1. آسیب های مادی و معنوی اسراف

  یکی از آسیب های مهم بر فرد و جامعه اسراف و زیاده روی است که پیامدهای منفی و گاه خطرناکی، چه در بُعد اقتصادی و چه در بعد اخلاقی بر جای می گذارد. از روایات بر می آید که اسراف آب، حتی در امور عبادی همچون وضو و غسل، خواه با هدر دادن آب و خواه با زیاده روی در شست و شوی اعضا ممنوع است؛ هر چند از آب رودخانه و آب های کشاورزی باشد.

 2. تکریم سالمندان

  سالمندان ارزش و جایگاه والایی در جامعه دارند. از یک سو، نسل های بعد از آنها، زندگی خود را مدیون سالمندان هستند و از سوی دیگر، اینان بزرگان جامعه اند و همچون چراغی تابناک فرا راه دیگران و نیز گنجینه تجربه ها و درس ها برای همگان هستند.

 3. حج؛ مشق بندگی

  حج، چشمه ای است جوشان، که هر که از آن نوشید، تشنه تر شد، هر که حلاوت آن را یافت، شیفته تر گشت و هر که چهره جان در زمزم معارفش شست، پاک دل شد. حج، کتابی است که هر که با الفبای عشقش آشنا شد، دل به آن سپرد و هر که اوراقی از رموز و اسرارش را با سرانگشت تدبّر ورق زد، مشتاق به پایان بردن این صحیفه عرفان گردید.

 4. حجاب و امنیّت اجتماعی

  خواهرم! سرزمین جانت را با خورشید آگاهی روشن کن تا بر زوایای وجودت بتابد و آن چنان که هستی خود را بشناسی، آنگاه دریابی که حجاب باله های شنا به سوی سرچشمه هستی امنیّت فردی و اجتماعی کامل است و پوشش های مهیّج وزنه های سنگینی است که زن را غریق ژرفای مهیب دنیا نموده، امنیّت خود و جامعه خویش را برهم می زنددانشنامه (55039)
اوقات شرعی
امروز : 1393/7/10
    
اذان صبح
 
طلوع خورشید
 
اذان ظهر
 
غروب خورشید
 
اذان مغرب
 
اوقات به افق :