مجلات > خانواده و زنان > پیام زن > آذر 1375، شماره 57


دامن برش دار

پدید آورنده : فاطمه اسمی خانی ، صفحه 90

این ماه مدل دامن برش دار شانل نام دارد. مدل این دامن برای تمام سنین مناسب است. در قسمت بالای این مدل دامن برش قرار دارد و قسمت پایین به 8 ترک تقسیم می شود که مابین ترکها برشهای کلوش قرار دارد که باعث زیبایی این مدل

می شود.

برای انتخاب نوع پارچه می توانید از پارچه های مناسب با فصل که آهار کمتری دارد استفاده کنید. چون دامن از ترکها و برشهای زیاد تشکیل می شود می توانید از دو رنگ یا دو طرح پارچه استفاده کنید. و یا ترکها را از پارچه ساده و برش کلوش را از پارچه گلدار انتخاب کنید و یا همه را با یک رنگ بدوزید و از دکمه های تزئینی برای انتهای برشهای کلوش استفاده کنید و طرح را زیباتر کنید.

مقدار پارچه:

5/1 متر پارچه با عرض 20/1 متر برای برش بالا و ترکها 80 سانت پارچه با عرض 20/1 متر برای برش مابین ترکها؛ البته برای اندازه های معمولی این مقدار پارچه کافی است که در صورت تغییر، مقدار پارچه باید بیشتر باشد.

تهیه الگو:

در این مدل الگوی دامن مقداری تغییر می کند. به این صورت که اندازه قسمت جلو و پشت یکی است، کمر را کنترل کرده و آماده می سازیم (ش101).

از خط باسن بزرگ 2 سانت به طرف بالا رفته و خط جدید می کشیم. در اینجا باید ساسونها را تا خط جدید کوتاه کنیم. قسمت پایین دامن را به 4 قسمت مساوی تقسیم می کنیم. (ش102) الگو را جدا کرده ساسونها را می بندیم. توجه داشته باشید که قسمت بالا، از روی خط 2 سانت بالا رفته، جدا شود و قسمت پایین هم 4 قسمت مساوی جدا می شود.(ش103)

4 قسمت پایین دامن را هر یک جداگانه آماده کنیم به ترتیب که کناره های قسمتها را 12 سانت اضافه کرده و به بالای ترک وصل می کنیم. توجه داشته باشید قد قسمت اضافه شده با قد ترک یکی باشد. (ش104) در غیر این صورت قسمتهای اضافه شده ما بین ترکها بعد از دوخته شدن حالت آویزان پیدا می کند. بعد از کشیدن گوشه های اضافه شده آنها را از ترکها جدا کرده و در کنار یکدیگر قرار می دهیم، به صورتی که طرف بیرون برش در کنار یکدیگر قرار گیرد. ش105

برش بالای الگو را روی پارچه قرار می دهیم. قسمت جلو روی دولای بسته پارچه و قسمت پشت روی دولای باز قرار می گیرد. 4 الگوی ترک را روی دولای پارچه قرار می دهیم و برش می زنیم. تکه های اضافه شده ما بین ترکها 4 الگو می باشد که روی پارچه قرار می گیرد. الگوی برشها را به شکلی روی پارچه قرار دهید که بالا و پایین در کنار هم قرار گیرد و مقدار کمتری پارچه مصرف شود و بعد برش بزنید.

دوخت:

تکه های برش داده شده را یک به یک سردوزی کرده و بعد به یکدیگر وصل می کنیم. به این شکل که یک ترک و بعد یک برش و بعد یک ترک و همین طور تا همه تکه ها دوخته شود در آخر برش بالای دامن وصل می شود و زیپ و کمر دامن وصل می شود. امید است مورد توجه عزیزان قرار گیرد.