مشخصات کتاب


نام کتاب : علوم قرآنی
بازدید : 363893
تاریخ درج : 1388/9/17
پدیدآورنده : معرفت، محمدهادی
مترجم / مصحح : -
ناشر : موسسه فرهنگی تمهید قم
محل نشر : قم
سال نشر : 1378
تعداد جلد : 1
صفحات : 496
قطع : وزیری
زبان : فارسی

فهرست مطالب

Skip Navigation Links.
شناسنامه کتاب
Expand مقدمهمقدمه
Expand فصل اول : پدیده وحیفصل اول : پدیده وحی
Expand فصل دوم : نزول قرآنفصل دوم : نزول قرآن
Expand فصل سوم : جمع و تالیف قرآنفصل سوم : جمع و تالیف قرآن
Expand فصل چهارم : قراء و قرائات سبعفصل چهارم : قراء و قرائات سبع
Expand فصل پنجم : نسخ در قرآنفصل پنجم : نسخ در قرآن
Expand فصل ششم : محکم و متشابهفصل ششم : محکم و متشابه
Expand فصل هفتم : وجوه و نظائر در قرآنفصل هفتم : وجوه و نظائر در قرآن
Collapse فصل هشتم : اعجاز قرآنفصل هشتم : اعجاز قرآن
اعجاز قرآن
پیشینه بحث
معجزه یک ضرورت دفاعی
تشخیص اعجاز
وجوه اعجاز قرآن
تحدی قرآن
مراحل تحدی
نکته جالب
دامنه تحدی
تحدی در برتری سخن
Collapse ابعاد اعجازابعاد اعجاز
Expand 1 . اعجاز بیانی1 . اعجاز بیانی
Collapse 2 . اعجاز علمی2 . اعجاز علمی
نمونه هایی از اشارات علمی
رتق و فتق آسمانها و زمین
نقش کوه ها در استواری زمین
دشواری تنفس با افزایش ارتفاع
آب منشا حیات
پوشش هوایی حافظ زمین
Expand 3 . اعجاز تشریعی3 . اعجاز تشریعی
Expand فصل نهم : دفع شبهه تحریففصل نهم : دفع شبهه تحریف

جستجو

کتابخانه > قرآن > علوم قرآنی > فصل هشتم : اعجاز قرآن > ابعاد اعجاز > 2 . اعجاز علمی > نمونه هایی از اشارات علمی
نمونه هایی از اشارات علمی

در قرآن از این گونه اشارات علمی و گذرا بسیار است . برخی از این اشارات از دیرزمان و برخی در سالیان اخیر با ابزار علم روشن شده و شاید بسیاری دیگر را گذشت زمان آشکار سازد . دانشمندان - به ویژه در عصر حاضر - در این باره بسیارکوشیده اند ، گرچه افرادی به خطا رفته ولی بسیاری نیز موفق گردیده اند . نمونه هایی از این گونه اشارات در بخش اعجاز علمی قرآن در کتاب « التمهید » ج 6 آمده است ، در این جا به جهت اختصار به چند نمونه بسنده می کنیم :