مشخصات کتاب


نام کتاب : یادنامه آیت الله العظمی اراکی (ره)
بازدید : 591391
تاریخ درج : 1388/9/17
پدیدآورنده : استادی، رضا
مترجم / مصحح : -
ناشر : انجمن علمی ، فرهنگی و هنری استان مرکزی
محل نشر : استان مرکزی
سال نشر : 1375
تعداد جلد : 1
صفحات : 744
قطع : وزیری
زبان : فاسی

فهرست مطالب

Skip Navigation Links.
یادنامه آیت الله العظمی اراکی (ره)
پیشگفتار
Collapse بخش اول: عراق - سلطان آباد - اراکبخش اول: عراق - سلطان آباد - اراک
عراق عجم
جبال
فراهان
اراک - عراق - سلطان آباد - شهرنو
مصلح آباد
Collapse بخش دوم: حوزه علمیه اراکبخش دوم: حوزه علمیه اراک
1 - یوسف خان سپهدار
2 - حاج محمدابراهیم خوانساری متولد 1260 و متوفای 1322
3 - ملک التجار تبریزی متوفای 1322
Collapse بخش سوم: علمای اراک پیش از ورود آیت الله العظمی حائری به اراکبخش سوم: علمای اراک پیش از ورود آیت الله العظمی حائری به اراک
1 - حاج ملا محمد امین
حاج ملا فتحعلی سلطان آبادی فرزند ملاحسن عراقی
3 - سید داود مکی
4 - آخوند ملاعبدالحمید مدرس
5- حاج شیخ محمدسلطان
6 - حاج سید محمدبن میر علی محمد
7 - حاج سید احمدبن میر علی محمد
8 - آخوند ملامحمدابراهیم کبیر سلطان آبادی
9 - آخوند ملاجبار
10 - آخوند ملاعلی امامی
11 - ملاشمس علی
12 - آخوند ملاجعفر نمک کوری
13 - آخوند ملامحمد معروف به آخوند کبیر
14 - آخوند ملا عباس
15 - ملامحمدعلی مشهور به کج کلاه
16 - حاج ملاقاسم جولایی مشهور به ویراب
17 - آخوند ملا رحمة الله معروف به قاضی
18 - حاج ملاابوطالب
19 - شیخ صالح
20 - حاج ملا نبی شیخ الاسلام
21 – آقاشیخ ابوالحسن سربندی
22 - حاج آقا صابر
23 - آخوند ملازین العابدین
24 - ملا محمد رفیع گواری
25 - آخوند ملا محمد رضا انجدانی
26 - ملا محمد ابراهیم انجدانی
27 - ملا محمد تقی انجدانی
28 - ملا محمود انجدانی
29- آقا سید محمد باقر
30 – آقاضیاءبن سیدمحمدباقر
31 - حاج آقا کمال باقری
32 - حاج میرزامحمد علیخان
33 - حاج آقا محسن عراقی
34 - آقا شیخ عباس ادریس آبادی
35 - آیت الله آقا نورالدین عراقی
36 - میرزا سیدابوالقاسم
37 - حاج آقا مصطفی عراقی
38 - حاج میرزا محمود عراقی
39 – سید شفیع
40 - آقا میرزا معصوم
بخش چهارم : آیت الله العظمی حائری در اراک
Collapse بخش پنجم : مهاجرین از اراکبخش پنجم : مهاجرین از اراک
1- مرحوم آیت الله العظمی اراکی
2 - آیت الله العظمی حاج سیدمحمدرضا گلپایگانی
3 - آیت الله العظمی حاج سیدروح الله خمینی
4 - آیت الله العظمی حاج سیدمحمدتقی خوانساری
5 - آیت الله العظمی حاج سیداحمد خوانساری
6 - آیت الله حاج شیخ اسماعیل جاپلقی
7 - آیت الله حاج آقا حسن فرید اراکی
8 - آیت الله آقا میرزا محمدعلی ادیب تهرانی
9 - آیت الله حاج میرزاابوالفضل زاهدی قمی
10 - آیت الله آقا میرزاهدایت الله گلپایگانی
11- آیت الله صدر العلما
12 - آیت الله میرزاعبدالحسین صاحب الداری
13 - آیت الله آقا ریحان الله نخعی گلپایگانی
14 - آیت الله حاج سیداحمد لواسانی
15 - آیت الله حاج شیخ محمدبن ملامحمدعلی جاپلقی
16 - آیت الله حاج شیخ حسن فرید گلپایگانی
17- آیت الله سید محمد حائری گلپایگانی
18 - آیت الله حاج سیدکاظم موسوی گلپایگانی
19 - آیت الله حاج میرزاخلیل کمره ای
20 - آیت الله حاج شیخ عباس طهرانی
Collapse بخش ششم : علمای قم قبل از ورود آیت الله العظمی حائریبخش ششم : علمای قم قبل از ورود آیت الله العظمی حائری
1 - آیت الله ارباب
2 - آیت الله فیض
3 – آیت الله شیخ ابوالقاسم کبیر
4– آیت الله شیخ ابوالقاسم صغیر
5 - آیت الله آقا محمد کبیر
6 - آیت الله میرزافخرالدین
7 - آیت الله حاج شیخ حسن فاضل
8 - آیت الله حاج میرزامحمود روحانی
9 - آیت الله حاج شیخ محمدحسین نجار
10 - آیت الله آقا شیخ مهدی حکمی
11 - آیت الله آقا میرسیدمحمد
12 - آیت الله آقاسیدمحمدتقی رضوی
13 - آیت الله میرزاعلی اکبر یزدی
14 - آیت الله حاج سیدحسین کوچه حرمی
15 - آیت الله آقا شیخ محمدحسین علامه
16 - آیت الله حاج شیخ حسن نویسی
17 - آیت الله حاج ملامحمود واعظ
18 - آیت الله حاج میرزاجواد آقا ملکی تبریزی
19 - آیت الله محمدرضا شریعتمدار ساوجی
20 - آیت الله حاج شیخ محمدتقی بافقی
هجرت به قم و تاسیس حوزه
توجه خاص آیت الله حائری به آیت الله اراکی
Collapse بخش هفتم : خاندان آیت الله العظمی اراکیبخش هفتم : خاندان آیت الله العظمی اراکی
اجداد آیت الله اراکی
محمدحسین خان و اولاد او
پدر آیت الله اراکی
برادران و فرزندان آیت الله اراکی
شیخ ماشاءالله اوحدی
وثوق الدیوان
میرزاابوالقاسم خان صهبا
Collapse بخش هشتم : والدین آیت الله العظمی اراکیبخش هشتم : والدین آیت الله العظمی اراکی
محل تولد آیت الله العظمی اراکی و تاریخ آن
پدر آیت الله العظمی اراکی(ره)
داستانهایی از این پدر
آثاری از پدر آیت الله اراکی (ره)
مادر آیت الله العظمی اراکی
شجره نامه مادر آیت الله اراکی
Collapse سید حسن حسینی مشهور به سید واقف جد مادری آیت الله العظمی اراکیسید حسن حسینی مشهور به سید واقف جد مادری آیت الله العظمی اراکی
شگفتیهای زندگی سید واقف
آثار باقیمانده از سید واقف
آرامگاه سید واقف یا گنبد سبز
مسجد جامع افوشته
خانقاه سید واقف
وقفنامه سید واقف
آیت الله حاج میرزااحمد شیرازی
برادرها وبرخی ازدامادهای(شوهرخواهر)آیت الله العظمی اراکی
ولادت و دوران کودکی آیت الله العظمی اراکی
Collapse بخش نهم : همسر ، فرزندان و دامادهای آیت الله العظمی اراکی(ره)بخش نهم : همسر ، فرزندان و دامادهای آیت الله العظمی اراکی(ره)
همسر و فرزندان ایشان
Collapse دامادهادامادها
1 - آیت الله العظمی حاج سید محمدتقی خوانساری
2 - سیدحاجی آقای فرحی
3 – حاج شیخ قوام جاسبی
4 – آقا جعفر اشراقی
5 – آیت الله الهی قمی
Collapse بخش دهم - دوران تحصیل و اساتید آیت الله العظمی اراکیبخش دهم - دوران تحصیل و اساتید آیت الله العظمی اراکی
دوران تحصیل
Collapse اساتید ایشان در دروس حوزویاساتید ایشان در دروس حوزوی
1 - آیت الله شیخ جعفر شیثی
2 - آیت الله شیخ عباس ادریس آبادی
3 – آیت الله سلطان
4 - آیت الله حاج آقا نورالدین عراقی
Collapse 5 – آیت الله حائری یزدی5 – آیت الله حائری یزدی
آثار و برکات آن وجود مبارک
Collapse بخش یازدهم :هم مباحثه های آیت الله العظمی اراکی(ره)بخش یازدهم :هم مباحثه های آیت الله العظمی اراکی(ره)
Collapse 1 - آیت الله العظمی حاج سیدمحمدتقی خوانساری1 - آیت الله العظمی حاج سیدمحمدتقی خوانساری
حضور در صحنه نبرد
اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه
اقامه نماز استسقاء
Collapse 2 - آیت الله العظمی سیداحمد خوانساری2 - آیت الله العظمی سیداحمد خوانساری
اقامت در قم
وفات و مدفن
3 - آیت الله حاج شیخ اسماعیل جاپلقی
4 - آیت الله حاج شیخ عبدالرزاق قائینی
Collapse بخش دوازدهم - تالیفات آیت الله العظمی اراکیبخش دوازدهم - تالیفات آیت الله العظمی اراکی
1- رسالة فی الارث
2- رسالة فی نفقه الزوجه
3 - المکاسب المحرمة
4 - رسالة فی الخمس
5 - کتاب البیع
7 - رسالة فی الاجتهاد والتقلید
8 - الخیارات
9 - کتاب الطهارة
11- رساله فی الدماءالثلاثه
12 - حاشیه بر عروة الوثقی
13 - تعلیقة علی دررالفوائد
14 - رسالة فی الاجتهاد والتقلید
15 - رسالة فی اثبات ولایة مولانا امیرالمؤمنین
16 – تقریران بحث سلطان العلماء
17 - کتاب النکاح
18 - کتاب الصلاة .
19 - رساله ای در صلاة جمعه
20 و 21 - اصول فقه جلد ا و 2
22 – تعلیقات اصول فقه
23 و 24 – اصول فقه عربی
25 - رساله در ولایت تکوینی ائمه
Collapse 26- رساله های عملیه26- رساله های عملیه
1 - استفتائات
2 - توضیح المسائل
3 - المسائل الواضحة دو جلد
4– مناسک حج فارسی
5 - مناسک حج عربی
6 - احکام جوانان ( فارسی )
7 - زبدة الاحکام ( عربی )
Collapse بخش سیزدهم : تدریس آیت الله العظمی اراکیبخش سیزدهم : تدریس آیت الله العظمی اراکی
تدریس
Collapse شاگردان آیت الله العظمی اراکی در دوره سطحشاگردان آیت الله العظمی اراکی در دوره سطح
1– سید عبدالوهاب بتولی
2 - آیت الله حاج سیدمحیی الدین طالقانی
3 - آیت الله حاج شیخ عبدالجواد جبل عالمی سدهی
4 - آیت الله حاج سیدمهدی کشفی
5 - آیت الله حاج میرزااحمد زیارتی
درس خارج
شیوه تدریس و ویژگیهای آن و نیز بیان برخی از مبانی ایشان
Collapse بخش چهاردهم: شاگردان آیت الله العظمی اراکی در درس خارجبخش چهاردهم: شاگردان آیت الله العظمی اراکی در درس خارج
1 - آیت الله حاج شیخ محمد شاه آبادی
2- آیت الله حاج شیخ محمدتقی ستوده
3 - آیت الله حاج شیخ محسن حرم پناهی
4 - آیت الله حاج شیخ علی پناه اشتهاردی
5 - آیت الله حاج سیدمحسن خرازی
6 - نام چهل نفر دیگر از تلامیذ
7 - آیت الله مصلحی
Collapse 8 - رضا استادی8 - رضا استادی
شرح حال این بنده فقیر حقیر : رضا استادی (تهرانی)
عده ای از اساتید دوران سطح در قم
اساتید دوران درس خارج
تدریس
اجازه
تالیف و تصحیح
تالیفات
مقالات
تصحیح و تحقیق
منبر و تبلیغ و سخنرانی
مسافرتها
کنگره شیخ مفید و مقدس اردبیلی(ره)
پس از پیروزی انقلاب
پایان شرح حال
Collapse بخش پانزدهم : نماز جمعه و جماعت آیت الله العظمی اراکی(ره)بخش پانزدهم : نماز جمعه و جماعت آیت الله العظمی اراکی(ره)
نماز جماعت
نماز جمعه
یکی از خطبه ها
Collapse بخش شانزدهم : مرجعیت آیت الله العظمی اراکیبخش شانزدهم : مرجعیت آیت الله العظمی اراکی
مرجعیت آیت الله اراکی
یادآوری چند نکته
Collapse بخش هفدهم : آیت الله العظمی اراکی(ره) و امام خمینی و انقلاببخش هفدهم : آیت الله العظمی اراکی(ره) و امام خمینی و انقلاب
آشنایی آیت الله العظمی اراکی و امام خمینی
حمایت از امام خمینی در آغاز نهضت
پس از پیروزی انقلاب اسلامی
Collapse بخش هجدهم : پیامهای آیت الله العظمی اراکیبخش هجدهم : پیامهای آیت الله العظمی اراکی
Collapse تایید رهبری آیت الله خامنه ای دامت برکاتهتایید رهبری آیت الله خامنه ای دامت برکاته
پاسخ رهبر معظم انقلاب دامت برکاته
Collapse تنفیذ اجازات نمایندگان امام خمینیتنفیذ اجازات نمایندگان امام خمینی
درخواست جمعی از وکلا و نمایندگان امام خمینی رضوان الله علیه در مورد تنفیذ اجازات آن بزرگوار
پاسخ آیت الله العظمی اراکی(ره)
پیام تسلیت آیت الله العظمی اراکی به مناسبت چهلمین روز رحلت امام خمینی(ره)
پیام آیت الله اراکی به مناسبت وقوع زلزله
پیام آیت الله اراکی در مورد انتخابات خبرگان
تلگراف به آیت الله گلپایگانی
پیام آیت الله العظمی اراکی در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی
پیام آیت الله العظمی اراکی در مورد انتخابات رئیس جمهور
Collapse پیام تسلیت آیت الله العظمی اراکی بمناسبت رحلت حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی(ره)پیام تسلیت آیت الله العظمی اراکی بمناسبت رحلت حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی(ره)
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت رحلت آیت الله العظمی کلپایگانی به آیت الله العظمی اراکی
پاسخ آیت الله العظمی اراکی(ره) به پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب دامت برکاته
Collapse پیام آیت الله اراکی در مورد حوزه های علمیهپیام آیت الله اراکی در مورد حوزه های علمیه
پیام رهبر معظم انقلاب در مورد حوزه های علمیه
Collapse بخش نوزدهم : آیت الله العظمی اراکی(ره) و اهل بیت (علیهم السلام)بخش نوزدهم : آیت الله العظمی اراکی(ره) و اهل بیت (علیهم السلام)
علاقه به سادات
توسل به حضرت معصومه (س)
زیارت خانه خدا و قبور معصومین علیهم السلام
نوشته ای در مورد عزاداری برای سید الشهدا (ع)
Collapse بخش بیستم : آیت الله العظمی اراکی و زمزمه های روحانیبخش بیستم : آیت الله العظمی اراکی و زمزمه های روحانی
اشعاری فارسی و عربی از آیت الله اراکی
Collapse بخش بیست و یکم : مصاحبه ها و خاطرات شنیدنی آیت الله العظمی اراکیبخش بیست و یکم : مصاحبه ها و خاطرات شنیدنی آیت الله العظمی اراکی
مصاحبه مجله حوزهبا آیت الله العظمی اراکی(ره)
مصاحبه مجله پیام انقلاب با آیت الله العظمی اراکی(ره)
مصاحبه روزنامه جمهوری اسلامی با آیت الله العظمی اراکی(ره)
مصاحبه در مورد شیخ محمدرضا اصفهانی
سخنان آیت الله اراکی در دیدار رئیس جمهور آقای هاشمی
دیدار شاعران و اهل قلم با آیت الله العظمی اراکی
سخنان آیت الله اراکی در پاسخ به سوالات برخی طلاب
سخنان آیت الله اراکی برای برخی از طلاب
بیانات اخلاقی آیت الله العظمی اراکی(ره)
صله رحم و ارشاد
دو مصاحبه با بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی
Collapse بخش بیست و دوم : چند رساله از آیت الله العظمی اراکی(ره)بخش بیست و دوم : چند رساله از آیت الله العظمی اراکی(ره)
رساله در علل عقب ماندگی انسانها
رساله در ولایت تکوینی چهارده معصوم علیهم السلام
رساله در دفع اشکال اعاده معدوم
رساله در حقانیت مذهب تشیع
Collapse پاسخ نامه ای در مورد خمس و غیرهپاسخ نامه ای در مورد خمس و غیره
نامه یکی از تجار تهران
پاسخ نامه قبل به قلم آیت الله العظمی اراکی
فراهم کردن زمینه چاپ تفسیر القرآن و العقل
تقدیر حضرت آیت الله العظمی اراکی از بانی چاپ تفسیر القرآن والعقل
کلمة حول تفسیر القرآن والعقل و مؤلفه(ره)
Collapse رسالة فی اثبات ولایة مولانا امیرالمؤمنینرسالة فی اثبات ولایة مولانا امیرالمؤمنین
آیة المباهلة
شرح حال آیت الله حاج سیدمحمد تقی خوانساری به قلم آیت الله العظمی اراکی
Collapse بخش بیست و سوم : برخی از یادداشتهای آیت الله العظمی اراکی(ره)بخش بیست و سوم : برخی از یادداشتهای آیت الله العظمی اراکی(ره)
پنجاه یادداشت فقهی ، اصولی و حدیثی
هفتاد و چند یادداشت تاریخی ، علمی ، اخلاقی و غیره
Collapse بخش بیست و چهارم : داستانهای خواندنیبخش بیست و چهارم : داستانهای خواندنی
پنجاه و سه داستان خواندنی از آیت الله اراکی
Collapse بخش بیست و پنجم : آیت الله العظمی اراکی(ره) در کلام دیگرانبخش بیست و پنجم : آیت الله العظمی اراکی(ره) در کلام دیگران
در کتاب آیینه دانشوران
درکتاب آثارالحجه
در کتاب رجال قم
در کتاب گنجینه دانشمندان
در کلام آیت الله خوانساری
در کلام حاج شیخ عبدالکریم
در کلام حاج مرتضی حائری
کلام آیت الله بهجت
کلام آیت الله جوادی آملی
کلام آیت الله سبحانی
کلام آیت الله مصباح یزدی
کلام آیت الله عمید زنجانی
کلام آیت الله کریمی جهرمی
کلام آیت الله خرازی
کلام آیت الله توسلی
کلام آیت الله مصلحی
مصاحبه روزنامه کیهان با آیت الله مصلحی به مناسبت سالگرد اول
Collapse بخش بیست و ششم : رحلت آیت الله العظمی اراکیبخش بیست و ششم : رحلت آیت الله العظمی اراکی
تشییع کم نظیر
مجلس ترحیم
Collapse بخش بیست و هفتم : تسلیت هابخش بیست و هفتم : تسلیت ها
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب دامت برکاته
پیام تسلیت هیات رئیسه مجلس خبرگان
پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
پیام تسلیت رئیس جمهور هاشمی رفسنجانی
پیام تسلیت هیات دولت
پیام تسلیت رئیس مجلس شورای اسلامی
پیام تسلیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی
پیام رئیس قوه قضائیه
پیام تسلیت حجة الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی
پیام های تسلیت از خارج از کشور
Collapse بخش بیست و هشتم : مرثیه هابخش بیست و هشتم : مرثیه ها
قصیده عربی
سوکنامه
در رثای آن عبد ممتحن
پرواز تا بر دوست
حرف آخر
Collapse بخش بیست ونهم : مصادربخش بیست ونهم : مصادر
نام 120مصدر

جستجو

کتابخانه > شرح حال > یادنامه آیت الله العظمی اراکی (ره) > بخش دهم - دوران تحصیل و اساتید آیت الله العظمی اراکی > اساتید ایشان در دروس حوزوی > 2 - آیت الله شیخ عباس ادریس آبادی
2 - آیت الله شیخ عباس ادریس آبادی

آیت الله آقای حاج شیخ عباس ادریس آبادی رحمة الله علیه.

آقای دهگان در کتاب گزارشنامه می نویسد :

آقا شیخ عباس مدرس مشیدی بن حاج شیرعلی از مردم ادریس آباد یا شازندفعلی مدرس مدرسه آقا ضیاءالدین بودند ، گمان نمیکنم کسی از فضلای این شهرستان باشد که در مدرس آقا شیخ عباس زانوی ارادت به زمین نزده و گوش به تقریرات ایشان نداده باشد . از تبصره علامه تا به مکاسب و فرائد ( رسائل ) شیخ انصاری روی میز کوچکش روی هم چیده بود .

با لحن خاص خود نسبت به شاگردها مهربانی میکرد و انس می گرفت . حقاسطوح مربوطه را خوب می گفت . نویسنده سطور ( آقای دهگان ) هم چند سالی ازتاریخ 35 تا 38 در محضر ایشان نشسته و از معالم ایشان کسب معلومات نموده وقاعده دخول و خروج مطالب را از راه قواعد و قوانین آن مرحوم فرا گرفته است .

پاره ای از شاگردها نسبت خارق عادات به وی می دادند و او را از مردان وارسته می دانستند .

در آخر عمر آن مرحوم به دیدنش رفتم چشمی باز نمود و گفت حالا شی ( چی ) شد ای ( این ) شی ( چی ) بید ( بود ) . آری :

یک چند به کودکی به استاد شدیم

یک چند ز استادی خود شاد شدیم

پایان سخن نگر که آخر چون شد

از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم

در کتاب «نامداران اراک » گوید :

آقا شیخ عباس مدرس مشیدی فرزند حاج شیرعلی از مردم شازند . وی از علماو دانشمندان و فقهای عصر خود ، و مدرس حوزه علمیه ( مدرسه ) آقاضیاءالدین اراک بوده است .