .

در گزارش قبل، به صورت گذرا اشاره ای به این امور شده است . در این مقال نیز این مسائل و دیگر مشکلاتی را که بخصوص پس از اسکان در آن شهرک به وجود آمده است مورد توجه قرار می دهیم . بدین منظور خلاصه گفتگو با عده ای از ساکنان و مدیر عامل محترم شهرک را در ادامه می آوریم .

دیدگاههای ساکنان شهرک مهدیه

اواخر سال 72 شورای عالی طی اطلاعیه ای شرایط ثبت نام برای سکونت در شهرک مهدیه را اعلام کرد . افراد زیادی ثبت نام کردند و طبق اولویت به ترتیب مراجعه می کردند و آقایان مسؤولان هم منازل را تقسیم می کردند . ترکیب فعلی ساکنان شهرک، همه از افراد ایثارگر، جانباز، آزاده و حافظ قرآن هستند .

از همان آغاز اسکان، اهالی برای مشکلاتی که پیش می آمد به مسؤولان شهرک مراجعه می کردند و بدلیل آنکه مسؤولان مشکلات دیگری هم داشتند شخص معینی نبود که در همه موارد جوابگوی طلاب باشد . از طرف دیگر خود آنها صریحا می گفتند که اگر کسی کاری از دستش برمی آید انجام بدهد . لذا برادران در نمازخانه شهرک اجتماع کردند و پنج نفر را به عنوان نماینده انتخاب کردند که دو نفر از آنها خیلی فعال بودند . سال 74 نیز انتخابات مجددی انجام گرفت که عده ای نامزد شدند و سه نفر رای آوردند . البته سه نفر هم نماینده مسائل فرهنگی شهرک هستند .

نظر ساکنان در باره سکونت در شهرک

ساکنان عموما راضی هستند; به هر حال از اجاره نشینی راحت شده اند . ولی فکر نمی کردند این مشکلات که بعدا عرض خواهد شد به وجود بیاید . آنان اظهار می کنند بر روی هم رفته به خاطر دوری راه و نبود سرویس اتوبوسرانی از نظر درسی افت پیدا کرده ایم و نمی توانیم به موقع در جلسات درس و مباحثه شرکت کنیم .

مسؤول واحد بهره برداری که یکی از ساکنان اینجاست، منازل را تقسیم و مشکلات سطح شهرک را حل و فصل می کرد . البته ایشان در برخوردهایشان خیلی ضعیف بودند و برای حل مشکلات کاری از پیش نبردند . این نکته را به مدیریت شهرک هم متذکر شدیم ولی نتیجه بخش نبوده است و در حال حاضر مدیریت داخلی منسجمی وجود ندارد و تشکیلاتی نیست که جوابگوی مشکلات احتمالی باشد . (7)

ابتدا که ما آمدیم قراردادی را امضا کردیم . شروط زیادی بود: ملبس بودن دائم، ارائه گواهی اشتغال به تحصیل و داشتن پیشرفت لازم در هر سال و . . . ولی بر رعایت این شرایط نظارت چندانی نمی شود و تخلفات آشکاری مشاهده شده است . (8)

متاسفانه ارتباط مسؤولان و ساکنان شهرک خیلی ضعیف است، سال گذشته تنها دوبار نمایندگان به درخواست خودشان با مدیر عامل شهرک جلسه ای داشته اند و مشکلات را مطرح کرده اند . امسال نیز تنها یک بار جلسه ای به درخواست نمایندگان تشکیل شد و اخیرا نیز پیش از سفر مقام رهبری به قم، ایشان جلسه ای با اهالی داشتند .

آب آشامیدنی شهرک

ابتدا فکر می کردیم آب اینجا خیلی خوب است; فشار آن خیلی زیاد و طعم آن نیز از آب قم بهتر بود . پس از مدتی شایعه آلودگی آب شهرک مطرح شد، نمایندگان شهرک و عده ای دیگر پیگیری کردند و با مراجعه به اداره بهداشت و نمونه برداری، معلوم شد به علت رسوخ فاضلاب مراکز مجاور قناتها، آب شهرک آلوده شده است که برای رفع آلودگی دستورهایی دادند . البته در این بین اهالی نیز برای رفع آلودگی تلاشهایی کردند . اخیرا نیز توسط مسؤولان شهرک تانکری را در محوطه منازل مسکونی نصب کرده اند تا اهالی برای آشامیدن از این تانکر - که به شبکه آب شهر قم متصل است - استفاده کنند . قبل از آن خانواده های شهرک از شیرهای آب ابتدای شهرک استفاده می کردند که باعث زحمت بسیاری برای آنان بود . گرچه در آزمایش بعدی اداره بهداشت، آلودگی دیده نشده بود، اما به دلیل آنکه به گفته خود مسؤولان بهداشت آزمایشها موردی است، اهالی از آب شهرک برای شرب استفاده نمی کنند . در عین حال مدیر عامل شهرک قول داده که پس از افتتاح سد 15 خرداد، آب شهرک از آنجا تامین شود که تا به حال عملی نشده است . (9)

مشکل رفت وآمد

مشکل دیگر اهالی، مساله رفت و آمد به شهر برای انجام دادن امور درسی و غیر آن است که متاسفانه نه از سوی شهرک اقدام مناسبی صورت پذیرفته و نه از سوی شرکت واحد، و واقعا از این جهت تحت فشار هستیم; برنامه های درسی با مشکل روبرو شده است و وقت طلاب تلف می شود . بعضا برای رفت وآمد باید از وسایل نقلیه عبوری استفاده کرد که علاوه بر هزینه بالای آن مشکلاتی را نیز به همراه داشته است . لذا علاوه بر پی گیریهای مستمر مسؤولان شهرک خود ساکنان نیز مراجعاتی به مدیر عامل اتوبوسرانی داشته اند و برای حل این مشکل اقداماتی کرده اند .

امکانات آموزشی و خدمات عمومی

در شهرک، نانوایی و فروشگاه خواروبار وجود دارد و از این جهت مشکلی نداریم . برای تحصیل بچه ها نیز مجتمع آموزشی در حال احداث است . در ابتدا دو دستگاه از ساختمانها را به صورت مدرسه ابتدایی درآورده اند که غیرانتفاعی هستند اما برای ساکنان شهرک رایگان است، ولی اخیرا دبستان پسرانه در ساختمان اصلی مجتمع آموزشی راه اندازی شده است . مدرسه راهنمایی فعلا وجود ندارد و چند خانواده فرزندان خود را به مدارس داخل شهر می برند .

آب و برق و تلفن و گاز

قبض آب را طبق مصوبه شرکت آب و فاضلاب محاسبه می کنند، هفتاد درصد هزینه آب را بابت فاضلاب می گیرند که در هر مرحله حدود سه چهار هزار تومان می شود . (10)

هزینه برق را اداره برق محاسبه می کند . گاز هم فعلا وصل نشده است گرچه در روزهای اول اسکان، به اهالی وعده داده بودند که ظرف 120 روز علمک های گاز را نصب کنند، اما تا به حال وصل نشده است . پیش از سفر مقام رهبری به قم، تحرکی آغاز شد، اما فعلا راکد شده است .

تلفنهای شهرک یک سیستم دیجتیال با کد مستقل است . ایامی که مقام رهبری به قم تشریف آوردند، واگذاری تلفن را سریعا شروع کردند و الآن همه منازل تلفن دارد . ولی مشکل آن داشتن کد مستقلی است که از سویی تماس با شهر قم را با مشکل مواجه می سازد و از سوی دیگر هر دقیقه مکالمه با شهر قم برای ساکنین 50 ریال محاسبه می شود که این احجافی در حق طلاب است که تاکنون برغم تماس مسؤولان شهرک با وزیر محترم مخابرات برای محاسبه کارکرد تلفنها همانند تلفنهای شهری قم اقدامی بعمل نیامده است .

مرکز درمانی

در حال حاضر تنها یک پزشک عمومی در شهرک وجود دارد و مقداری داروهای ضروری نیز موجود است، اما برای مواقع اضطراری امکاناتی وجود ندارد .

دریافت یک دهم درآمد

در اردیبهشت 74 صندوق مسکن شهرک راه افتاد و با توجه به بند «ج » آیین نامه کیفیت استفاده، ساکنان شهرک ملزم به رداخت یک دهم کل درآمدشان به این صندوق شدند . علاوه برآن مقرر شد همین مبلغ را از درآمد ماههای گذشته (ماههای که در شهرک اسکان داشته اند) بپردازند . عده ای از ساکنان به شورای عالی مراجعه کردند و شورا با توجه به مشکلات اهالی مصوبه ای در مورد پیشنهاد عدم پرداخت آن مبلغ گذراند . پس از آن خدمت مدیر عامل شهرک رسیدیم . ایشان گفتند البته شورا مصوبه گذرانده است اما هیات امنا باید تصویب کند . در حال حاضر از کسانی که به صندوق مراجعه کنند، این مبلغ را دریافت می کنند و آنها که مراجعه نکنند فشاری در کار نیست، گرچه تمامی اهالی تعهد کرده بودند که این مبلغ را بپردازند .

مسائل فرهنگی شهرک

خوشبختانه، شهرک در این مورد فعال بوده است . یکی از دوستان در ابتدا نماز جماعت را راه انداخت، دعای ندبه هم هر صبح جمعه در منزل یکی از ساکنان برگزار می شود . کارهای فرهنگی دیگری نیز توسط یکی از دوستان در حال انجام است .

سهل انگاری مسؤولان

البته ساکنان شهرک توجه دارند که انجام دادن امور مجموعه ای با این عظمت،

مشکلات فراوانی به همراه دارد . اما در عین حال در بعضی موارد به نظر می رسد بی توجهی و احیانا سهل انگاری می شود . علاوه بر آن، تقسیم کار در این باره به نحو شایسته نشده است .

نگاهی به مصوبه پیشنهادی شورای عالی

به دنبال مراجعات پی در پی عده ای از ساکنان شهرک مهدیه به شورای عالی و طرح مشکلات آنان و با توجه به بخشی از نامه رئیس هیات امنای شهرک - که در همین مقاله به آن اشاره شد - این شورا در شهریور ماه 74 طی مصوبه شماره 150 پیشنهاد کرد یکی از مواد «آیین نامه کیفیت استفاده » حذف شود . متن مصوبه از این قرار است:

مصوبه 150

مقرر شد، به هیات امنای محترم شهرک مهدیه پیشنهاد شود، از طلاب محترمی که خانه های مسکونی شهرک به آنان واگذار می شود تعهد شرعی گرفته شود که در صورت ایجاد خسارت، هزینه آن را بپردازند و در غیر این صورت مدیریت شهرک وکالت داشته باشد که به میزان خسارت وارد از شهریه آنان دریافت نماید و بند «ج » ماده 6 آیین نامه شهرک مزبور حذف گردد .

اظهارات مدیر عامل شهرک مهدیه

در ادامه این نوشتار، چکیده اظهارات مدیر عامل شهرک مهدیه در مورد اقدامات و فعالیتهای سالهای اخیر و مسائل و مشکلات موجود شهرک را می آوریم . بخشی از صحبتهای ایشان توضیحاتی در باره مطالب مطرح شده ساکنان محترم شهرک است:

اقدامات انجام شده را در سه بخش می توان خلاصه کرد: 1) سازندگی; 2) اسکان; 3) کارهای مترتب بر اسکان .

در این سه سال، حدود چهارصد واحد از منازل فاز اول شهرک آماده شده است که هفتاد درصد واگذار شده و سی درصد دیگر هم در حال واگذاری است .

همچنین، در این مدت اسناد بیش از هفتاد درصد از زمینهای شهرک را از وزارت مسکن گرفته ایم، شبکه آب و فاضلاب منازل و دویست هکتار فضای سبز با شبکه آبیاری قطره ای، برق و گازگشی هم در حال اجراست . مشکل اساسی ما در بعد اجرایی آماده سازی است که برای حل آن اقداماتی شده است . طبق برنامه باید 280 واحد دیگر از فاز اول واگذار می شد اما به علت مشکل توزیع مصالح ساختمانی، برنامه آماده سازی منازل به کندی گرایید و برغم اقدامات حضرت آیة الله مؤمن مدیر محترم وقت حوزه، برای رفع مشکل نتیجه ای حاصل نشد . علاوه بر اینها، کارخانه های تولیدی نیز مصالح را به تناسب نیازها و درخواست تحویل نمی دهند بلکه مجموعه ای از مصالح در اندازهای مختلف در اختیار ما قرار می گیرد که این با توجه به لزوم رعایت آیین نامه 2800 ضدزلزله و ضرورت صرفه جویی در استفاده از مصالح، مشکلاتی را برای ما به وجود می آورد . متاسفانه مراکز مسؤول هم در این جهت جوابگو نیستند . با همه این مشکلات، از 280 واحد 130 واحد دیگر را واگذار کردیم و امیدواریم بقیه را هم در کمتر از چند ماه آماده و واگذار کنیم .

خدمات شهری

در مورد خدمات رفاهی از قبیل ایاب و ذهاب، چون شهرک در داخل محدوده شهری قم واقع شده است، کلیه سازمانهای دولتی موظف به ارائه خدمات هستند . اما هر کدام به نحوی شانه خالی می کنند که مهمترین آنها شرکت واحد است . حتی با وساطت فرمانداری هم به وظایف خودشان عمل نکرده اند و همیشه ساکنان این شهرک با مشکل مواجه هستند .

بعضی از خدمات شهری مهم را با تلاش و پشتکار زیاد از خارج قم تامین کرده ایم مثل سیستم مخابرات که از طریق وزیر محترم آن پیگیری شد و به نتیجه رسید .

گازرسانی شهرک

شبکه گاز را با عنایت رئیس جمهوری و رئیس مجلس از طریق وزیر محترم نفت پیگیری کرده ایم ولکن تابحال برغم گذشت چند سال شهرک از گاز بهرمند نشده است .

آب و فاضلاب

در مورد تامین آب و ایجاد شبکه آب و فاضلاب، معاونت آب وزارت نیرو در سالهای قبل 1370 از ابتدای فعالیت شهرک به ما اعلام کرد که باید خودتان آب شهرک را تامین و در باره ایجاد شبکه فاضلاب اقدام کنید . علاوه بر آن اخیرا حدود 160 لیتر آب در ثانیه حدود 576 متر مکعب در ساعت از سد 15 خرداد برای شهرک از وزارت نیرو خریداری کرده ایم . شهرک طراحی آن را به عهده گرفته و منبع ذخیره سازی را ایجاد کرده است، اما شرکت آب و فاضلاب قم حاضر به تهیه آن نیست . الآن آب شهرک از یک قنات موقوفه به نام موقوفه ناصری - که شهرک آن را از اداره اوقاف اجاره کرده است - تامین می شود .

به دلیل اینکه احتمالا شایعاتی در مورد آب قنات وجود داشته، دو انشعاب موقت نیز از آب قم گرفته ایم تا آب آشامیدنی طلاب از کیفیت نسبی بهتری برخوردار باشد . برغم شبهه هایی که ممکن است بعضی به نظرشان بیاید، ما برحسب وظیفه ای که داریم مرتب آب را کنترل و مطابق برنامه وزارت نیرو کلرزنی می کنیم .

تامین مایحتاج عمومی و خدمات آموزشی و بهداشتی

فروشگاههایی توسط خود شهرک ایجاد شده است . که برای آن یارانه می دهیم . خدمات بهداشتی و درمانی شهرک هم راه اندازی شده است . پزشک، تزریقات و کمکهای اولیه مستقر کرده ایم و امیدواریم در آینده نزدیک بهداری شهرک نیز راه اندازی شود .

آموزش فرزندان ساکنان شهرک را از سال 73 - 74 در مقطع ابتدایی شروع کرده ایم و در نظر داشتیم در سال جاری مقطع راهنمایی آن را فعال کنیم که به دلیل مشکلات مالی ومحدودیت مصالح ساختمانی نتوانستیم به موقع بهره برداری کنیم . البته مجتمع آموزشی شهرک، هیات مدیره و تشکیلات مجزایی دارد که از زیر مجموعه های معاونت بهره برداری است و عده ای از صاحبنظران مسائل آموزشی و یکی از ساکنان شهرک در اداره آن دخیل هستند .

منابع تامین اعتبار و چگونگی هزینه آن

مقام معظم رهبری تاکنون هر ساله مبلغ صد میلیون تومان مرحمت فرموده اند . رئیس جمهوری محترم هم از دو ماه آخر سال 71 ماهانه مبلغ ده میلیون تومان تقبل فرمودند . علاوه بر اینها هیات امنا، هیات مدیره را موظف کرده است برای تامین بودجه و ساخت وساز شهرک علاوه بر اخذ کمکهای مردمی، کارهایی اقتصادی انجام دهد تا به عنوان صدقه جاریه باقی بماند و این موارد در چارچوب اساسنامه، شهرک مجاز به انجام دادن معاملات بازرگانی، پیمانی و . . . است . عده ای از وزرای محترم در چارچوب اختیاراتشان امکاناتی را در اختیار شهرک گذاشته اند . مجموعه اداری شهرک هم با نظارت ارکان شهرک (هیات امنا و هیات مدیره) این کارها را انجام می دهند .

تشکیلات اداری شهرک مسؤول انجام کلیه این امور است و مسؤول اجرایی در هیات اجرایی، مدیر عامل است و چهار معاونت دارد، اداره مالی، عمران، بهره برداری و بازرگانی - معدنی .

بودجه سال 74 یک میلیارد و دویست میلیون تومان است، که باید در امور ساخت منازل، تاسیسات زیربنایی، و در صورت لزوم سرمایه گذاری برای آینده شهرک هزینه شود که تا دی ماه 74 تنها حدود نیم درصد از بودجه پیش بینی شده عقب هستیم .

سیستم مالی شهرک، ماشینی و مکانیکی است که قابل دسترسی سریع، کنترل و برنامه ریزی است . سازمان حسابرسی شهرک هم کمک شایانی در کنترلهاست .

درصد کمکهای مالی و امور بازرگانی

در سال جاری پیش بینی تامین شصت درصد از بودجه را از امور بازرگانی پیمانی

کرده ایم . در سالهای پیش درآمد امور اقتصادی حدود 50 درصد بودجه بوده است .

مشکلات استفاده از مصالح

با توجه به آنچه قبلا یادآور شدیم، شهرک مهدیه در استفاده از مصالح واگذار شده از دو جهت با مشکلات روبرو می شود، 1) عدم تناسب مصالح واگذار شده با نیازها، 2) اولویتها و نیازهای فوری به نوع خاصی از مصالح . لذا شهرک برای رفع این مشکلات در مواقع لزوم، اقدام به تعویض و یا فروش موجودی غیر ضروری و تهیه مایحتاج ضروری می نماید . در یک سال اخیر گاهی تبدیل و تبدل شده است، در یک پروژه ای به این بزرگی قهری است که برای تنگناهای مالی جنسی را که مثلا در ابعاد موردنظر قابل مصرف نیست معاوضه یا تبدیل می کنیم و هیچ نوع منعی هم شهرک تاکنون از مقامات قانونی کشور نداشته است، زیرا اولا، شهرک شبکه توزیع نیست . ثانیا، شهرک مصرف کننده است کسی به مصرف کننده برای تبدیل و تعویض اعتراض نمی کند . البته این معاوضه نیز با هماهنگی وزارت بازرگانی انجام گرفته و می گیرد .

علل واگذاری واحدها قبل از تکمیل خدمات جانبی

به خاطر مراجعات مکرری که طلاب محترم داشتند معلوم شد که از لحاظ مسکن در مضیقه هستند، از سوی دیگر، هیات مدیره شهرک و مدیریت حوزه نیز اذعان داشته اند که شهرک به این صورت فعلا برای اسکان مناسب نیست . لذا به خود طلاب هم می گفتیم که بروید از وضع فعلی شهرک مطلع شوید . خود آقایان طلاب با این اوصاف پذیرفته اند و هیچگونه اصراری از طرف مدیریت شهرک برای اسکان پیش از ارائه امور خدماتی نبوده است . در هر شهرک جدید الاحداثی این گونه امور - کمبودها - طبیعی است; آن هم شهرکی که همه چیز را خودش باید تامین کند .

مدیریت داخلی شهرک

ما یک معاونت بهره برداری داریم که امور نگهداری شهرک را به عهده دارد . سازمان نگهداری شهرک برای اینکه عمر مفید خانه ها را بالا ببرد به این فکر افتاد که درصدی از نگهداری را به عهده خود ساکنان قرار دهد . لذا طی صورت جلسه ای که خانه صحیح و سالم تحویل استفاده کننده شده و مصرف آب و برق و . . . به عهده ساکنان می باشد و برای ضمانت این تعهدات در قالب عقود لازم شرعی کلیه خسارات وارده بر عهده استفاده کننده گذاشته شده است و برای تضمین این هم تعهده نموده اند که 110 درآمد ماهانه ساکنان به صندوق شهرک واریز شود و هر فردی حساب سپرده جداگانه در صندوق قرض الحسنه شهرک دارد و تا زمانی که در شهرک هم هستند حق تصرف در آن را ندارند . لذا عمل نکردن به این شرط شبهه شرعی دارد . هنگام تخلیه نیز در صورت عدم خسارت، کل مبلغ به ساکنان مسترد می شود که از جهتی برای آنها اندوخته است . اما تشخیص این درآمد به عهده کیست؟ ما به تدین و وجدان خود طلاب واگذار کرده ایم .

علل اساسی مشکلات و کمبودها

در مورد بعضی کمبودها ما مقصر نیستیم، که چند مورد را به عنوان نمونه عرض می کنم . مثلا:

1) شخص رئیس جمهور محترم در مرداد ماه امسال به آقای زنگنه وزیر محترم نیرو نوشته اند که مشکل فاضلاب شهرک مهدیه، مشکل حیاتی است، آن را حل کنید; تاکنون اقدامی نکرده اند .

2) چون شهرک جزء محدوده قانونی شهر است، تمام سازمانهای دولتی موظف به سرویس دهی و خدمات رسانی به شهرک هستند، اما انجام نمی دهند .

3) وزیر محترم کشور در بازدیدی که از شهرک داشته اند ده قول برای انجام امور شهرک داد که تنها یکی از آنها عمل شد (آن هم با پیگیری و در شرایطی خاص).

اینها مشکلاتی است که حل آن از توان ما خارج است .

قبل از تشریف فرمایی مقام معظم رهبری ما از لحاظ برق، آب، گاز و تلفن مشکل داشتیم . بعضی از این مشکلات را یک سال بود پیگیری کردیم، ولی انجام نمی دادند . اما قبل از ورود معظم له در طول هشت روز بعضی از ارگانها 50 درصد وظایف و تعهداتشان را، بعضی دیگر تمام خدماتشان را ارائه دادند، چون احتمال می دادند رهبر معظم انقلاب از شهرک دیدن کنند . به خاطر همین خدمات شبانه روزی، زمینه فراهم شد و ما توانستیم بعضی از خیابانها و کوچه ها را آسفالت کنیم .

رئیس جمهوری دستور داده است که برق شهرک را مطابق با تعرفه شهر قم محاسبه نمایند . ما برای اجرای این دستور صد مورد جلسه و پیگیری تلفنی و حضوری با رئیس جمهوری، رئیس مجلس، وزیر نیرو و تشکیلات وزارت نیرو داشته ایم اما دستور با کندی اجرا می شود و یا با موانع و مشکلات برخورد می نماید .

علی رغم اینکه سد پانزده خرداد افتتاح شده، اما هنوز مشکل آب شهرک حل نشده است . شهرک 576 متر مکعب در ثانیه آب را از وزارت نیرو خریداری کرده است . الآن یک مدیر عامل در آب تهران جا به جا شده و آب شهرک را نمی دهند . با اینکه با عنایت رئیس مجلس، وزارت نیرو این آب را به شهرک فروخته است، حتی طراحی انتقال را انجام داده ایم، لوله ها را آماده کرده ایم، اما از وزارت نیرو حتی نیامده اند محل انشعاب را تعیین کنند که اگر این مشکل را حل کنند آب شهرک هم همانند آب قم می شود .

مهمترین مواد اساسنامه مجتمع مهدیه حوزه علمیه قم

ماده یکم - نام

مجموعه مسکونی، آموزشی و تحقیقاتی شهرک مهدیه حوزه علمیه قم که اختصارا «مجتمع مهدیه » نامیده می شود .

ماده دوم - نوع مجتمع

مؤسسه ای غیرانتفاعی صددرصد متعلق به حوزه علمیه قم که با مقاصد غیرسیاسی با هدف احداث و اداره مجتمع مسکونی آموزشی، تحقیقاتی، علمی، خدماتی، رفاهی، تاسیس می گردد .

ماده پنجم - اهداف و موضوع فعالیت

هدف از فعالیت مجتمع مهدیه، تامین مسکن طلاب علوم دینی است . در جهت برآورده شدن هدف مزبور، موضوع فعالیت شهرک عبارت است از:

1) احداث و اداره مجتمع مسکونی، خدماتی، آموزشی .

2) ارائه و تامین کلیه خدمات ذیربط با مجتمع مذکور از قبیل احداث و اداره واحدهای خدماتی، رفاهی، تفریحی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، علمی، تحقیقاتی، انتشاراتی، تجاری، تولیدی، بازرگانی و سایر مواردی که در اجرای اهداف و فعالیتهای مجتمع لازم باشد .

3) احداث مراکز آزمایشگاهی برای تقویت آموزشهای تجربی .

4) انجام دادن فعالیتهای اقتصادی، اعم از عملیات بازرگانی، ایجاد و اداره واحدها و مؤسسات تولیدی، خدماتی، معدنی، پیمانکاری و مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و . . . جهت تامین منابع مالی اهداف .

5) دریافت هدایا، وجوهات خیریه و شرعی و هرگونه کمکهای بلاعوض از افراد حقیقی و حقوقی .

6) تاسیس و اداره صندوق قرض الحسنه و مؤسسه اعتباری و تعاونی .

7) به طور کلی انجام دادن هرگونه امور اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، هنری، رفاهی، درمانی و علمی و هر خدمت مفید دیگری که برای حوزه علمیه لازم باشد (با تشخیص و صلاحدید هیات امنا) و انجام دادن سایر خدمات و عملیات مورد نیاز برای اهداف مذکور در

این ماده، مستقیما و یا از طریق مؤسسات و شرکتهای تابع .

ماده ششم

اسکان طلاب در این مجتمع به طور موقت خواهد بود و صرفا آن دسته از طلاب شاغل به تحصیلی می توانند از سکونت در مجتمع استفاده کنند که از طرف مدیریت محترم حوزه علمیه قم معرفی شوند .

تبصره 1: هرگونه تغییر در مفاد ماده ششم منوط به تصویب مقام معظم ولایت فقیه است .

تبصره 2: اسکان پرسنل خدماتی و سرویس دهنده به مجتمع، از شمول ماده شش مستثناست .

ماده نهم

فعالیتهایی که مطابق قوانین کشور نیاز به اخذ مجوز از وزارتخانه، ارگان و یا سازمان دولتی و یا غیردولتی دارند، پس از کسب مجوز لازم به مرحله اجرا درخواهد آمد .

ماده دهم - سرمایه

سرمایه مجتمع در تاریخ تاسیس دو میلیارد و پانصد میلیون ریال است، که آن را هیات مؤسس تامین کرد و تماما پرداخت گردیده است و متعلق به مؤسسه است .

ماده یازدهم - تغییرات سرمایه

1) کلیه هدایا، اموال و یا وجوهی که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به مجتمع مهدیه واگذار می شود و نیز درآمدهای اقتصادی مجتمع، جزء دارایی آن محسوب، و سود ویژه مجتمع پس از تصویب تراز نامه سالیانه به حساب افزایش سرمایه مجتمع منظور می گردد .

تبصره: پرداخت وجه و یا واگذاری اموال به مجتمع مهدیه حقی را جهت واگذارنده اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای برخورداری از منافع مادی و یا حقی را جهت مشارکت آنان در اداره شهرک ایجاد نمی سازد .

2) کلیه دارائی ها و اموالی که از محل سرمایه مجتمع مهدیه و یا از محل بهره برداری از دارائی های مذکور برای مجتمع حاصل می گردد، صددرصد متعلق به شهرک و حوزه علمیه قم بوده، و به هیچ وجه قابل واگذاری قطعی به غیر - اعم از حقیقی و یا حقوقی - نخواهد بود .

تبصره: هرگونه تغییری نیست به تعلق سرمایه شهرک به حوزه علمیه قم، موکول به تصویب مقام معظم ولایت فقیه می باشد .

ماده دوازدهم

ارکان عبارتند از: 1) هیات امنا; 2) هیات مدیره .

ماده سیزدهم - انتخاب اعضای هیات امنا

هیات مؤسس در اولین جلسه خود، یازده نفر را از بین خود و یا از بین سایر اشخاص به عنوان هیات امنا انتخاب می کند . وظیفه هیات مؤسس پس از مرحله فوق پایان می پذیرد .

ماده نوزدهم

اهم وظایف هیات امنا

1) انتخاب و عزل هیات مدیره، 2) تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه، به استثنای مفاد تبصره 1 ماده ششم و مفاد بند 2 ماده یازدهم و تبصره آن و تبصره ماده سی و چهارم، 3) تصویب تاسیس شعب، دفاتر نمایندگی، شرکتها و مؤسسات تابع و انحلال آنها، 4) انتخاب و عزل بازرس .

تبصره: در موارد فوق، آرای موافق اکثریت کل اعضا لازم است .

5) بررسی و پیشنهاد انحلال مجتمع و انتخاب هیات تصفیه (با رای موافق کل اعضا)، 6) تعیین خطمشی کلی مجتمع مهدیه، 7) بررسی پیشنهادهای هیات مدیره و تصویب یا رد

آنها، 8) استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره، 9) تصویب برنامه و بودجه و ترازنامه مالی سالیانه ارائه شده از طرف هیات مدیره، 10) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها، 11) بررسی و تصویب آیین نامه، شرایط و نحوه استفاده از واحدهای مسکونی، تجاری، آموزشی و سایر آیین نامه ها و ضوابط عمومی، 12 - ثبت و ضبط مصوبات و مذاکرات هیات امنا، 13) اقدامات لازم در جمع آوری و قبول هدایا و وجوهات شرعیه و تهیه مقدمات آن، 14) هیات امنا می تواند بخشی از اختیارات خود را به صورت موقت به هیات مدیره واگذار کند .

ماده بیست و یکم

هیات مدیره حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر مدیر عامل انتخاب خواهند نمود .

تبصره: 1) مدیر عامل مسؤول اجرای مصوبات هیات مدیره است، 2) دوره مسؤولیت مدیر عامل برابر با دوره مسؤولیت هیات مدیره است، 3) مدیر عامل در حدود اختیارات تفویضی نماینده مؤسسه تلقی می گردد، 4) مدیر عامل می تواند بخشی از اختیارات خود را به دیگران (اعم از مدیران و کارکنان مؤسسه و یا افراد حقیقی و حقوقی خارج از مؤسسه) واگذار کند .

ماده بیست و چهارم

هیات مدیره، نماینده قانونی مؤسسه و دارای کلیه وظایف و اختیاراتی که از طرف هیات امنا به آنها واگذار می شود، می باشند .

اهم وظایف هیات مدیره

× اجرای مصوبات هیات امنا، × انتخاب و عزل مدیران موضوع ماده پنجم و تعیین حدود اختیارات و فعالیتهای آنها و تعیین امضا یا امضاهای مجاز مجتمع و واحدهای تابع، × تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران مؤسسات و واحدهای تابع، × پرداخت دیون و وصول مطالبات، × رسیدگی به حسابهای مؤسسه و افتتاح هر نوع حساب در بانکها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه، × تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه و ترازنامه مالی سالیانه جهت تصویب به هیات امنا، × حفظ و حراست اموال و داراییها، × تعیین وکیل با حق توکیل و عزل آن و تعیین حکم با انجام تشریفات قانونی و تعقیب مسائل قضایی و مالیاتی، × اقامه دعوا و پاسخگویی به دعاوی علیه مؤسسات، حل و فصل دعاوی از طریق سازش در صورت اقتضا، × تفویض و واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی با حق توکیل، × به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و یا معامله ای را که به منظور تامین اهداف مؤسسه و مصوبات هیات امنا باشد و از موضوع مؤسسه خارج نباشد انجام دهد و در صورت مغایرت با مصوبات هیات امنا (طبق تشخیص هیات امنا) اقدامات انجام داده شده معتبر نخواهد بود .

تبصره: مکاتبات رسمی و اداری مجتمع با امضای مدیر عامل و در غیاب او با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر مجتمع معتبر است .

ماده بیست و ششم

هیات امنا می تواند یک نفر را به عنوان بازرس از میان اعضای خود یا خارج از اعضا - اعم از حقوقی یا حقیقی - برای مدت یک سال انتخاب کند .

ماده بیست و هفتم

وظایف بازرس عبارتند از: بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی مؤسسه و تهیه گزارش برای هیات امنا، مطالعه گزارش سالیانه هیئت مدیره (اعم از مالی و غیر مالی) و ارائه آن به هیات امنا، گزارش هرگونه تخلف مسؤولان مجتمع و هیات مدیره از اساسنامه به هیات امنا .

تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند .

ماده بیست و نهم

منابع مالی مورد نیاز مجتمع، علاوه بر موارد مذکور در مواد پنجم، نهم و یازدهم و . . . و آنچه از طریق عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و منافع ناشی از مشارکت با اشخاص ثالث و نیز انجام دادن فعالیتهای اقتصادی خواهد بود .

ماده سی ام

وجوه مازاد بر هزینه های سالیانه مؤسسه و مراکز مذکور در ماده پنجم، به حساب افزایش سرمایه مؤسسه منظور می گردد .

ماده سی و چهارم

انحلال مجتمع به هر دلیل بنابه تصمیم کلیه اعضای هیات امنا، به مقام معظم ولایت فقیه پیشنهاد می گردد و یا در صورتی که نظر مستقیم معظم له به انحلال باشد، تحقق می یابد .

تبصره: در صورت انحلال، اموال مجتمع (نظر به اینکه از محل وجوه خیریه و شرعی تامین شده است) لزوما باید در مصالح حوزه علمیه و امور طلاب علوم دینی مصرف و هزینه می گردد .

پی نوشت:

1) رک: پیش شماره، ص 108 - 118 .

2) ر ک: پیش شماره، ص 24 - 26 ، مصوبه 41 ، شرایط واگذاری خانه های شهرک مهدیه و شماره اول، ص 29 - 37، آیین نامه اجرایی شهرک مهدیه .

3) اعضای اولین هیات مدیره (با خذف القاب) عبارت بودند از آقایان سید علی غیوری رئیس، میر محمد صادقی خزانه دار، حبیب الله شفیق منشی، حبیب الله عسگراولادی نایب رئیس اول، محمد علی شرعی نایب رئیس دوم، محمد مهدی صباحی دبیر هیئت مدیره و حسین راستی کاشانی، اسدالله عسگراولادی، محمد مروت، حسن آقایی، احمد بلندنظر، سید علی نقی خاموشی و احمد کاشانی وحید .

4) بخشهای مهم این اساسنامه در پایان همین مقال آورده می شود .

5) اعضای اصلی هیئت مدیره کنونی (با حذف القاب) عبارتند از آقایان:

سید علی غیوری رئیس، محسن رفیق دوست نایب رئیس، محمد مهدی صباحی مدیر عامل، اسدالله عسگراولادی و حبیب الله شفیق . اعضای علی البدل عبارتند از آقایان: حسین راستی و محمد علی شرعی .

6) برای آگاهی از چگونگی احتساب امتیازات، شرایط واگذاری و آیین نامه مربوط، رجوع کنید به پیش شماره پیام حوزه ص 24 - 26، مصوبه 41 و شماره اول ص 29 - 37 .

7) در گفتگویی که با مدیریت شهرک داشتیم ایشان تاکید کردند: در مجموعه شهرک فروشگاه، مدرسه، درمانگاه وجود دارد و خدمات شهری نیز داده می شود و بیش از این هم نمی توان از این مجموعه انتظار داشت و حل مشکلاتی که جنبه شخصی پیدا می کند در حیطه امکانات مجموعه نیست .

8) مدیریت شهرک اظهار داشت: نظارت بر رعایت شرایط اسکان در حیطه وظایف مدیریت شهرک نیست و باید توسط دیریت حوزه این نظارت اعمال شود .

9) همچنانکه در ادامه خواهد آمد آنچه انجام آن مقدور بوده است توسط مدیریت شهرک به مرحله اجرا درآمده است و راه حل اساسی برای آنکه درآینده نیز آب شرب شهرک با مشکلی مواجه نشود استفاده از آب سد 15 خرداد است که متاسفانه برغم خرید آب و ایجاد امکانات لازم، از سوی مسؤولان مربوط همکاری لازم برای واگذاری آب به عمل نیامده است .

10) مدیریت شهرک اظهار داشت: مجموعه آنچه در طول شش ماه آخر سال 73 بابت آب و فاضلاب از کلیه ساکنین دریافت کرده ایم مبلغ سیصد هزار تومان بوده است .