مشخصات کتاب


نام کتاب : یادنامه آیت الله العظمی اراکی (ره)
بازدید : 770069
تاریخ درج : 1388/9/17
پدیدآورنده : استادی، رضا
مترجم / مصحح : -
ناشر : انجمن علمی ، فرهنگی و هنری استان مرکزی
محل نشر : استان مرکزی
سال نشر : 1375
تعداد جلد : 1
صفحات : 744
قطع : وزیری
زبان : فاسی

فهرست مطالب

Skip Navigation Links.
شناسنامه کتاب
یادنامه آیت الله العظمی اراکی (ره)
پیشگفتار
Expand بخش اول: عراق - سلطان آباد - اراکبخش اول: عراق - سلطان آباد - اراک
Expand بخش دوم: حوزه علمیه اراکبخش دوم: حوزه علمیه اراک
Expand بخش سوم: علمای اراک پیش از ورود آیت الله العظمی حائری به اراکبخش سوم: علمای اراک پیش از ورود آیت الله العظمی حائری به اراک
بخش چهارم : آیت الله العظمی حائری در اراک
Expand بخش پنجم : مهاجرین از اراکبخش پنجم : مهاجرین از اراک
Expand بخش ششم : علمای قم قبل از ورود آیت الله العظمی حائریبخش ششم : علمای قم قبل از ورود آیت الله العظمی حائری
Expand بخش هفتم : خاندان آیت الله العظمی اراکیبخش هفتم : خاندان آیت الله العظمی اراکی
Expand بخش هشتم : والدین آیت الله العظمی اراکیبخش هشتم : والدین آیت الله العظمی اراکی
Expand بخش نهم : همسر ، فرزندان و دامادهای آیت الله العظمی اراکی(ره)بخش نهم : همسر ، فرزندان و دامادهای آیت الله العظمی اراکی(ره)
Collapse بخش دهم - دوران تحصیل و اساتید آیت الله العظمی اراکیبخش دهم - دوران تحصیل و اساتید آیت الله العظمی اراکی
دوران تحصیل
Collapse اساتید ایشان در دروس حوزویاساتید ایشان در دروس حوزوی
1 - آیت الله شیخ جعفر شیثی
2 - آیت الله شیخ عباس ادریس آبادی
3 – آیت الله سلطان
4 - آیت الله حاج آقا نورالدین عراقی
Expand 5 – آیت الله حائری یزدی5 – آیت الله حائری یزدی
Expand بخش یازدهم :هم مباحثه های آیت الله العظمی اراکی(ره)بخش یازدهم :هم مباحثه های آیت الله العظمی اراکی(ره)
Expand بخش دوازدهم - تالیفات آیت الله العظمی اراکیبخش دوازدهم - تالیفات آیت الله العظمی اراکی
Expand بخش سیزدهم : تدریس آیت الله العظمی اراکیبخش سیزدهم : تدریس آیت الله العظمی اراکی
Expand بخش چهاردهم: شاگردان آیت الله العظمی اراکی در درس خارجبخش چهاردهم: شاگردان آیت الله العظمی اراکی در درس خارج
Expand بخش پانزدهم : نماز جمعه و جماعت آیت الله العظمی اراکی(ره)بخش پانزدهم : نماز جمعه و جماعت آیت الله العظمی اراکی(ره)
Expand بخش شانزدهم : مرجعیت آیت الله العظمی اراکیبخش شانزدهم : مرجعیت آیت الله العظمی اراکی
Expand بخش هفدهم : آیت الله العظمی اراکی(ره) و امام خمینی و انقلاببخش هفدهم : آیت الله العظمی اراکی(ره) و امام خمینی و انقلاب
Expand بخش هجدهم : پیامهای آیت الله العظمی اراکیبخش هجدهم : پیامهای آیت الله العظمی اراکی
Expand بخش نوزدهم : آیت الله العظمی اراکی(ره) و اهل بیت (علیهم السلام)بخش نوزدهم : آیت الله العظمی اراکی(ره) و اهل بیت (علیهم السلام)
Expand بخش بیستم : آیت الله العظمی اراکی و زمزمه های روحانیبخش بیستم : آیت الله العظمی اراکی و زمزمه های روحانی
Expand بخش بیست و یکم : مصاحبه ها و خاطرات شنیدنی آیت الله العظمی اراکیبخش بیست و یکم : مصاحبه ها و خاطرات شنیدنی آیت الله العظمی اراکی
Expand بخش بیست و دوم : چند رساله از آیت الله العظمی اراکی(ره)بخش بیست و دوم : چند رساله از آیت الله العظمی اراکی(ره)
Expand بخش بیست و سوم : برخی از یادداشتهای آیت الله العظمی اراکی(ره)بخش بیست و سوم : برخی از یادداشتهای آیت الله العظمی اراکی(ره)
Expand بخش بیست و چهارم : داستانهای خواندنیبخش بیست و چهارم : داستانهای خواندنی
Expand بخش بیست و پنجم : آیت الله العظمی اراکی(ره) در کلام دیگرانبخش بیست و پنجم : آیت الله العظمی اراکی(ره) در کلام دیگران
Expand بخش بیست و ششم : رحلت آیت الله العظمی اراکیبخش بیست و ششم : رحلت آیت الله العظمی اراکی
Expand بخش بیست و هفتم : تسلیت هابخش بیست و هفتم : تسلیت ها
Expand بخش بیست و هشتم : مرثیه هابخش بیست و هشتم : مرثیه ها
Expand بخش بیست ونهم : مصادربخش بیست ونهم : مصادر

جستجو

کتابخانه > شرح حال > یادنامه آیت الله العظمی اراکی (ره) > بخش دهم - دوران تحصیل و اساتید آیت الله العظمی اراکی > اساتید ایشان در دروس حوزوی > 2 - آیت الله شیخ عباس ادریس آبادی
2 - آیت الله شیخ عباس ادریس آبادی

آیت الله آقای حاج شیخ عباس ادریس آبادی رحمة الله علیه.

آقای دهگان در کتاب گزارشنامه می نویسد :

آقا شیخ عباس مدرس مشیدی بن حاج شیرعلی از مردم ادریس آباد یا شازندفعلی مدرس مدرسه آقا ضیاءالدین بودند ، گمان نمیکنم کسی از فضلای این شهرستان باشد که در مدرس آقا شیخ عباس زانوی ارادت به زمین نزده و گوش به تقریرات ایشان نداده باشد . از تبصره علامه تا به مکاسب و فرائد ( رسائل ) شیخ انصاری روی میز کوچکش روی هم چیده بود .

با لحن خاص خود نسبت به شاگردها مهربانی میکرد و انس می گرفت . حقاسطوح مربوطه را خوب می گفت . نویسنده سطور ( آقای دهگان ) هم چند سالی ازتاریخ 35 تا 38 در محضر ایشان نشسته و از معالم ایشان کسب معلومات نموده وقاعده دخول و خروج مطالب را از راه قواعد و قوانین آن مرحوم فرا گرفته است .

پاره ای از شاگردها نسبت خارق عادات به وی می دادند و او را از مردان وارسته می دانستند .

در آخر عمر آن مرحوم به دیدنش رفتم چشمی باز نمود و گفت حالا شی ( چی ) شد ای ( این ) شی ( چی ) بید ( بود ) . آری :

یک چند به کودکی به استاد شدیم

یک چند ز استادی خود شاد شدیم

پایان سخن نگر که آخر چون شد

از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم

در کتاب «نامداران اراک » گوید :

آقا شیخ عباس مدرس مشیدی فرزند حاج شیرعلی از مردم شازند . وی از علماو دانشمندان و فقهای عصر خود ، و مدرس حوزه علمیه ( مدرسه ) آقاضیاءالدین اراک بوده است .