1. پیامدهای اشتغال زنان

  میل روزافزون به اشتغال موجب تغییرات هویتی در زنان شد...تغییرات در شیوه ی زندگی، ناشی از تغییرات حاصل در نقش زنان در اجتماع و خانواده است و لذا با توسعه ی اشتغال زنان، آثار تحولات هویتی زنان، در حوزه ی فردی و روابط خانوادگی و اجتماعی آشکار می شود.

 2. تکریم علم و عمل

  فقیه و متألّه بزرگوار حضرت آیت الله شیخ محمدتقی آملی در بخش جهاد اوسط متخلّقانه بود و در جهاد اکبر عارفانه و این برکت باعث شد که وقتی مراجع نجف خواستند اجازه اجتهاد به این بزرگوار بدهند مرحوم آقا ضیا نوشت «کَهف المجتهدین العظام» مرحوم آقای نائینی نوشت «صَفوة المجتهدین العظام» یعنی مرحوم آقا شیخ محمدتقی آملی عصاره مجتهدان است...

 3. اهمیّت اُنس با قرآن

  رسول خدا(ص):هر گاه کارها چون شب ظلمانی برایتان مشتبه و تاریک گردید به قرآن پناه ببرید؛ چون او شفیعی است که شفاعتش پذیرفته و شاهدی است که تصدیق شده است. هرکس او را رهبر خویش گرداند، وی را به بهشت رهنمون می سازد و هرکس بدان پشت پا زند، به جهنّم سوقش می دهد. قرآن روشن ترین راهنما به سوی بهترین راه‎هاست.

 4. صبر در احادیث اسلامی

  زندگی انسان در دنیا،آمیخته با مشکلات عجیبی است که اگر در مقابل آن بایستد وشکیبایی و مقاومت به خرج دهد،به یقین پیروز خواهد شد و اگر ناشکیبایی کند و دربرابر حوادث زانو زند، هیچ گاه به مقصد نخواهد رسید...دانشنامه (55025)
اوقات شرعی
امروز : 1393/6/6
    
اذان صبح
 
طلوع خورشید
 
اذان ظهر
 
غروب خورشید
 
اذان مغرب
 
اوقات به افق :