1. پیامدهای اشتغال زنان

  میل روزافزون به اشتغال موجب تغییرات هویتی در زنان شد...تغییرات در شیوه ی زندگی، ناشی از تغییرات حاصل در نقش زنان در اجتماع و خانواده است و لذا با توسعه ی اشتغال زنان، آثار تحولات هویتی زنان، در حوزه ی فردی و روابط خانوادگی و اجتماعی آشکار می شود.

 2. سفیدپوشان بردبار

  در اسلام دانش پزشکی همسان علم دین و از شریف ترین علوم به شمار آمده است. پیامبر اکرم درباره تقسیم علوم می فرماید: «علم بر دو گونه است: علم ابدان و علم ادیان». و منظور از علم ابدان، همان علم پزشکی است با تمام شاخه هایش.

 3. اهمیّت اُنس با قرآن

  رسول خدا(ص):هر گاه کارها چون شب ظلمانی برایتان مشتبه و تاریک گردید به قرآن پناه ببرید؛ چون او شفیعی است که شفاعتش پذیرفته و شاهدی است که تصدیق شده است. هرکس او را رهبر خویش گرداند، وی را به بهشت رهنمون می سازد و هرکس بدان پشت پا زند، به جهنّم سوقش می دهد. قرآن روشن ترین راهنما به سوی بهترین راه‎هاست.

 4. ارزشها در سیره امام صادق (ع)

  روز 25 شوال سال 148 هـ. ق، روز اندوه مدینة النبی در فراق قطب دانش جهان و رئیس مذهب جعفری بود.جاسوس ها و مزدوران منصور دوانقی، مدت ها خانه امام را تحت نظر داشتند. سرانجام منصور موفق شد با به کارگیری دسیسه ای، سمی قوی را به دست یکی از خدمه هایش به امام(ع) بنوشاند.دانشنامه (55025)
اوقات شرعی
امروز : 1393/6/1
    
اذان صبح
 
طلوع خورشید
 
اذان ظهر
 
غروب خورشید
 
اذان مغرب
 
اوقات به افق :