مشخصات کتاب


نام کتاب : مجموعه آثار شهید مطهری جلد 19
بازدید : 437997
تاریخ درج : 1389/2/24
پدیدآورنده : -
مترجم / مصحح : -
ناشر : انتشارات صدرا
محل نشر : تهران
سال نشر : 1378
تعداد جلد : 27
صفحات : 692
قطع : وزیری
زبان : فارسی

جلد اول از بخش فقه و حقوق شامل: 1- نظام حقوق زن در اسلام 2- مسئله حجاب 3- پاسخهای استاد 4- اخلاق جنسی

فهرست مطالب

Skip Navigation Links.
مجموعه آثار شهید مطهری جلد 19
Collapse بخش اول: نظام حقوق زن در اسلامبخش اول: نظام حقوق زن در اسلام
مقدمه
Collapse پیشگفتارپیشگفتار
مشکل جهانی روابط خانوادگی
مستقل باشیم یا از غرب تقلید کنیم؟
جبر تاریخ
ما و قانون اساسی
عواطف مذهبی جامعه ایرانی
Collapse بخش اول: خواستگاری و نامزدیبخش اول: خواستگاری و نامزدی
آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است؟
غریزه مرد طلب و نیاز است و غریزه زن جلوه و ناز
مرد خریدار وصال زن است نه رقبه او
رسم خواستگاری یک تدبیر ظریفانه و عاقلانه برای حفظ حیثیت و احترام زن ا ست
اشتباه نویسنده «چهل ماده در قانون مدنی»
Collapse بخش دومبخش دوم
Collapse ازدواج موقتازدواج موقت
زندگی امروز و ازدواج موقت
جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی
کدامیک؟ رهبانیت موقت یا کمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟
ازدواج آزمایشی
راسل و نظریه ازدواج موقت
نکاح منقطع و تعدد زوجات
سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
انتقادات
Collapse ازدواج موقت و مساله حرمسراازدواج موقت و مساله حرمسرا
علل اجتماعی حرمسراسازی
آیا تشریع ازدواج موقت برای تامین هوسرانی است؟
حرمسرا در دنیای امروز
منع خلیفه از ازدواج موقت
حدیثی از علی علیه السلام
Collapse بخش سوم: زن و استقلال اجتماعیبخش سوم: زن و استقلال اجتماعی
استقلال در انتخاب سرنوشت
شوهر دادن قبل از تولد
معاوضه دختران یا خواهران
پیغمبر اکرم دخترش زهرا را در انتخاب شوهر آزاد می گذارد
نهضت اسلامی زن، سفید بود
مساله اجازه پدر
مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت
Collapse بخش چهارم: اسلام و تجدد زندگیبخش چهارم: اسلام و تجدد زندگی
Collapse اسلام وتجدد زندگی (1)اسلام وتجدد زندگی (1)
اسلام و مقتضیات زمان
خصلت انطباق اسلام با زمان از نظر خارجیان
اشکالات
خود زمان با چه چیز منطبق شود؟
انطباق یا نسخ؟
Collapse اسلام و تجدد زندگی (2)اسلام و تجدد زندگی (2)
جامدها و جاهلها
تمثیل قرآن
Collapse اسلام و تجدد زندگی (3)اسلام و تجدد زندگی (3)
راز و رمز تحرک و انعطاف در قوانین اسلامی
توجه به روح و معنی و بی تفاوتی نسبت به قالب و شکل
قانون ثابت برای احتیاج ثابت و قانون متغیر برای احتیاج متغیر
مساله تغییر خط
طفیلی گری حرام است نه کلاه لگنی
مساله اهم و مهم
قوانینی که حق «وتو» دارند
اختیارات حاکم
اصل اجتهاد
Collapse بخش پنجمبخش پنجم
Collapse مقام انسانی زن از نظر قرآنمقام انسانی زن از نظر قرآن
فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگی
تساوی یا تشابه؟
مقام زن در جهان بینی اسلامی
Collapse تشابه نه و تساوی آریتشابه نه و تساوی آری
اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون
فلسفه را با کوپن نمی توان اثبات کرد
نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا
Collapse حیثیت و حقوق انسانیحیثیت و حقوق انسانی
نکات مهم مقدمه اعلامیه حقوق بشر
مقام و احترام انسان
تنزل و سقوط انسان در فلسفه های غربی
غرب در باره انسان دچار تناقض شده است
غرب، هم خود را فراموش کرده و هم خدای خود را
Collapse بخش ششم: مبانی طبیعی حقوق خانوادگی بخش ششم: مبانی طبیعی حقوق خانوادگی
Collapse مبانی طبیعی حقوق خانوادگی (1) مبانی طبیعی حقوق خانوادگی (1)
رابطه حقوق طبیعی و هدفداری طبیعت
حقوق اجتماعی
حقوق خانوادگی
Collapse مبانی طبیعی حقوق خانوادگی (2)مبانی طبیعی حقوق خانوادگی (2)
آیا زندگی خانوادگی طبیعی است یا قراردادی؟
فرضیه چهار دوره
زن در طبیعت
Collapse بخش هفتم: تفاوتهای زن و مرد بخش هفتم: تفاوتهای زن و مرد
Collapse تفاوتهای زن و مرد (1) تفاوتهای زن و مرد (1)
تناسب است یا نقص و کمال؟
نظریه افلاطون
افلاطون و ارسطو، رو در روی یکدیگر
نظر دنیای امروز
Collapse دوگونگی ها دوگونگی ها
از لحاظ جسمی
از لحاظ روانی
از نظر احساسات[نسبت]به یکدیگر
Collapse تفاوتهای زن و مرد(2)تفاوتهای زن و مرد(2)
شاهکار خلقت
پیوندی بالاتر از شهوت
دو گونگی احساسات مرد و زن نسبت به هم
نظریه یک خانم روانشناس
نهضت عجولانه
نظریه ویل دورانت
Collapse بخش هشتم: مهر و نفقه بخش هشتم: مهر و نفقه
Collapse مهرو نفقه (1)مهرو نفقه (1)
تاریخچه مهر
مهر در نظام حقوقی اسلام
نگاهی به تاریخ
فلسفه حقیقی مهر
مهر در قرآن
دو گونگی احساسات در حیوانات
هدیه و کادو در روابط نامشروع
معاشقه فرنگی از ازدواجش طبیعی تر است
Collapse مهر و نفقه (2) مهر و نفقه (2)
رسوم جاهلیت که در اسلام منسوخ شد
سیستم مهری اسلام خاص خودش است
آیین فطرت
انتقادها
Collapse مهر و نفقه (3)مهر و نفقه (3)
محجوریت زن فرنگی تا نیمه دوم قرن نوزدهم
چرا اروپا ناگهان استقلال مالی داد؟
قرآن و استقلال اقتصادی زن
یک مقایسه
انتقاد و پاسخ
سه نوع نفقه
Collapse آیا زن امروز مهر و نفقه نمی خواهد؟آیا زن امروز مهر و نفقه نمی خواهد؟
رعایت جانب زن در مسائل مالی
فلسفه تبلیغ علیه نفقه
دولت به جای شوهر
آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به زن توهین کرده است؟
Collapse بخش نهم: مساله ارثبخش نهم: مساله ارث
علل محرومیت زن از ارث
ارث پسر خوانده
ارث هم پیمان
زن، جزء سهم الارث
ارث زن در ایران ساسانی
ایراد غرب پرستان
ایراد زنادقه صدر اسلام بر مساله ارث
Collapse بخش دهم:حق طلاق بخش دهم:حق طلاق
Collapse حق طلاق (1)حق طلاق (1)
افزایش طلاق در زندگی جدید
طلاق در ایران
محیط طلاق زای آمریکا
فرضیه ها
Collapse حق طلاق (2)حق طلاق (2)
طلاقهای ناجوانمردانه
شایعه بی اساس
چرا اسلام طلاق را تحریم نکرد؟
Collapse حق طلاق (3)حق طلاق (3)
قوانین فطرت در مورد ازدواج و طلاق
مقام طبیعی مرد در حیات خانوادگی
نظر یک بانوی روانشناس
بنیانی که بر اساس عواطف بنا شده است
آنچه بنیان خانوادگی را استوار می سازد بیش از تساوی است
تساوی در فساد
Collapse حق طلاق (4) حق طلاق (4)
طبیعت صلح خانوادگی با سایر صلحها جداست
اسلام از هر عامل انصراف از طلاق استقبال می کند
سوابق خدمت زن در خانواده
Collapse حق طلاق (5)حق طلاق (5)
حق طلاق ناشی از نقش خاص مرد در مساله عشق است نه از مالکیت او
طلاق از آن جهت رهایی است که ماهیت طبیعی ازدواج تصاحب است
جریمه طلاق
حق طلاق برای زن به صورت حق تفویضی
Collapse طلاق قضاییطلاق قضایی
آیا بعضی ازدواجها سرطان است و زن باید بسوزد و بسازد؟
بن بست ها
بن بست طلاق
نظر آیت الله حلی
شواهد و دلایل دیگر
نظر شیخ الطائفه
Collapse بخش یازدهمبخش یازدهم
Collapse تعدد زوجاتتعدد زوجات
کمونیسم جنسی
نظریه افلاطون
چند شوهری
اشکال چند شوهری
تعدد زوجات
اسلام و تعدد زوجات
تعدد زوجات در ایران
Collapse علل تاریخی تعدد زوجات (1)علل تاریخی تعدد زوجات (1)
علت شکست چند همسری
شکست اشتراکیت جنسی
Collapse علل تاریخی تعدد زوجات (2)علل تاریخی تعدد زوجات (2)
عوامل جغرافیایی
وضع چند همسری در مغرب زمین
عادت ماهانه
محدود بودن دوره فرزند زایی زن
عوامل اقتصادی
عامل عدد و عشیره
فزونی عدد زنان بر مردان
بررسی علل و عوامل
Collapse حق زن در چند همسریحق زن در چند همسری
علل فزونی عدد زنان آماده به ازدواج از مردان
مقاومت بیشتر زن در برابر بیماریها
حق زن در چند همسری
نظریه راسل
از هر ده انگلیسی. . .
تعدد زوجات، ممنوع و همجنس بازی رواست!
Collapse آیا طبیعت مرد چند همسری است؟آیا طبیعت مرد چند همسری است؟
چند همسری، عامل نجات تک همسری
چهره واقعی بحث
نیرنگ مرد قرن بیستم
بحران ناشی از محرومیت زنان بی شوهر
عکس العمل های مختلف در زمینه پدیده فزونی زن
Collapse اشکالات و معایب چند همسریاشکالات و معایب چند همسری
بررسی صحیح
از نظر روحی
از نظر تربیتی
از نظر اخلاقی
از نظر حقوقی
از نظر فلسفی
Collapse نقش اسلام در چند همسرینقش اسلام در چند همسری
محدودیت
عدالت
مساله بیم از عدم عدالت
حرمسراها
شرایط و امکانات دیگر
مرد امروز و تعدد زوجات
Collapse مساله حجابمساله حجاب
نقش بانوان در تاریخ معاصر ایران
مقدمه انجمن اسلامی پزشکان بر چاپ اول
مقدمه انجمن اسلامی پزشکان بر چاپ دوم
مقدمه مؤلف
مقدمه
بخش اول: تاریخچه حجاب
Collapse بخش دوم: علل پیدا شدن حجاببخش دوم: علل پیدا شدن حجاب
Collapse ریاضت و رهبانیتریاضت و رهبانیت
بررسی
Collapse عدم امنیتعدم امنیت
بررسی
Collapse استثمار زناستثمار زن
بررسی
Collapse حسادتحسادت
بررسی
عادت زنانگی
بالا بردن ارزش
Collapse بخش سوم:فلسفه پوشش در اسلامبخش سوم:فلسفه پوشش در اسلام
واژه «حجاب»
Collapse سیمای حقیقی مساله حجابسیمای حقیقی مساله حجاب
1. آرامش روانی
2. استحکام پیوند خانوادگی
3. استواری اجتماع
4. ارزش و احترام زن
Collapse بخش چهارم:ایرادها و اشکالها بخش چهارم:ایرادها و اشکالها
حجاب و منطق
حجاب و اصل آزادی
رکود فعالیتها
افزایش التهابها
Collapse بخش پنجم: حجاب اسلامیبخش پنجم: حجاب اسلامی
Collapse استیذاناستیذان
عین و بصر
غض و غمض
ستر عورت
زینت
استثنای اول:
کیفیت پوشش
Collapse استثنای دوم:استثنای دوم:
الف. زنان (نسائهن)
ب. بردگان و مملوکان ( او ما ملکت ایمانهن )
ج. طفیلیانی که نیازی به زن ندارند ( التابعین غیر اولی الاربة )
آیات دیگر
همسران پیغمبر
حریم عفاف
Collapse حدود پوششحدود پوشش
بررسی
چهره و دو دست (وجه و کفین)
ادله موافق
Collapse ادله مخالفادله مخالف
1. سیره مسلمین
2. ملاک
3. روایت
4. خواستگاری
5. آیه «جلباب»
Collapse شرکت زن در مجامعشرکت زن در مجامع
توصیه های اخلاقی
نه حبس و نه اختلاط
Collapse فتواهافتواها
حس احتیاط
Collapse کتمان یا اظهار؟کتمان یا اظهار؟
دو مساله دیگر
Collapse پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مساله حجابپاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مساله حجاب
صفحه 382
صفحه 383
صفحه 385
صفحه 386
صفحه 387
صفحه 389
صفحه 400
صفحه 401
صفحه 405
صفحه 405 (2)
صفحه 408
صفحه 414
صفحه 418
صفحه 421
صفحه 422
صفحه 430
صفحه 431
صفحه 431 (2)
صفحه 435
صفحه 440
صفحه 447
صفحه 448
صفحه 457
صفحه 471
صفحه 474
صفحه 475
صفحه 476
صفحه 476 (2)
صفحه 483
صفحه 484
صفحه 488
صفحه 489
صفحه 490
صفحه 494
صفحه 505
صفحه 507
صفحه 508
صفحه 509
صفحه 510
صفحه 512
صفحه 513
صفحه 516
صفحه 517
صفحه 523
صفحه 524
صفحه 525
صفحه 527
صفحه 531
صفحه 532
صفحه 537
صفحه 540
صفحه 545
صفحه 547
صفحه 558
صفحه 564
خاتمه
Collapse اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرباخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب
علاقه جنسی یا گناه ذاتی در جهان قدیم
اخلاق جنسی
تحلیل و انتقاد از اخلاق نوین جنسی
Collapse ارزیابی اصول سیستم نوین جنسی (1)ارزیابی اصول سیستم نوین جنسی (1)
اصل آزادی
Collapse ارزیابی اصول سیستم نوین جنسی (2)ارزیابی اصول سیستم نوین جنسی (2)
آیا اخلاق اسلامی با رشد طبیعی استعدادها مباین است؟
کشتن نفس یعنی چه؟
آشفتگی غرایز و میلها
Collapse انضباط جنسی، غریزه عشقانضباط جنسی، غریزه عشق
دموکراسی در اخلاق
رشد شخصیت از نظر غریزه جنسی
عشق و عفت

جستجو

کتابخانه > زن و خانواده > مجموعه آثار شهید مطهری جلد 19 > بخش اول: نظام حقوق زن در اسلام > بخش سوم: زن و استقلال اجتماعی > مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت
مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت

فلسفه اینکه دوشیزگان لازم است - یا لااقل خوب است - بدون موافقت پدران بامردی ازدواج نکنند، ناشی از این نیست که دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشداجتماعی کمتر از مرد به حساب آمده است. اگر به این جهت بود، چه فرقی است میان بیوه و دوشیزه که بیوه شانزده ساله نیازی به موافقت پدر ندارد و دوشیزه هجده ساله طبق این قول نیاز دارد. بعلاوه، اگر دختر از نظر اسلام در اداره کار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ رشید استقلال اقتصادی داده است و معاملات چند صد میلیونی او را صحیح و مستغنی از موافقت پدر یا برادر یا شوهر می داند؟ این مطلب فلسفه دیگری دارد که گذشته از جنبه ادله فقهی، از این فلسفه نمی توان چشم پوشید و به نویسندگان قانون مدنی باید آفرین گفت.

این مطلب به قصور و عدم رشد عقلی و فکری زن مربوط نیست، به گوشه ای ازروانشناسی زن و مرد مربوط است، مربوط است به حس شکارچی گری مرد از یک طرف و به خوش باوری زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر.

مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت. آنچه مرد را می لغزاند و از پا درمی آوردشهوت است، و زن به اعتراف روانشناسان صبر و استقامتش در مقابل شهوت از مردبیشتر است. اما آن چیزی که زن را از پا در می آورد و اسیر می کند این است که نغمه محبت و صفا و وفا و عشق از دهان مردی بشنود. خوش باوری زن در همین جاست. زن مادامی که دوشیزه است و هنوز صابون مردان به جامه اش نخورده است، زمزمه های محبت مردان را به سهولت باور می کند.

نمی دانم نظریات پروفسور ریک روانشناس امریکایی را تحت عنوان «دنیا برای مرد و زن یک جور نیست» در شماره 90 مجله زن روز خواندید یا نخواندید. اومی گوید:

«بهترین جمله ای که یک مرد می تواند به زنی بگوید، اصطلاح «عزیزم تو را دوست دارم» است.»

[93]

هم او می گوید:

«خوشبختی برای یک زن یعنی به دست آوردن قلب یک مرد و نگهداری او برای تمام عمر.»

رسول اکرم، آن روانشناس خدایی، این حقیقت را چهارده قرن پیش به وضوح بیان کرده است. می فرماید:

«سخن مرد به زن: «تو را دوست دارم» هرگز از دل زن بیرون نمی رود.»

مردان شکارچی از این احساس زن همواره استفاده می کنند. دام «عزیزم از عشق تومی میرم» برای شکار دخترانی که درباره مردان تجربه ای ندارند بهترین دامهاست.

در این روزها داستان زنی به نام افسر که می خواست خودکشی کند و مردی به نام جواد که او را اغفال کرده بود، سر زبانها بود و کارشان به دادسرا کشید. آن مرد برای اغفال افسر از فرمول فوق استفاده می کند و افسر طبق نقل مجله زن روز چنین می گوید:

«اگر چه با او حرف نمی زدم اما دلم می خواست هر روز و هر ساعت او را ببینم. عاشقش نشده بودم اما به عشقی که ابراز می داشت نیاز روحی داشتم. همه زنهاهمین طورند؛ قبل از آن که عشق را دوست داشته باشند عاشق را دوست دارند وهمیشه برای دختران و زنان پس از پیدا شدن عاشق، عشق به وجود می آید. من نیزاز این قاعده مستثنی نبودم.»

تازه این یک زن بیوه و تجربه دیده است. وای به حال دختران ناآزموده!

اینجاست که لازم است دختر مرد ناآزموده، با پدرش - که از احساسات مردان بهترآگاه است و پدران جز در شرایط استثنایی برای دختران خیر و سعادت می خواهندمشورت کند و لزوما موافقت او را جلب کند.

در اینجا قانون به هیچ وجه زن را تحقیر نکرده است، بلکه دست حمایت خود را

[94]

روی شانه او گذاشته است. اگر پسران ادعا کنند که چرا قانون ما را ملزم به جلب موافقت پدران یا مادران نکرده است، آنقدر دور از منطق نیست که کسی به نام دختران به لزوم جلب موافقت پدران اعتراض کند.

من تعجب می کنم از کسانی که هر روز با داستانهایی از قبیل داستان بیوک و زهره وعادل و نسرین مواجه هستند و می بینند و می شنوند و باز هم دختران را به تمرد وبی اعتنایی سبت به اولیایشان توصیه می کنند.

این کارها از نظر من نوعی تبانی است میان افرادی که مدعی دلسوزی نسبت به زن هستند و میان صیادان و شکارچیان زن در عصر امروز؛ اینها برای آنها طعمه درست می کنند، تیرآوری می نمایند و شکارها را به سوی آنها رم می دهند.

نویسنده «چهل پیشنهاد» در شماره 88 مجله زن روز می گوید:

«ماده 1043 مخالف و ناقض همه مواد قانونی مربوط به بلوغ و رشد است، و نیزمخالف اصل آزادی انسانها و منشور ملل متحد است. . .»

مثل اینکه نویسنده چنین تصور کرده است که مفاد ماده مزبور این است که پدران حق دارند از پیش خود دختران را به هر کس که بخواهند شوهر دهند یا حق دارندبی جهت مانع ازدواج دختران خود بشوند.

اگر اختیار ازدواج به دست خود دختران باشد و موافقت پدر را شرط صحت ازدواج بدانیم، آنهم به شرط اینکه پدر سوء نیت یا کج سلیقگی خاصی که مانع ازدواج دختربشود نداشته باشد، چه عیبی دارد و چه منافاتی با اصل آزادی انسانها دارد؟ این یک احتیاط و مراقبتی است که قانون برای حفظ زن تجربه نکرده است و ناشی ازنوعی سوء ظن به طبیعت مرد است.

نویسنده مزبور می گوید:

«قانونگذار ما دختر را در سن سیزده سالگی، پیش از آن که رشد فکری پیدا کند واصولا معنی ازدواج و همسر بودن و همسر داشتن را به درستی درک کند، صالح برای ازدواج می داند و اجازه می دهد یک چنین موجودی که هنوز برای خرید و

[95]

فروش چند کیلو سبزی صلاحیت ندارد، ازدواج کند و برای خودش شریک زندگی مادام العمر انتخاب نماید اما به دختری که بیست و پنج یا چهل سال دارد ودرس خوانده و دانشگاه دیده است و به مقام عالی از دانش رسیده است اجازه نمی دهد بدون اجازه و تصویب پدر یا جد پدری عوام و بی سواد خود ازدواج کند. . .»

اولا از کجای قانون استفاده می شود که دختر سیزده ساله می تواند بدون اجازه پدرازدواج کند و دختر بیست و پنج یا چهل ساله دانشگاه دیده نمی تواند؟ ثانیا شرطیت اجازه پدر در حدودی است که از عاطفه پدری و درک احساسات مرد نسبت به زنان سرچشمه می گیرد و اگر شکل مانع تراشی به خود بگیرد اعتبار ندارد.

ثالثا گمان نمی کنم یک نفر قاضی تا کنون پیدا شده باشد و مدعی شده باشد که از نظرقانون مدنی رشد عقلی و فکری در ازدواج شرط نیست و یک دختر سیزده ساله که به قول نویسنده معنی ازدواج و انتخاب همسر را نمی فهمد، می تواند ازدواج کند. قانون مدنی در ماده 211 چنین می گوید: «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند» . هر چند در این جمله کلمه «متعاملین» به کار رفته و باب نکاح باب معامله نیست اما چون دنباله یک عنوان کلی است (عقود، معاملات و الزامات) که از ماده 181 آغاز می شود، کارشناسان قانون مدنی ماده 211 را به عنوان «اهلیت عام» تلقی کرده اند که در همه عقود لازم است.

در تمام قباله های قدیم، نام مرد را پس از «البالغ العاقل الرشید» و نام زن را پس از «البالغة العاقلة الرشیدة» ذکر می کردند. چگونه ممکن است نویسندگان قانون مدنی ازاین نکته غافل مانده باشند؟ !

نویسندگان قانون مدنی باور نمی کرده اند که کار انحطاط فکری به اینجا بکشد که باآنکه اهلیت عام را ذکر کرده اند، لازم باشد که مجددا ماده ای در باب نکاح به بلوغ وعقل و رشد اختصاص دهند.

یکی از شارحین قانون مدنی (آقای دکتر سید علی شایگان) ماده 1064 را که می گوید: «عاقد باید بالغ و عاقل و قاصد باشد» به خیال اینکه مربوط به زوجین است و اهلیت آنها را برای نکاح بیان می کند و شرط رشد را ذکر نکرده است، با ماده 211 که اهلیت عام را ذکر کرده است منافی دانسته و سپس در مقام توجیه برآمده است، در

[96]

صورتی که ماده 1064 مربوط به عاقد است و لازم نیست عاقد رشید باشد.

آنچه در این مورد قابل اعتراض است عمل مردم ایرانی است، نه قانون مدنی و نه قانون اسلام. در میان مردم ما غالب پدران هنوز مانند دوران جاهلیت، خود رااختیاردار مطلق می دانند و اظهار نظر دختر را در امر انتخاب همسر و شریک زندگی وپدر فرزندان آینده اش بی حیایی و خارج از نزاکت می دانند و به رشد فکری دختر - که لزوم آن از مسلمات اسلام است - توجهی نمی کنند. چه بسیار است عقدهایی که قبل ازرشد دختران صورت می گیرد و شرعا باطل و بلااثر است.

عاقدها از رشد دختر تحقیق و جستجو نمی کنند، بلوغ دختر را کافی می دانند، درصورتی که می دانیم چه داستانها از علمای بزرگ در زمینه آزمایش رشد عقلی وفکری دختران در دست است. بعضی از علما رشد دینی دختر را شرط می دانسته اند؛ تنها به عقد بستن دختری تن می دادند که در اصول دین بتواند استدلال کند، و متاسفانه غالب اولیاء اطفال و عاقدها این مراعاتها را نمی کنند.

اما مثل اینکه بنا نیست عمل این مردم انتقاد شود؛ باید همه کاسه ها و کوزه ها را سرقانون مدنی شکست و افکار مردم را متوجه معایب قانون مدنی - که زاییده قوانین اسلامی است - کرد.

ایرادی که به نظر من بر قانون مدنی وارد است مربوط به ماده 1042 است. این ماده می گوید:

«بعد از رسیدن به سن پانزده سال تمام نیز اناث نمی توانند مادام که به سن هجده سال تمام نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند.»

طبق این ماده، دختر میان پانزده و هجده (هر چند بیوه باشد) بدون اجازه ولی نمی تواند شوهر کند، در صورتی که نه از نظر فقه شیعه و نه از نظر اعتبار عقلی اگر زنی واجد شرایط بلوغ و رشد باشد و یک بار هم شوهر کرده است لزومی ندارد که موافقت پدر را جلب کند.