1. رجب؛ جویباری از بهشت

  اگر چه اجزاء زمان همانند یکدیگرند، خداوند متعال برخی امور یکسان را از طریق اعطای حرمت و قداست افزونتری به آنها، از ویژگی خاصی برخوردار ساخته که دیگر امور از این خصوصیت بی بهره اند.

 2. روز زمین پاک

  ای زمینیان! بشنوید صدای زمین را. صدای زمین، صدای وجدان ماست که نسل های آینده آن را از حلقوم انسان های پاک، فریاد می زنند. ای انسان ها! زمین بستر شماست. زمین پناهگاه شماست. زمین با همه نعمت های پیدا و ناپیدایش، برای شماست. در زمین پاک، پاک زیست کنید. خدا پاکیزگان را دوست دارد.

 3. حقوق زن و شوهر

  پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کسی که حقوق عائله خود را ضایع کند از رحمت خدا دور است. و نیز آن حضرت فرمود: بهترین شما کسی است که برای خانواده اش بهتر باشد، و من برای خانواده ام از تمام شما بهترم.

 4. برکت حوزه

  مرحوم آیة الله العظمی گلپایگانی، در عمر پربرکت 98 ساله خود، موفق به انجام کارهایی شدند که یقینا از عهده افراد عادی و غیر الهی خارج می باشد، و اگر عنایات الهی و توجهات خاصه ولی عصر (عج) نبود، هرگز چنین توفیقاتی نصیب نمی گشت.دانشنامه (55025)