مشخصات کتاب


نام کتاب : تعلیم و تربیت در نهج البلاغه
بازدید : 106294
تاریخ درج : 1389/2/25
پدیدآورنده : زهادت، عبدالمجید
مترجم / مصحح : -
ناشر : مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
محل نشر : قم
سال نشر : 1378
تعداد جلد : 1
صفحات : 245
قطع : وزیری
زبان : فارسی

فهرست مطالب

Skip Navigation Links.
تعلیم و تربیت در نهج البلاغه
پیشگفتار
Collapse بخش اول: تعلیم و تعلم بخش اول: تعلیم و تعلم
Collapse فصل اول: ارزش علم فصل اول: ارزش علم
Collapse 1. فضیلت علم 1. فضیلت علم
علم، میراثی گرانبها
سعادت انسان در افزودن علم است
مقام و منزلت علما نزد پیامبران
ارزش علم
Collapse علم بهتر است یا ثروت علم بهتر است یا ثروت
الف) مقدمه و زمینه کلام
ب) تقسیم بندی مردم به لحاظ علم و دانش
ج) مقایسه بین علم و ثروت
د) مقایسه بین علما و ثروتمندان
Collapse 2. ترغیب و تشویق به فراگیری دانش 2. ترغیب و تشویق به فراگیری دانش
سرعت در کسب دانش
فراگیری و فهم قرآن
هم نشینی با دانشمندان
خجالت نکشیدن در کسب دانش
گنجایش پیمانه علم
سیر نشدن از کسب دانش
Collapse 3. نکوهش جهل و نادانی 3. نکوهش جهل و نادانی
سکوت دانشمندان
عالم نمایان
تاریکی جهل و نادانی
سستی در فراگیری علوم دینی
نادان، نامتعادل است
ذلت نادانی
Collapse فصل دوم: آداب تعلیم و تعلم فصل دوم: آداب تعلیم و تعلم
Collapse 1. علم باید با عمل همراه باشد 1. علم باید با عمل همراه باشد
سرانجام شوم عالم غیر عامل
فراگیری برای به کارگیری
برترین دانش ها
دانش بی ثمر
Collapse 2. نهی از گفتار و کردار بدون علم و آگاهی 2. نهی از گفتار و کردار بدون علم و آگاهی
Collapse الف) نهی از گفتار بدون علم الف) نهی از گفتار بدون علم
سرانجام گفتار بدون علم
ب) نهی از کردار بدون علم
Collapse 3. چه دانشی سزاوار فراگیری است؟ 3. چه دانشی سزاوار فراگیری است؟
نجوم و ستاره شناسی
چرا تعلم نجوم حرام است؟
استفاده صحیح از نجوم جایز است
علم نجوم، فی نفسه مطلوب است
قرآن به کیهان شناسی دعوت می کند
چه دانشی سودمند است؟
علم مطبوع
علومی که فراگیری آن لازم نیست
Collapse 4. وظایف علما 4. وظایف علما
الف) تواضع در مقابل عظمت خدای تعالی
ب) حلم و بردباری
ج) تعلیم و آموزش
د) تحقق عدالت اجتماعی
Collapse بخش دوم: تربیتبخش دوم: تربیت
Collapse فصل اول: مفهوم تربیتفصل اول: مفهوم تربیت
1. معنای تربیت
Collapse 2. متصدی امر تربیت2. متصدی امر تربیت
Collapse الف) مسؤولیت مربیان الهی و علمای ربانی در تربیت انسان الف) مسؤولیت مربیان الهی و علمای ربانی در تربیت انسان
چه کسی می تواند مربی باشد؟
انسان های وارسته و شایسته رهبری چه کسانی هستند؟
وظیفه مهم حاکم اسلامی در «تعلیم و تربیت»
مربی الهی
از چه کسی باید راهنمایی گرفت؟
وظایف امام علیه السلام:
وقت شناسی در کسب دانش
انبیا و اولیا طبیبان الهی اند
ویژگی طبیبان الهی
بیماری هایی که طبیبان الهی علاج می کنند:
راه رهایی از سرگردانی
تلاش پیگیر در امر تربیت
Collapse ب) مسؤولیت پدر و مادر در تربیت فرزند ب) مسؤولیت پدر و مادر در تربیت فرزند
تاثیر «اسم» در شخصیت افراد: «ان یحسن اسمه»
نقش والدین در ادب کردن فرزند: یحسن ادبه
مسؤولیت پدر در تعلیم فرزند: ویعلمه القرآن
Collapse فصل دوم: نامه 31 نهج البلاغه فصل دوم: نامه 31 نهج البلاغه
Collapse 1. مشخصات نامه 31 نهج البلاغه 1. مشخصات نامه 31 نهج البلاغه
الف) مصادر نامه
ب) شروحی که بر نامه 31 نوشته شده
ج) مخاطب نامه کیست؟
Collapse 2. شرح نامه 2. شرح نامه
الف) زمینه تربیت
ب) تاثیر جلب اعتماد در تربیت
Collapse ج) استفاده از تجارب دیگران در امر تربیت: گذشته، چراغ راه آینده ج) استفاده از تجارب دیگران در امر تربیت: گذشته، چراغ راه آینده
1) فایده و اهمیت علم تاریخ و سرگذشت پیشینیان
2) بررسی اخبار گذشتگان
3) تحلیل و بررسی تاریخ و سرگذشت پیشینیان
4) پند گرفتن از سرگذشت پیشینیان
Collapse د) تاثیر توجه به مبدا - تعالی - در تربیتد) تاثیر توجه به مبدا - تعالی - در تربیت
1) شناخت خدای تعالی
2) دعا و درخواست از خدای تعالی
Collapse ه) تاثیر توجه به معاد در تربیته) تاثیر توجه به معاد در تربیت
1) یادآوری مرگ و فنای دنیا
2) آمادگی برای مرگ و مواقف بعد از آن
Collapse و) آیین زندگی و) آیین زندگی
الف) سفارشاتی درباره خودسازی و تهذیب نفس
ب) سفارش هایی درباره زندگی اجتماعی
کتابنامه

جستجو

کتابخانه > اخلاق و عرفان > تعلیم و تربیت در نهج البلاغه > کتابنامه
کتابنامه [241]

1. قرآن

2. نهج البلاغه

3. آمدی، عبدالواحد بن محمد (م 520 ق): غرر الحکم، تحقیق مصطفی درایتی، انتشارات دفترتبلیغات اسلامی 1366.

4. ابن ابی الحدید (م 656 ق): شرح نهج البلاغه، چاپ دوم، دار احیاءالکتب، بیروت 1386.

5. ابن اثیر (م 606 ق): النهایة فی غریب الحدیث، دار احیاء التراث العربی.

6 . ابن فارس، ابی الحسن احمد (م 395 ق): معجم مقاییس اللغة، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،1404.

7. احمد بن حنبل (م 241 ق): مسند احمد، دار صادر، 1389.

8 . امینی، عبدالحسین (م 1390 ق): الغدیر، چاپ چهارم، دارالکتاب العربی، 1397.

9. انصاری، شیخ مرتضی (م 1281 ق): المکاسب، مکتبة العلامة.

10. ایجی، قاضی عضد (م 756 ق): المواقف، منشورات رضی.

11. بابا طاهر، (م 410 ق): رباعیات، دنیای کتاب.

12. بحرانی، ابن میثم (م 679 ق): شرح نهج البلاغه، چاپ دوم، دفتر نشر کتاب، 1404.

13. بهشتی، احمد: تربیت از دیدگاه اسلام، دفتر نشر پیام، قم 1360.

14. بیهقی (م 458 ق): سنن کبری، دارالفکر، بیروت.

[242]

15. ترمذی (م 279 ق): سنن، تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف، چاپ دوم، دارالفکر، بیروت 1403.

16. جعفری، محمد تقی: ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، چاپ دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران 1358.

17. حافظ، شمس الدین محمد (م 792 ق): دیوان، چاپ سوم، انتشارات صفی، تهران 1365.

18. الحرانی، ابن شعبة (م 400 ق): تحف العقول، تصحیح علی اکبر غفاری، چاپ دوم، دفترانتشارات اسلامی، قم 1363.

19. حسن زاده آملی، حسن: کلمه علیا در توقیفیت اسماء، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،1371.

20. حکیمی: الحیاة، چاپ سوم، دفتر انتشارات اسلامی، قم 1360.

21. حلی، یوسف بن مطهر (م 736 ق): کشف المراد، تصحیح حسن زاده آملی، مؤسسه انتشارات اسلامی، 1407.

22. حویزی، ابن جمعه (م 1112 ق): تفسیر نورالثقلین، تصحیح سید هاشم رسولی، چاپ دوم،المطبعة العلمیه، قم 1382.

23. خطیب، عبدالزهراء: مصادر نهج البلاغه، دار الاضواء.

24. خمینی، روح الله (م 1409 ق): چهل حدیث، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1371.

25. خوئی، سید ابوالقاسم (م 1413ق): معجم رجال الحدیث، چاپ چهارم، مرکز نشر آثار شیعه،قم 1410.

26. خویی، سید هاشم (م 1342 ق): منهاج البراعة، بنیاد فرهنگی امام مهدی، 1406.

27. دستغیب، سید عبد الحسین (م 1402 ق): قلب سلیم، دارالکتب الاسلامیه، تهران 1351.

28. - : گناهان کبیره، چاپ ششم، حاج محمد ضرابی، تهران 1353.

29. دشتی، محمد؛ محمدی، کاظم: المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة، چاپ دوم، نشر امام علی، 1369.

30. دهخدا، علی اکبر (م 1334ش./ 1375 ق): لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1337.

31. راغب (م 565 ق): معجم مفردات الفاظ القرآن، تحقیق ندیم مرعشی، المکتبة المرتضویه.

[243]

32. زمخشری، جارالله (م 528 ق): الکشاف، نشر ادب الحوزه.

33. سبحانی، جعفر: بحوث فی الملل و النحل، چاپ دوم، مؤسسه امام صادق، قم 1410.

34. - : مفاهیم القرآن، مؤسسه امام صادق.

35. سعدی، مصلح الدین (م 691 ق): گلستان، انتشارات جاوید.

36. سنایی، ابوالمجد (م 525 ق): دیوان، انتشارات ابن سینا.

37. شهید ثانی، زین الدین بن علی (م 965 ق): منیة المرید، دفتر انتشارات اسلامی، 1363.

38. شیخ بهایی، بهاء الدین محمد عاملی (م 1030 ق): کلیات اشعار و آثار شیخ بهایی، نشرچکامه، تهران 1361.

39. شیخ حر عاملی، محمد بن الحسین (م 1104 ق): وسائل الشیعة، تحقیق عبدالرحیم ربانی،چاپ پنجم، دار احیاء التراث العربی، 1403.

40. صافی، لطف الله: الهیات در نهج البلاغه، بنیاد نهج البلاغه، تهران 1361.

41. - : راه اصلاح، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامی، 1375.

42. - : سفرنامه حج، چاپ سوم، دفتر انتشارات اسلامی، 1375.

43. - : شرح حدیث عرض دین، انتشارات حضرت معصومه، 1376.

44. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم: الشواهد الربوبیة، تصحیح جلال الدین آشتیانی، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، 1360.

45. صدوق، ابن بابویه (م 381 ق): التوحید، تصحیح سید هاشم حسینی تهرانی، دفتر انتشارات اسلامی.

46. - : خصال، تصحیح علی اکبر غفاری، دفتر انتشارات اسلامی، 1362.

47. - : من لا یحضره الفقیه، تحقیق سید حسن خرسان، چاپ ششم، دار الاضواء، بیروت 1405.

48. طباطبایی، سید محمد حسین (م 1402 ق): اصول فلسفه و روش رئالیسم، پاورقی شهیدمطهری، دفتر انشارات اسلامی، قم.

49. - : المیزان، چاپ دوم آخوندی، 1397.

[244]

50. - : نهایة الحکمة، دفتر انتشارات اسلامی، 1362.

51. طبرسی، احمد بن علی (م 588 ق): الاحتجاج، مطبعة النعمان، نجف الاشرف 1386.

52. طبرسی، حسن بن امین الدین: مکارم الاخلاق، مؤسسه دارالطباعة.

53. طبرسی، فضل بن حسن (م 548 ق): مجمع البیان، تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی،مکتبة العلمیة الاسلامیه.

54. طریحی، فخرالدین (م 1085 ق): مجمع البحرین، تصحیح سید احمد حسینی، چاپ دوم، المکتبة المرتضویة، تهران 1362.

55. طوسی، محمد بن حسن (م 460 ق): امالی، مطبعة النعمان، نجف اشرف 1313.

56. - : تهذیب الاحکام، تصحیح سید حسن خرسان، چاپ دوم، دارالاضواء، بیروت 1406.

57. طوسی، نصیر الدین (م 672 ق): فصول، دانشگاه تهران.

58. فیض الاسلام، سید علی نقی: ترجمه و شرح نهج البلاغه، چاپخانه آفتاب، تهران.

59. فیض کاشانی، محسن (م 1091 ق): المحجة البیضاء، تصحیح علی اکبر غفاری، چاپ دوم،دفتر انتشارات اسلامی.

60 . - : الوافی، مکتبة الامام امیرالمؤمنین العامة، اصفهان 1406.

61 . فیومی (م 770 ق): مصباح المنیر، دار الهجرة 1405.

62 . قریشی، سید علی اکبر: قاموس قرآن، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلامیة، تهران 1364.

63 . قمی، شیخ عباس (م 1357 ق): مفاتیح الجنان، انتشارات پیروز.

64 . کریمی، علی: به سوی مدینه فاضله، انتشارات راسخون، قم 1376.

65 . کلینی، محمد بن یعقوب (م 328 ق): الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، دارالاضواء، بیروت 1405.

66 . مایر، فردریک : تاریخ فلسفه تربیتی، ترجمه علی اصغر فیاض، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،تهران 1350.

67 . مجلسی، محمد باقر (م 1110 ق): بحارالانوار، چاپ دوم، مؤسسة الوفاء، بیروت 1403.

[245]

68 . - : مرآة العقول، تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی، چاپ دوم، دارالکتب الاسلامیة،1363.

69 . محمد فؤاد عبد الباقی (م 1346 ق): المعجم المفهرس لالفاظ القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

70. مسلم (م 261 ق): الصحیح، دارالفکر، بیروت.

71. مظفر، محمد رضا (م 1384 ق): المنطق، دارالتعارف للمطبوعات، 1402.

72. مفید، محمد بن نعمان (م 413 ق): اوائل المقالات، کنگره هزاره مفید، قم 1413.

73. مولوی، جلال الدین (م 672 ق): مثنوی، تصحیح محمد رمضانی، چاپخانه خاور.

74. نراقی، احمد (م 1245 ق): معراج السعادة، انتشارات جاویدان.

75. نراقی، محمدمهدی (م 1209 ق): جامع السعادات، چاپ ششم، مؤسسة الاعلمی بیروت 1408.

76. نواب: ترجمه و شرح نهج البلاغه.

77. نوری، حسین (م 1320 ق): مستدرک الوسائل، تحقیق و چاپ مؤسسه آل البیت، 1408.

78. یسوعی، لویس معلوف (م 1324): المنجد، انتشارات اسماعیلیان، 1362.