1. آیینه اسرار

  مقام معظم رهبری:دنیای پا در گِل و گرفتار امروز، به شناخت انسان هایی چون او آزاده و سر در بلندای ملکوت، بسی نیازمند است...هر که برگی چند از سرگذشت آن بزرگْ خوانده باشد، نیک می داند که در زمره کسانی چون او عرشْ سیر و خاک نشین، کم تر کسانی در دوران زندگی شناخته شده اند....

 2. پیامدهای اشتغال زنان

  میل روزافزون به اشتغال موجب تغییرات هویتی در زنان شد...تغییرات در شیوه ی زندگی، ناشی از تغییرات حاصل در نقش زنان در اجتماع و خانواده است و لذا با توسعه ی اشتغال زنان، آثار تحولات هویتی زنان، در حوزه ی فردی و روابط خانوادگی و اجتماعی آشکار می شود.

 3. حضرت زهرا، الگوی خانواده ها

  چگونه زیستن و معاشرت کردن با همسر و فرزندان و سامان بخشی به امور خانه و زندگی که در حیات طیبه حضرت زهرا وجود داشت، خانه و خانواده او را به عنوان یک «خانواده الگو» مطرح ساخته است. آن حضرت، آیین خانه داری و همسرداری را به خوبی مراعات کرده و در زندگی واقعا شریک و همراه و هم راز همسرش بود،..

 4. توصیه هایی به جوانان و نوجوانان

  این دوران حقیقتاً یک دوران طلایی است؛ دوران یاد گرفتن، آماده سازی ذهن و فکر خود برای آینده است، بخصوص که امکانات روز در کشور ما فراهم است...آن چیزی که من توصیه می کنم، این است که بچه ها از استعداد و از وقت خودشان استفاده کنند؛ خوب درس بخوانند. ما بیشترین چیزی که امروز لازم داریم، این است که بچه ها به طور جدّی درس بخوانند.دانشنامه (55039)
اوقات شرعی
امروز : 1393/7/29
    
اذان صبح
 
طلوع خورشید
 
اذان ظهر
 
غروب خورشید
 
اذان مغرب
 
اوقات به افق :