مشخصات کتاب


نام کتاب : تاریخ انبیاء (از آدم خلیفة اللّه (ع) تا خاتم رسول اللّه (ص))
بازدید : 559438
تاریخ درج : 1389/5/12
پدیدآورنده : موسوی، سید مرتضی
مترجم / مصحح : -
ناشر : انتشارات پرتو خورشید
محل نشر : تهران
سال نشر : 1388
تعداد جلد : 1
صفحات : 427
قطع : -
زبان : فارسی

فهرست مطالب

Skip Navigation Links.
تاریخ انبیاء (از آدم خلیفة اللّه (ع) تا خاتم رسول اللّه (ص))
مقدمه
Collapse حضرت آدم علیه السلامحضرت آدم علیه السلام
نافرمانی شیطان
آدم و حوا در بهشت
وسوسه های شیطان
اخراج آدم و حوا از بهشت
توبه آدم علیه السلام
ورود آدم و حوا بر زمین
ازدواج آدم با حواء
Collapse هابیل و قابیلهابیل و قابیل
قتل هابیل
کلاغ، معلم قابیل
تولد شیث و یافث
وفات آدم و حوا
نکاتی چند در مورد حضرت آدم علیه السلام
حضرت شیث علیه السلام
پیامبران بعد از شیث و قبل از ادریس علیه السلام
Collapse حضرت ادریس علیه السلامحضرت ادریس علیه السلام
نَسَب ادریس علیه السلام
پادشاه زمان
شریعت و آئین ادریس علیه السلام
نفرین ادریس علیه السلام
رضایت ادریس علیه السلام و بخشیدن گناه مردم
صعود ادریس به آسمان
عمر ادریس علیه السلام
نکاتی چند در مورد حضرت ادریس علیه السلام
Collapse جانشینان ادریس علیه السلامجانشینان ادریس علیه السلام
حضرت برد علیه السلام
اُخنوخ دوم علیه السلام
حضرت متوشلخ علیه السلام
حضرت لمک علیه السلام
Collapse حضرت نوح علیه السلامحضرت نوح علیه السلام
نَسَب نوح
دعوت نوح به خداپرستی و آزارهایی که در این راه کشید
نوح و ابلیس
ازدواج مجدد نوح علیه السلام
حکایتی کوتاه از نوح علیه السلام
نفرین نوح علیه السلام
ساخت کشتی به دستور خداوند
طوفان معروف نوح و عذاب الهی
پهلو گرفتن کشتی نوح
پایان عمر نوح علیه السلام
Collapse جانشینان حضرت نوح علیه السلامجانشینان حضرت نوح علیه السلام
حضرت سام علیه السلام
حضرت ارفخشد علیه السلام
حضرت شالخ علیه السلام
Collapse حضرت هود علیه السلامحضرت هود علیه السلام
نَسَب هود علیه السلام
هود و مردم قوم عاد
هود و پادشاه زمان
حکایتی از حضرت عزرائیل
عذاب قوم عاد
عمر هود علیه السلام
حکایتی کوتاه درباره قوم عاد
Collapse انبیاء قوم عاد پس از هود علیه السلامانبیاء قوم عاد پس از هود علیه السلام
فالغ بن هود علیه السلام
یروغ بن فالغ علیه السلام
نوش علیه السلام
صاروغ یا سَروغ علیه السلام
تاجور یا ناخور علیه السلام
Collapse حضرت صالح علیه السلامحضرت صالح علیه السلام
نَسَب صالح علیه السلام
دعوت قوم ثمود به خداپرستی
وحشت مخالفین
شتر صالح
مکر زنان در کشتن شتر صالح
کیفر قوم ثمود
نقشه قتل حضرت صالح و نزول کیفر
صالح و پیروانش پس از نابودی قوم ثمود
Collapse حضرت ابراهیم علیه السلامحضرت ابراهیم علیه السلام
تولد ابراهیم
نَسَب ابراهیم علیه السلام
خداشناسی ابراهیم علیه السلام
ورود ابراهیم به شهر
ابراهیم و نشانه ای از رستاخیز
دعوت آزر به یکتاپرستی
تهدید کردن ابراهیم علیه السلام
نقشه ابراهیم و شکستن بتها
محاکمه ابراهیم علیه السلام
ابراهیم در آتش
ابراهیم دلها را تسخیر می کند
شکست عظیم نمرود و پایان عمر او
تبعید ابراهیم علیه السلام
ابراهیم در مصر
اسماعیل در زندگی ابراهیم علیه السلام
تبعید هاجر و اسماعیل
معجزه خداوند در بیابان خشک
ساخت خانه کعبه
ابراهیم امتحان می شود
وفات ابراهیم علیه السلام
نکاتی چند درباره حضرت ابراهیم علیه السلام
Collapse حضرت لوط علیه السلامحضرت لوط علیه السلام
نَسَب لوط علیه السلام
حسادت شیطان
مهمانان لوط علیه السلام
عذاب الهی
Collapse حضرت ذوالقرنین علیه السلامحضرت ذوالقرنین علیه السلام
نَسَب ذوالقرنین علیه السلام
ساخت مسجد
ذوالقرنین حاکم شرق و غرب
قوم یأجوج و مأجوج
ملاقات با مردمی مختلف
چشمه حیات
عمر ذوالقرنین علیه السلام
نکاتی چند درباره ذوالقرنین علیه السلام
Collapse حضرت یعقوب علیه السلامحضرت یعقوب علیه السلام
نَسَب یعقوب علیه السلام
فرزندان یعقوب علیه السلام
نسبت عیص و یعقوب علیه السلام
علت مسافرت یعقوب به سوی دایی خود
شروع سفر یعقوب علیه السلام
وفات یعقوب علیه السلام
نکاتی چند درباره حضرت یعقوب علیه السلام
Collapse حضرت یوسف علیه السلامحضرت یوسف علیه السلام
سرگذشت حضرت یوسف علیه السلام
افکندن یوسف در چاه
فروش یوسف علیه السلام
یوسف و زلیخا
انتقام زلیخا از یوسف
زلیخا در افکار عمومی
اعتراف زلیخا
یوسف در آرزوی زندان
یوسف در زندان
یوسف و تعبیر خواب سلطان مصر
دیدار یوسف و بنیامین
یعقوب و فراقی دیگر
بوی پیراهن یوسف و دیدار یوسف با یعقوب
ازدواج یوسف با زلیخا
وفات یوسف علیه السلام
Collapse پیامبران بعد از حضرت یوسف علیه السلامپیامبران بعد از حضرت یوسف علیه السلام
ببرز بن لاوی علیه السلام
احرب بن ببرز علیه السلام
میتاح بن احرب علیه السلام
عاق بن میتاح علیه السلام
خیام بن عاق علیه السلام
مادوم بن خیام علیه السلام
Collapse حضرت شعیب علیه السلامحضرت شعیب علیه السلام
نَسَب شعیب علیه السلام
وعده پروردگار
نزول عذاب
وفات شعیب علیه السلام
Collapse حضرت موسی علیه السلامحضرت موسی علیه السلام
نَسَب موسی علیه السلام
خواب فرعون
تولّد موسی علیه السلام
حکایتی از لحظه تولّد موسی علیه السلام
موسی در خانه فرعون
موسی به مادرش می رسد
موسی بزرگ می شود
خروج موسی از مصر
ازدواج موسی با صفورا
بازگشت موسی به وطن
موسی در وادی طور سینا
دو معجزه موسی علیه السلام
موسی در مبارزه با فرعون
ساختن کاخی عظیم
خروج قوم بنی اسرائیل از مصر
ناسازگاری قوم بنی اسرائیل و نفرین موسی علیه السلام
گوساله سامری
مکالمه خدا با مردم
دشمنی قارون با موسی علیه السلام
ماجرای گاو بنی اسرائیل
وفات موسی و هارون
Collapse حضرت خضر علیه السلامحضرت خضر علیه السلام
خضر و عهد شکنی مرد تاجر
نَسَب خضر و خصائص او
آشنایی خضر و موسی علیه السلام
شرط شاگردی موسی علیه السلام
جدایی خضر و موسی علیه السلام
Collapse انبیاء بنی اسرائیل پس از موسی علیه السلامانبیاء بنی اسرائیل پس از موسی علیه السلام
یوشع بن نون علیه السلام
کالب بن یوفنا علیه السلام
حزقیل علیه السلام
فینحاس علیه السلام
بشیر بن فینحاس علیه السلام
جبرئیل بن بشیر علیه السلام
ابلث بن جبرئیل علیه السلام
اجر بن ابلث علیه السلام
قحتان بن اجر علیه السلام
عوق بن قحتان علیه السلام
Collapse حضرت الیاس علیه السلامحضرت الیاس علیه السلام
انتخاب الیاس به پیامبری
الیاس و عذاب پروردگار
پایان نبوت الیاس و عروج به آسمان
نکاتی چند در مورد الیاس علیه السلام
حضرت الیسع علیه السلام
Collapse ذوالکفل علیه السلامذوالکفل علیه السلام
قبول شرط الیاس
صبر ذوالکفل
دعای ذوالکفل برای رومیان
عمر ذوالکفل
Collapse لقمان حکیملقمان حکیم
نَسَب لقمان
آغاز مأموریت لقمان
خصائص لقمان
صبر لقمان
حکمت های لقمان
از جمله حکمت های لقمان
حضرت القانا علیه السلام و حضرت آلی علیه السلام
Collapse سموئیل و طالوتسموئیل و طالوت
شکست بنی اسرائیل
ارمیا، پیامبر بنی اسرائیل
خبر پیامبری جدید
منظور از صندوق چیست؟
گمشده طالوت
پادشاهی طالوت
نبرد طالوت با جالوت
داوود به جنگ جالوت می رود
آرامگاه طالوت
Collapse حضرت داوود علیه السلام حضرت داوود علیه السلام
نَسَب داوود علیه السلام
کینه درونی طالوت
همسر وفادار داوود
تصمیم بر قتل داوود
داوود به حکومت رسید
داوود قاضی می شود
امتحان کردن داوود علیه السلام
داوود و حزقیل نبی علیه السلام
عذاب الهی بر بنی اسرائیل
زبور کتاب داوود علیه السلام
سلیمان علیه السلام ، نامزد جانشینی داوود علیه السلام
عمر داوود علیه السلام
حکایت شیرین زن نیکوکار
نکاتی چند در مورد حضرت داوود علیه السلام
Collapse اصحاب سِبتاصحاب سِبت
روز مقدس هفته
پیمان شکنان سودجو
نقشه جدید پیمان شکنان
فرود عذاب الهی بر پیمان شکنان
Collapse سلیمان بن داوود علیه السلامسلیمان بن داوود علیه السلام
به حکومت رسیدن سلیمان علیه السلام
سلیمان و برادر ریاست طلب
آشوب داخلی
حکومت سلیمان علیه السلام
ساخت بیت المقدس
دو حکایت از سلیمان و باد
تخت سلیمان
شکایت کعبه
سلیمان و مورچگان
سلیمان و هُدهُد
نامه سلیمان به بلقیس
هدایای بلقیس
تخت بلقیس نزد سلیمان آمد
عمر سلیمان علیه السلام
داستان سلیمان و گنجشک
Collapse پیامبران بعد از سلیمان علیه السلامپیامبران بعد از سلیمان علیه السلام
حضرت ناتان علیه السلام
برادران ناتان
آصف بن برخیا علیه السلام
صفورا ابن آصف علیه السلام
منبة بن صفورا علیه السلام
قوم سبأ و اهل ثرثار
Collapse حنظله علیه السلام و اصحاب رسّحنظله علیه السلام و اصحاب رسّ
پرستش درخت و یا شیطان
کشتن فرستاده خدا
نزول عذاب الهی
مبعوث شدن حنظله
حضرت شعیا علیه السلام
Collapse حضرت ایوبحضرت ایوب
نَسَب ایوب علیه السلام
ثروت و منزلت ایوب علیه السلام
آزمایش ایوب علیه السلام
مرگ فرزندان ایوب علیه السلام
ایوب و رنج و بیماری
همسر وفادار ایوب
ایوب همسر خود را طرد می کند
تضرع ایوب و انقضاء آزمایش
عمر ایوب علیه السلام
Collapse حضرت یونس علیه السلامحضرت یونس علیه السلام
نَسَب یونس علیه السلام
دعوت به توحید
آخرین هشدار یونس علیه السلام
نزول عذاب
یونس در شکم ماهی
نجات یونس از شکم ماهی
Collapse حضرت زکریا علیه السلامحضرت زکریا علیه السلام
نَسَب زکریا علیه السلام
زکریا در آرزوی فرزند
تولد مریم علیهاالسلام
میوه های بهشتی
خدا به زکریا فرزند عطا می کند
شهادت زکریا علیه السلام
Collapse حضرت یحیی علیه السلامحضرت یحیی علیه السلام
نَسَب یحیی علیه السلام
یحیی و ارشاد مردم
یحیی و پند شیطان
ازدواج نامشروع هیرودیس
شهادت یحیی علیه السلام
Collapse حضرت مریم علیهاالسلامحضرت مریم علیهاالسلام
نَسَب مریم علیهاالسلام
وفات عمران
تولد مریم علیهاالسلام
مریم خادم بیت المقدس
زکریا و کفالت مریم
فضائل حضرت مریم علیهاالسلام
Collapse حضرت عیسی علیه السلامحضرت عیسی علیه السلام
ملاقات مریم با جبرئیل
نگرانی مریم و سفر به دور دست
ولادت عیسی علیه السلام
سرزنش مریم علیهاالسلام
کودک در گهواره سخن می گوید
بی اعتنایی مریم در برابر تیره دلان
نبوغ عیسی علیه السلام
مناظره عیسی با کاهنان
رسالت عیسی علیه السلام
عیسی علیه السلام و ارشاد مردم
معجزات عیسی علیه السلام
نزول مائده آسمانی
معجزاتی دیگر از عیسی علیه السلام
مخالفت یهود و نقشه قتل عیسی علیه السلام
تصمیم بر قتل و خیانت به عیسی علیه السلام
عروج حضرت عیسی علیه السلام به آسمان
حکایاتی جذاب و شنیدنی از حضرت عیسی علیه السلام
پاداش سیر کردن حیوان گرسنه
درخواست شیطان
تواضع عیسی علیه السلام
استجابت دعا
عیسی در جستجوی گنج
وعده عیسی علیه السلام بر حق است
عروسی عیسی علیه السلام
دعای عیسی بر پیرمرد
مردار سگ
Collapse ارمیاء نبی علیه السلامارمیاء نبی علیه السلام
فساد بنی اسرائیل و عذابی دیگر
بنی اسرائیل پیامبر خود را به زنجیر کشیدند
دیدار ارمیاء با بخت نصر
حمله بخت نصر به بنی اسرائیل
پایان عمر بخت نصر
آزادی بنی اسرائیل و آغاز خودسری مجدد
عمر ارمیای پیامبر
اجل کودکان
ماجرای قرص نان
Collapse عُزیر پیامبر علیه السلامعُزیر پیامبر علیه السلام
صد سال خواب
صد سال فراق
عزیر آزمایش شد
Collapse اصحاب کهفاصحاب کهف
توحید، ندای فطرت
دستگیری خداپرستان
فرار خداپرستان
سیصد و نه سال در خواب
خداپرستان و شهر جدید
بازگشت خداپرستان به سوی خدا
سلام اصحاب کهف بر امیرالمؤمنین علیه السلام
Collapse حضرت جرجیس علیه السلام و اصحاب اُخدودحضرت جرجیس علیه السلام و اصحاب اُخدود
ظهور مسیحیت در نجران
خشم یهود و آتش زدن مردم نجران
جرجیس پیامبر مأمور هدایت مردم
زنده شدن جرجیس پس از هر مرگ
پایان زندگی جرجیس
حکایتی کوتاه
حضرت خالد علیه السلام
Collapse پیامبران بی نشانپیامبران بی نشان
پند خداوند به پیامبرش
عدل و انصاف پروردگار
درسی از پروردگار
حاکم ستمگر
مرد مستجاب الدعوة
پیامبران مجوسیان
پادشاهان بنی اسرائیل
زن خودفروش اما بهشتی
سرزنش نَفْس
اشجع پیامبر علیه السلام
پیامبران و پادشاهان بعد از حضرت عیسی علیه السلام
Collapse حضرت محمّد صلی الله علیه و آلهحضرت محمّد صلی الله علیه و آله
شهر مکه و قبیله بنی هاشم
ازدواج عبداللّه
وفات عبداللّه
نَسَب پیامبر صلی الله علیه و آله
بشارت ها در ایام بارداری
ولادت خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله
شب میلاد
دوران شیرخوارگی محمّد صلی الله علیه و آله
وفات آمنه
داستان بحیرای راهب
جوانی محمّد صلی الله علیه و آله
ازدواج محمّد صلی الله علیه و آله
بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله
مبارزه و دعوت علنی
هجرت به حبشه
معراج پیامبر صلی الله علیه و آله
ماجرای شعب ابی طالب
سفر پیامبر به طائف
ماجرای لیلة المبیت
هجرت به مدینه، مبدأ تاریخ مسلمانان
جنگهای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله
جنگ بدر
جنگ اُحُد
جنگ خندق
جنگ بنی قریظه، بنی المصطلق و موته
صلح حدیبیه
جنگ خیبر
تعیین رهبری امت اسلام
هجرت پیامبر به جهان ابدیت
همنشینی پیامبر
سفارش جبرئیل
مزاح پیامبر صلی الله علیه و آله
فاطمه میوه بهشتی
تقاضای مرد فقیر
عدالت پیامبر صلی الله علیه و آله
رحمت پیامبر صلی الله علیه و آله
بندگی پیامبر صلی الله علیه و آله
بهترین سرمایه
انفاق در پایان عمر
کتابنامه

جستجو