مشخصات کتاب


نام کتاب : مجموعه آثار شهید مطهری جلد 18
بازدید : 233526
تاریخ درج : 1389/2/17
پدیدآورنده : مطهری، مرتضی
مترجم / مصحح : -
ناشر : انتشارات صدرا
محل نشر : تهران
سال نشر : 1378
تعداد جلد : 27
صفحات : 514
قطع : وزیری
زبان : فارسی

جلد سوم از بخش سیره معصومین علیهم السلام: امام صادق علیه السلام و مساله خلافت، موجبات شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، مساله ولایتعهدی امام رضا علیه السلام، عدل کلی، مهدی موعود، داستان راستان جلد 1 و جلد 2

فهرست مطالب

Skip Navigation Links.
مجموعه آثار شهید مطهری جلد 18
Collapse بخش اول: سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلامبخش اول: سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام
مقایسه روش امام حسین علیه السلام با سایر ائمه علیهم السلام (تقیه)
Collapse سخنی پیرامون امام زین العابدین علیه السلامسخنی پیرامون امام زین العابدین علیه السلام
عبادت امام
پیک محبت
خدمت در قافله حج
دعا و گریه امام
Collapse امام صادق علیه السلامامام صادق علیه السلام
فرصت طلایی
Collapse سیرت و روش امامسیرت و روش امام
فایده سیره های گوناگون معصومین
تعارض ظاهری سیره ها و ضرورت حل آنها
درس و تعلیم نه تعارض
فلسفه زهد
اصول ثابت و اصول متغیر
قیام یا سکوت؟
اوضاع سیاسی در عهد امام صادق علیه السلام
علت امتناع امام
اوضاع اجتماعی عهد امام
Collapse امام صادق علیه السلام و مساله خلافتامام صادق علیه السلام و مساله خلافت
استفاده بنی العباس از نارضایی مردم
نامه ابو سلمه به امام صادق و عبد الله محض
عکس العمل امام و عبد الله محض
بررسی
اجتماع محرمانه سران بنی هاشم
بیعت با «محمد نفس زکیه»
ویژگیهای زمان امام صادق علیه السلام
Collapse امام صادق علیه السلام و مساله خلافت امام صادق علیه السلام و مساله خلافت
مقایسه زمان امام حسین علیه السلام و زمان امام صادق علیه السلام
جنگ عقاید
برخورد امام صادق با جریانهای فکری مختلف
سخن مالک بن انس درباره امام صادق
نظر احمد امین
اعتراف جاحظ
نظر میر علی هندی
سخن احمد زکی صالح
اهتمام شیعه به مسائل تعقلی
جابر بن حیان
هشام بن الحکم
عوامل مؤثر در نشاط علمی زمان امام صادق علیه السلام
پرسش و پاسخ
Collapse امام موسی بن جعفر علیهما السلامامام موسی بن جعفر علیهما السلام
آثار زندانهای به جرم آزادگی
قانون تضاد و تصادم
زینب کبری
موسی بن جعفر علیه السلام
آمدن مامور به احوالپرسی امام علیه السلام
Collapse موجبات شهادت امام موسی کاظم علیه السلامموجبات شهادت امام موسی کاظم علیه السلام
تاثیر مقتضیات زمان در شکل مبارزه
امام در زندان بصره
امام در زندانهای مختلف
در خواست هارون از امام
علت دستگیری امام
سخن مامون
نفوذ معنوی امام
دو سنت معمول میان ائمه علیهم السلام
نقشه دستگاه هارون
بشر حافی و امام کاظم علیه السلام
صفوان جمال و هارون
چگونگی شهادت امام
Collapse مساله ولایتعهد امام رضا علیه السلاممساله ولایتعهد امام رضا علیه السلام
رفتار عباسیان با علویین
مساله ولایتعهد امام رضا و نقلهای تاریخی
مامون و تشیع
نظر شیخ مفید و شیخ صدوق
احتمال دوم
نظر جرجی زیدان
Collapse احتمال سوم:احتمال سوم:
الف. جلب نظر ایرانیان
ب. فرو نشاندن قیامهای علویان
ج. خلع سلاح کردن حضرت رضا
Collapse مسلمات تاریخ:مسلمات تاریخ:
1. احضار امام از مدینه به مرو
2. امتناع حضرت رضا
3. شرط حضرت رضا
4. طرز رفتار امام پس از مساله ولایتعهدی
Collapse مساله ولایتعهد امام رضا علیه السلام مساله ولایتعهد امام رضا علیه السلام
مسائل مشکوک
بررسی فرضیه ها
همکاری با خلفا از نظر ائمه اطهار
استدلال حضرت رضا
ولایت جائر
پرسش و پاسخ
سخنی درباره امام حسن عسکری علیه السلام
Collapse عدل کلیعدل کلی
تعریف عدالت
آیا عدالتخواهی فطری است؟
نظر نیچه و ماکیاول
نظر برتراند راسل
نقد این نظریه
نظر مارکسیسم
نظر اسلام
مساله عمر حضرت حجت
مشخصات دوره حضرت مهدی علیه السلام
Collapse مهدی موعودمهدی موعود
مهدویت در قرآن و احادیث نبوی
بیان علی علیه السلام
قیام مختار و اعتقاد به مهدویت
سخن زهری
قیام «نفس زکیه» و اعتقاد به مهدویت
نیرنگ منصور، خلیفه عباسی
محمد بن عجلان و منصور عباسی
سخن دعبل
اعتقاد به مهدویت در جهان تسنن
بیان حافظ
ماهیت قیام مهدی علیه السلام
مهدویت، یک فلسفه بزرگ جهانی
Collapse بخش دوم: داستان راستانبخش دوم: داستان راستان
Collapse مقدمه جلد اولمقدمه جلد اول
رسول اکرم و دو حلقه جمعیت
مردی که کمک خواست
خواهش دعا
بستن زانوی شتر
همسفر حج
غذای دسته جمعی
قافله ای که به حج می رفت
مسلمان و کتابی
در رکاب خلیفه
امام باقر و مرد مسیحی
اعرابی و رسول اکرم
مرد شامی و امام حسین
مردی که اندرز خواست
مسیحی و زره علی علیه السلام
امام صادق و گروهی از متصوفه
علی و عاصم
مستمند و ثروتمند
بازاری و عابر
غزالی و راهزنان
ابن سینا و ابن مسکویه
نصیحت زاهد
در بزم خلیفه
نماز عید
گوش به دعای مادر
در محضر قاضی
در سرزمین منا
وزنه برداران
تازه مسلمان
سفره خلیفه
شکایت همسایه
درخت خرما
در خانه ام سلمه
بازار سیاه
وامانده قافله
بند کفش
هشام و فرزدق
بزنطی
عقیل، مهمان علی
خواب وحشتناک
در ظله بنی ساعده
سلام یهود
نامه ای به ابوذر
مزد نامعین
بنده است یا آزاد؟
در میقات
بار نخل
عرق کار
دوستیی که بریده شد
یک دشنام
شمشیر زبان
دو همکار
منع شرابخواره
پیراهن خلیفه
جوان آشفته حال
مهاجران حبشه
کارگر و آفتاب
همسایه نو
آخرین سخن
نسیبه
خواهش مسیح
جمع هیزم از صحرا
شراب در سفره
استماع قرآن
شهرت عوام
سخنی که به ابو طالب نیرو داد
دانشجوی بزرگسال
گیاه شناس
سخنور
ثمره سفر طائف
ابو اسحق صابی
در جستجوی حقیقت
جویای یقین
تشنه ای که مشک آبش به دوش بود
لگد به افتاده
مرد ناشناس
Collapse مقدمه جلد دوممقدمه جلد دوم
پسر حاتم
امتحان هوش
جویبر و ذلفا
یک اندرز
تصمیم ناگهانی
پول با برکت
گرانی ارزاق
قرق حمام
مضیقه بی آبی
شکایت از روزگار
عتاب استاد
افطاری
شاگرد بزاز
اوضاع کواکب
ستاره شناس
گره گشایی
کدامیک عابدترند؟
اسکندر و دیوژن
شاه و حکیم
توحید مفضل
شتر دوانی
نصرانی تشنه
مهمانان علی
جذامیها
ابن سیابه
مهمان قاضی
حرف بقالها
پیر و کودکان
پیام سعد
دعای مستجاب
مصونیتی که لغو شد
اولین شعار
در بارگاه رستم
فرار از بستر
برنامه کار
خوابی یا بیدار؟
کابین خون
پسرانت چه شدند
پند آموزگار
حق برادر مسلمان
حق مادر
محضر عالم
هشام و طاووس یمانی
بازنشستگی
حتی برده فروش
خیار فروش
گواهی ام علاء
اذان نیمه شب
شکایت از شوهر
کارهای خانه

جستجو

کتابخانه > سیره اهل بیت > مجموعه آثار شهید مطهری جلد 18 > بخش اول: سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام > عدل کلی > تعریف عدالت
تعریف عدالت

مساله اول که عدالت چیست، شاید چندان احتیاج به تعریف نداشته باشد. افراد بشر کم و بیش ظلم را می شناسند، تبعیض را می شناسند، عدالت نقطه مقابل ظلم است، نقطه مقابل تبعیض است، و به عبارت دیگر: افراد بشر در دنیا به حسب خلقت خودشان و به حسب فعالیتهایی که می کنند و استعدادهایی که از خود نشان می دهند، استحقاقهایی پیدا می کنند، عدالت عبارت است از اینکه آن استحقاق و آن حقی که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است به او داده شود، نقطه مقابل ظلم است که آنچه را که فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگیرند، و نقطه مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار دارند، یک موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند.

ولی در عین حال از قدیم الایام افرادی در میان بشر بوده اند از فیلسوفان قدیم یونان تا دوره های اروپا که اساسا منکر واقعیت داشتن عدالت بوده و هستند و

[155]

می گویند اصلا عدالت معنی ندارد، عدالت مساوی با زور است، عدالت یعنی آن چیزی که قانون موجود حکم کرده باشد، و قانون موجود هم آن است که زور آن را به بشر تحمیل کرده باشد، پس عدالت را در نهایت امر زور تعیین می کند.

من درباره این مطلب نمی خواهم بحث کنم چون از بحثهای خودم می مانم. این مطلب مردود است، عدالت خودش واقعیت دارد چون حق واقعیت دارد. حق از کجا واقعیت دارد؟ حق از متن خلقت گرفته شده است. چون خلقت واقعیت دارد، هر موجودی در متن خلقت یک شایستگی و یک استحقاق دارد. انسان به موجب کار و فعالیت خودش استحقاقهایی را به وجود می آورد، و عدالت هم که عبارت است از اینکه به هر ذی حقی حقش را بدهیم معنی پیدا می کند. آن حرفها حرفهای موهومی است.